23948sdkhjf

Få overblik over asbest, PCB, tungmetaller inden ombygning/nedrivning med DMR Bygningsmiljø

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Vi kan med kort varsel assistere med analyser for tungmetaller, PCB, asbest etc. i byggeri. I praksis medvirker vi dagligt til at sikre de rigtige løsninger til den rigtige økonomi. Kontakt os på tlf: 8695 0655 eller på bygningsmiljø@dmr.dk

Undgå overraskelser og dyre ekstraregninger ved at få et overblik over bygningsmiljøet inden opstart, og ikke mindst have styr på priser og kontraktgrundlaget med eksempelvis nedbryderen inden I sætter i gang.

Vi rekvireres tit når projekter går i stå eller når der ønskes et overblik forud for udbud, nedrivninger og renoveringer.

Der forekommer miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer i størstedelen af den danske bygningsmasse, herunder:

  • Asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
  • PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
  • Tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
  • Chlorerede paraffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
  • PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.

Formålet med at udføre en bygningsundersøgelse, forud for nedrivning eller renovering af en bygning, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer, så de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og nødvendige værnemidler.

Byggesagsbeskrivelse inkl. tilbudslister
Vi kan udføre eller være behjælpelige med at udarbejde byggesagsbeskrivelse for hele eller dele af miljøsanerings- og nedrivnings-/renoveringsarbejdet. I byggesagsbeskrivelsen beskrives generelle og detaljerede forhold omkring bygningernes konstruktioner og nedrivnings- eller renoveringsopgaven, samt forekomst af miljøfarlige stoffer, der skal håndteres og bortskaffes. Vi kan evt. udarbejde et supplement vedr. miljøfarlige stoffer til i forvejen udarbejdet byggesagsbeskrivelse, såfremt dette ønskes.

Mængder
Såfremt der ved den orienterende bygningsundersøgelse eller en eventuel efterfølgende kortlægningsundersøgelse ikke er beregnet mængder på bygningsdele med miljøfarlige stoffer, vil det oftest på dette tidspunkt blive beregnet, så det kan fremgå af udbudsmaterialet, hvad tilbudsgiverne skal indregne i deres tilbud.

Hvordan mængderne skal beskrives, afhænger dels af øvrig udformning af udbudsmateriale, samt udbudsform.

Ens for alle udbud er, at det er bygherrens pligt, at oplysningerne omkring miljøfarlige stoffer fremgår entydige og kalkulerbare i udbudsmaterialet.

Plan for Sikkerhed og Sundhed
Såfremt der foregår særlige farlige arbejder på en renoverings- eller nedrivningsopgave, som eksempelvis miljøsanering eller nedrivning af bygninger/bygningsdele, skal der udarbejdes en lovpligtig Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som omhandler særlige farlige arbejder.

DMR kan forestå arbejdsmiljøkoordinator (P) rollen under projekteringsfasen og udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed, som opfylder den gældende lovgivning eller lave et tillæg til eksisterende PSS, som omhandler særlige farlige arbejder, herunder håndtering af miljøfarlige stoffer.

DMR kan ligeledes stå for arbejdsmiljøkoordinering (B) på hele eller dele af nedrivnings- eller renoveringsprojektet, læs mere her.

Tidsplan
DMR kan udføre eller være behjælpelige med at udarbejde en udbudstidsplan, som kan vedlægges udbudsmaterialet. I denne fremgår der tidsperioder for de forskellige faser i renoverings- eller nedrivningsprojektet, og det er denne som er gældende indtil der evt. udarbejdes en detaljetidsplan, når projektet igangsættes.

DMR kan ligeledes være behjælpelige med at gennemgå detaljetidsplanen fra entreprenøren og komme med input, såfremt der ønskes optimeringer eller ændret fremgangsmåde.

Læs mere her: https://www.dmr.dk/bygningsundersoegelse/udbudsmateriale-for-renovering-og-eller-nedrivning/


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Industrivej 10A
8680 Ry
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.14