23948sdkhjf

DMR rådgiver om støj fra varmepumper, ventilation m.v.

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Der er al mulig god grund til at være opmærksom på støj fra varmepumpe, ventilation og lignende. Der er nemlig regler for, hvor meget eksempelvis din varmepumpe må støje ved skel. Vi kan hjælpe dig både før og efter varmepumpen er installeret.

Det er ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Via vores erfaring, viden om varmepumpen og programmer fra bl.a. Energistyrelsen,  kan vi hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe. Når varmepumper er installeret, kan vi som certificerede støjspecialister  foretage støjmålinger på stedet og dokumentere om kravene er overholdt.

Vejledende støjgrænser
Der er ingen præcise krav til varmepumpers støjniveau. Din kommune fastlægger den støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer, og de fleste bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som du kan se i skemaet nedenfor. Bor du i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen fx højest have et støjniveau på 35 decibel (dB) fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

https://www.dmr.dk/stoej-akustik-maaling-raadgivning/stoj-fra-varmepumper-fyringsanlaeg-ventilation/vejledende-stoejgraenser/

Din kommune er myndighed

Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre ikke-erhvervsmæssige energiproducerende anlæg som fx klimaanlæg og varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til andre myndigheder.

Regler for støj og råd ved installation
Hvis du ønsker at få installeret en luft til vand varmepumpe i dit hjem, kan det ikke helt undgås at du og naboer kan opleve støjgener. Det er derfor vigtigt at du finder den rette placering i boligen, så varmepumpen hverken generer dig eller dine naboer. Alt efter hvilken varmepumpe du har eller har tænkt dig at anskaffe, så kan støjniveauet variere fra 35 dB op til 55 dB eller derover. Installatører er bekendte med reglerne og kan i praksis give dig gode råd til valg af varmepumpe og placering.

Støjregler mod et skel op til din nabo er som udgangspunkt 45 dB i dagtimerne og 35 dB i aften- og nattetimerne for parcel- og rækkehuse. Støjgrænserne kan dog variere alt efter hvilken kommune du er bosat i. Det betyder også at det er vigtigt at placerer din varmepumpe længst væk fra skellet, så den støjer mindre mod din nabo. Samtidig kan et hegn eller buske reducerer støjen ind til din nabo.

Branchen har en tommelfingerreglen om udregningen af nødvendig afstand til skel fra din varmepumpe. Hvis din varmepumpe f.eks. støjer med 45 dB, så vil en afstand på 2 meter sænke den forventede støj med omtrent 5 dB. Hvis du fordobler afstanden igen, reduceres støjniveauet igen med 5 dB, hvilket vil sige at du på 4 meters afstand er nede på 35 dB.

Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe. Beregningen er alene orienterende og tager.

Eksterne sider med oplysninger
Energistyrelsen: https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper

Vejledning, Styr på støjen – en guide til installation af luft til vandvarmepumper: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/varme/vejledningen_stoejberegner.pdf

Miljøstyrelsen: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/er-du-generet-af-stoej/fyringsanlaeg-varmepumper-og-lignende/

Bolius: https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-og-din-nabo-for-stoej-fra-din-varmepumpe-20187

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.14