23948sdkhjf

I praktik hos Gorm Hansen A/S

| Medlemsnyhed | Indrykket af Gorm Hansen A/S

Frederik Holmberg har for nyligt afsluttet sit praktikforløb hos Gorm Hansen A/S. Forløbet har givet erhvervserfaring og mulighed for at prøve sig selv af i forbindelse med uddannelsen som bygningskonstruktør.

I løbet af foråret og starten af sommeren 2021 har Frederik Holmberg taget et stort skridt på vejen mod uddannelsen som bygningskonstruktør. Frederik har nemlig været i praktik hos Gorm Hansen A/S, hvor han har kunne afprøve de kompetencer, som studietiden ved Københavns Erhvervsakademi har givet ham.

Nøglen til de mange døre

Bygningskonstruktøruddannelsen er en utrolig bred ledelsesuddannelse inden for byggeri og anlæg, der giver et utal af muligheder. Frederik beskriver selv, hvordan man som bygningskonstruktør får viden, der strækker sig fra arkitektens tegninger til ingeniørens beregning over mulighederne ved forskellige byggemateriale.

- Man kan trække det i alverdens retninger. Der er også en del facility management, så man kan drifte store bygninger og den slags, siger Frederik om uddannelsens mange veje.

Med en så bred uddannelse har man som studerende mulighed for at tilpasse sit eget forløb mod lige netop ens egne interesser. Dette er noget, som uddannelsesopbygningen skaber nogle optimale rammer for.

- Det er case-opbygget. Så vi får nogle cases og en hovedcase, som vi arbejder med gruppevis. Til sidst i semestret tager man så en ting, som man vælger at gå i dybden med og undersøge nærmere. Som regel får man et projektforslag, hvor man arbejder videre med det helt ind i udførelsesfasen med de rette ansøgninger, tegninger, og hvad der ellers hører til, forklarer Frederik.

Dermed kan man i en metaforisk forstand se bygningskonstruktøruddannelsen som en nøgle, der låser en masse døre op. Med nøglen i hånden er det herefter op til den studerende at vælge hvilke døre, der skal åbnes.

Fest, farver og praktiske undervisere

Frederik er studerende ved Københavns Erhvervsakademi, hvilket i hverdagssprog bedst kendes som KEA. Studiemiljøet på KEA beskrives af Frederik som meget positivt med masser af fællesskab og god stemning.

- Det er meget socialt. De er gode til at lave sociale arrangementer, fredagsbarer og diverse festudvalg. Der er bl.a. et par årlige fester, hvor hele KEA er samlet, men som udgangspunkt holder bygningskonstruktørerne sig sammen på vores fredagsbar, ’Monkeybar’, siger Frederik om studiemiljøet.

Udover de mange fester, og en generelt god atmosfære på uddannelsen, så er det faglige også på plads. Dette skyldes i den grad, at underviserne på KEA har stor praktisk erfaring og ved, hvordan tingene fungerer ude på virkelighedens arbejdspladser.

- Alle vores undervisere er nogle, som har været ude og besidde forskellige jobs i branchen. De kommer alle med en eller anden form for praktisk kunnen og har en del erfaringer at trække på, lyder det fra den kommende bygningskonstruktør.

Selvom formatet med meget praktisk orienterede undervisere virker godt, så kan man altid forbedre sig. Frederik har i hvert fald et klart forslag til, hvordan den høje praktiske viden kan bevares i fremtiden.

- Jeg synes jo, at der burde være en regel om, at man maks. må være underviser i fem år. Så skal man ud at have sig noget ny erfaring. Der er jo en del ting der bliver outdated med tiden, foreslår Frederik.

Masser af ansvar

Som en del af uddannelsen som bygningskonstruktør hører et semester med praktik. Denne praktik har Frederik tilbragt hos Gorm Hansen A/S, hvor han har været tilknyttet forskellige projekter. Under praktikken har Frederik løbende fået mere og mere ansvar, hvilket han er meget glad for.

- Jeg har fået lov til en del ting og har fået ansvar hurtigt. Det er jeg rigtig glad for. Man har haft tillid fra start og bygget på i takt med, at jeg er blevet mere kørt ind i rutinerne.

- Man har bygget arbejdsopgaverne op nedefra, så man har opnået en grundlæggende forståelse. Det er lige som sket i de rigtige etaper, siger Frederik om praktikken.

Opgaverne som Frederik har fået og taget, har varieret meget. Han har bl.a. udarbejdet tidsplaner, kontrolleret mængder på underentreprenøropgaver, forhandlet priser, været på med til at koordinere arbejdet på byggemøder, styret økonomi og haft den daglige drift af et mindre projekt.

Oplært af rutinen

Frederik har fået masser af ansvar i løbet af sin praktik og har også taget det godt til sig, men han har aldrig stået alene. Under hele perioden har Frederik været under vingerne hos Jacob Nielsen, der er projektchef hos Gorm Hansen A/S, og Torben Larsen, der er formand. Begge to har været læremestre for Frederik og har været klar til at hjælpe og vejlede.

- Jeg synes, at der har været den rette mængde udfordring under den rette mængde opsyn. Der har altid været hjælp at hente, hvis jeg har været i tvivl om noget, men samtidig har jeg også fået lov til løse tingene på egen hånd, fortæller Frederik.

I sin praktikperiode har Frederik arbejdet på et stort klimasikringsprojekt i Greve, en spildevandskloakering i Ringsted og en vejgenopretning i Solrød. Specielt i Solrød har Frederik haft et stort ansvar for projektets udførsel med Jacob og Torben på sidelinjen.

Jacob Nielsen har været overordnet tovholder og har stået for at tilrettelægge Frederiks praktikophold. Med Jacobs mange års ledererfaring fra branchen har, der været gode forudsætninger for et læringsfyldt forløb, hvilket også er den oplevelse, som Frederik står tilbage med.

- Jeg har lænet mig rigtig meget op ad Jacob, der har været mentor, eller hvad man nu siger. Det har jeg været meget glad for.

- Han har aldrig bare foræret mig svarene, men han har lært mig, hvor jeg kan finde dem, siger Frederik om Jacob.

Dermed kan Frederik se tilbage på et praktikophold, hvor han har haft mulighed for at lære af folk, der har været i branchen i mange år og nu er villige til lære fra sig.

Fastansat

Der hersker ingen tvivl om, at Frederik har været glad for sit praktikforløb hos Gorm Hansen A/S, og denne glæde og tilfredshed er også gensidig. I hvert fald er Frederik nu, hvor praktikken er afsluttet blevet ansat som projektlederassistent i firmaet.

- Nu skal jeg koncentrere om at skrive bachelor, og jeg har også fået en deltidsstilling her imens, jeg skriver. Så det ser jeg frem til, siger Frederik om fremtiden.

Dermed går Frederik et travlt efterår i møde med bachelorskrivning og arbejde. Derfor er er det også en fleksibel stilling, som Frederik har fået, hvor arbejdstiden kan tilpasses alt efter travlheden i forbindelse med studiet.

Selvom der bliver travlt, så vil Frederik komme ud på den anden side med en rigtig solid ballast i form af både uddannelse og praktisk erfaring.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Gorm Hansen A/S

Lykkegårdsvej 11
4000 Roskilde
Danmark
Gorm Hansen A/S

Send til en kollega

0.093