23948sdkhjf

DGNB: LCA-beregninger og dokumentation

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

DGNB-certificeringens pkt. 1.1 ”Livscyklusvurderinger, LCA” indgår generelt i projektets tidlige fase ved bygherre, arkitekter og projektets ingeniører. DMR er teknisk underleverandør ved DGNB-certificering.

LCA er et centralt element i DGNB. Et over- og indblik i LCA, kan sikrer bygherre og dets rådgiverteam en optimal projektafvikling og "pointhøst" i projektering og udførsel. 

Kontakt civilingeniør Lars Mortensen på 4076 0666 eller lmn@dmr.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for et tilbud.

Læs mere om vores ydelser ift. bæredygtig byggeri her: https://www.dmr.dk/klimaloesninger-baeredygtighed/baeredygtigt-byggeri/

Overordnet er der følgende DGNB point-muligheder ift. LCA, se manualens pkt. ENV1.1: LIVSCYKLUSVURDERING:

  • Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase (maks. 10 point)
  • LCA-resultater ift. referenceværdier (0-75 point)
  • Klimabonus, inkl. genanvendelse af materialer (maks. +30 point)

LCA – fundamentet for DGNB
En LCA har som mål at identificere de punkter, hvor et byggeri påvirker miljøet mest/mindst. Alle faser gennemgås fra produktion af materialer, selve byggefasen, brug af bygningen og dens levetid frem til nedrivning efter endt brug. Beregningen viser bl.a., hvor det kan være en god idé at søge alternative løsninger for at bygge så bæredygtigt som muligt - materialer, byggemetode, arkitektur, energiløsninger, etc.

LCA ved projektopstart, maks. 30 point
Der oprettes en livscyklusvurderingsmodel i tidlig planlægningsfase, skitseprojekt eller forprojekt og denne kommunikeres i planlægningsteamet (indikator 1.1). Herudover vil vurdering af alternative variationer af bygningens design og valg af materialer ved brug af livscyklusvurdering vurderes positivt.

Bygningsvariationer eller bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger på baggrund af valg af konstruktionsprincipper, materialevalg og volumenstudier. Resultaterne anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med de specifikke designvalg.

Hvis LCA udføres i overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse, kan der opnås op til 10 ekstra point.

LCA ift. referenceværdier (0-75 point)
DGNB-certificeringen muliggør op til 75 point ved integration af vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning i projektet. LCA-beregninger og optimeringer indgår i projektering ved projektholdet. Dokumentation omfatter en LCA-rapport med bl.a. mængdeopgørelser, beregningsfiler og DGNB-evalueringsmatrix.

DMR er certificeret efter ISO9001, ISO14001, ISO 45001 og DS49001 og er AAA kreditratet.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.117