23948sdkhjf

DGNB - fagtekniske ydelser DMR

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Vi leverer specialrådgivning og autoriserede/certificerede målinger og dokumentation indenfor jordforurening, geoteknik, indeklima, bygningsforurening, støj og akustik, arbejdsmiljø, VVM-screeninger, LCA-beregninger mv.

DGNB er kompleks og omfangsrig. Som bygherre og rådgiver kan dokumentation og retidig fokus på handlemuligheder sikre den nødvendige "pointhøst", men også muliggøre de mest kost-effektive valg ved en DGNB certificering.  

Hvis du har spørgsmål, så kontakt civilingeniør Lars Mortensen på 4076 0666 eller lmn@dmr.dk

Du kan læse mere om vores ydelser her: https://www.dmr.dk/klimaloesninger-baeredygtighed/baeredygtigt-byggeri/

Dansk Miljørådgivning foretager tekniske målinger og dokumentation og rådgivning indenfor miljøcertificering og klassificering af bæredygtigt byggeri som DGNB. Skal dit byggeprojekt klassificeres som bæredygtigt byggeri, kan DMR´s samarbejdspartner bistå med den overordnede certificering, hvor vi leverer teknisk rådgivning og dokumentation inden for typiske følgende kategorier:

  • Jordforurening og jordhåndtering samt optimering af byggetekniske foranstaltninger og økonomi.
  • Geoteknik ift. fundering, vibrationer og kontrol.
  •  Screening af bygninger for miljøfremmede stoffer og kortlægning af genanvendelige materialer.
  • Indeklimamålinger og sikring mod radon etc.
  • Fugtkontrol, udtørring og sikring mod skimmel.  

støj og bygningsakustiske målinger og beregninger.

DMR udfører målingerne i henhold til de krav, der er gældende for den pågældende klassificering, og udarbejder dokumentationsrapporterer, hvor der sammenholdes med gældende kriterier.

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er et rådgivende ingeniørfirma med mere end 200 ansatte fordelt på 16 kontorer i Danmark. DMR har en decentral struktur med højt lokalkendskab og dagligt samarbejde med bl.a. relevante myndigheder. DMR er en kendt samarbejdspartner både lokalt, regionalt og nationalt.

Bæredygtigt byggeri – hvad er det?
Byggeriet står skønsmæssigt for ca. 40 % af energiforbruget og 35 % af klimaaftrykket. Bæredygtigt byggeri og intelligente renoveringer kan nedsætte både ressourceforbrug og klimaaftrykket. FNs 17 Verdensmål omfatter en bæredygtig omstilling og udvikling, som ikke mindst kræver innovativ løsningsorientering. Grønne tage, intelligente boliger og sundt indeklima kan potentielt spare samfund og borgere for skader, og samtidigt skabe grønne rammer for byliv.

Verden over arbejdes der i bæredygtige bygningsløsninger. Der findes en række ordninger, hvorefter byggeriet kan miljøcertificeres og klassificeres som bæredygtigt byggeri, bl.a.:

  • DGNB.
  • LEED.
  • BREEAM.
  • Active House.
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse.

Kvalitetssikring hos DMR
 
DMR er i høj grad opmærksom på, at kvalitet og troværdighed er altafgørende for en rådgivningsvirksomhed. DMR vil i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.

DMR er certificeret efter ISO9001, ISO14001, ISO 45001 og DS49001 og er AAA kreditratet.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.094