23948sdkhjf

Vejledning i asset management fås nu på dansk, DS/ISO 55002

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Standard

Flere danske virksomheder har i de senere år fået interessere for asset management, idet de ser store fordele ved at indføre et system til styring af deres aktiver. Det har også betydet efterspørgsel på en dansk udgave af vejledningen, ISO 55002.

Et aktiv er noget, der har potentiel eller faktisk værdi for en organisation. Formålet med asset management er at skabe værdi af organisationens aktiver i forbindelse med opfyldelsen af organisationens mål ved at anvende et asset management-system til at lede, koordinere og styre organisationens asset management-aktiviteter.

- Vejledningen giver en indgående anvisning til brugen af et ledelsessystem for asset management, i overensstemmelse med de krav, der er i ISO 55001. Fx understøtter den implementeringen gennem eksempler, som man kan lade sig inspirere af, siger Lars Brogaard, seniorkonsulent hos Dansk Standard.

Udformning og implementering af asset management-systemet

DS/ISO 55002 kommer ind på alle elementerne i et asset management-system, og den omfatter bl.a. vejledning i arbejdet med udvikling og opfølgning på:

  • asset management-politik
  • asset management-mål
  • en strategisk asset management-plan (SAMP)
  • asset management-plan(er)
  • understøttende aktiviteter
  • driftsplanlægning og -styring, herunder de processer og procedurer, der anvendes til styring af aktiver i aktivporteføljen igennem hele aktivets livscyklus
  • evaluering af præstation
  • forbedringsaktiviteter
  • relationer til og grænseflader med andre relevante politikker, mål og systemer.

- Standarden uddyber og giver bl.a. vejledning i, hvilke interne og eksterne rammer og vilkår, der har betydning. Fx nævnes der, at det er nødvendigt for organisationen at forholde sig til eksterne forhold, såsom sociale og kulturelle, politiske, lov- og myndighedsmæssige, finansielle, teknologiske, økonomiske, konkurrencemæssige og naturmiljømæssige faktorer, både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt, fortæller Lars Brogaard.

Forståelse af organisationens rammer og vilkår gør det muligt for organisationen at udforme, implementere og vedligeholde asset management-systemet og aktiverne ioverensstemmelse med organisationens formål og mål samt interessenternes behov og krav.

Dansk udvalg for asset management har hjulpet med oversættelsen

Den øgede danske interesse for asset management har desuden ført til etableringen af et dansk standardiseringsudvalg for asset management, som nu følger ISO-komiteens arbejde, bl.a. med den kommende revision af kravstandarden for asset management, ISO 55001.

Standardiseringsudvalget har også stået for fagligheden i oversættelsen af den nye vejledning, hvilket har ført til fastlæggelsen af en delvis ny dansk terminologi på området. Fx er det valgt at bruge det engelske udtryk "asset management" i den nye danske oversættelse i stedet for "styring af aktiver", som den foregående udgave anvendte. Udvalget har som udgangspunkt valgt at anvende de udtryk, der anvendes i dagligdagen i de organisationer, der indfører asset management systemer i Danmark, hvilket vil komme brugerne til gavn.

Kontakt os
Ønsker du at høre mere om ledelsessystemet for asset management eller om arbejdet i det danske udvalg for asset management, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, Lars Brogaard, lbs@ds.dk eller på tlf.: 39966240.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Standard

Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark
Dansk Standard

Send til en kollega

0.109