23948sdkhjf

Dimensionering af energipæle til byggeprojekter

| Medlemsnyhed | Indrykket af Centrum Pæle A/S

I 2018 skete der noget banebrydende for energipæleteknologien, som betød, at det nu ikke kun er muligt for Centrum Pæle at producere energipælene, men også beregne på forhånd hvor meget energi de kan bidrage med til den givende bygning.

Maria Alberdi-Pagola, Ph.d., færdiggjorde i 2018 sin Ph.d.-afhandling ”Design and performance of energy pile foundations”, hvori hun søgte at dokumentere hvordan effektiviteten af energipælene kan beregnes på forhånd, i forhold til at hente energien op af jorden (til brug ved opvarmning), samt at tilføre energi til jorden (til brug ved køling). Selvom det ikke er banebrydende at kunne beregne effektiviteten af et jordvarmeanlæg på forhånd, var det før Marias arbejde ikke muligt at beregne effektiviteten af jordvarmeanlæg med energipæle som kilde i Danmark.

Dette først og fremmest fordi jordvarmeslangerne i energipælene ikke er i direkte kontakt med jorden omkring dem – der er et kvadratisk lag af beton mellem dem og den varmeafgivende og optagende jord. Denne faktor var nødvendig at indregne i ligningen før det var muligt at beregne den tilgængelige energimængde fra energipælene på forhånd. Derfor kortlagde Maria, hvordan betonen i energipælene udveksler energi mellem jorden omkring dem og slangerne indeni dem, alt afhængig af den omkringliggende jords varmeledningsevne, som er en faktor, man normalt også benytter til at spå om et traditionelt jordvarmeanlægs ydeevne.

Denne forskning dannede rammerne for det dimensioneringsværktøj, som Centrum Pæle den dag i dag er uddannet til at benytte til at screene ethvert byggeri og give en indikation af hvor mange energipæle byggeriet skal forvente at benytte for helt eller delvist at opfylde dets energibehov.

SCREENING & PROJEKTERING:
Beregningen af dit projekt kræver dog, at bygherre på forhånd er bekendt med nedenstående faktorer.

  • Bygningens energibehov i effekt og årsbehov varme, men også køling, hvis muligt
  • Bygningens fodaftryk (overfladeareal)
  • Antallet af forventede præfabrikerede pæle og deres dimension og længder – evt. pæleplan (en oversigt over hvor pælene skal placeres)
  • Geotekniske rapporter (boringer) for området hvor bygningen skal stå, hvori Centrum Pæle kan aflæse varmeledningsevnen i jordlagene.


Vores screening af projektet, kan give en indikation af, hvor meget energi energipælene kan forsyne bygningen med, samt hvor mange energipæle bygherre skal forvente at skulle benytte til helt eller delvist at opnå denne energiforsyning. Screeningen er dog indledende, og såfremt bygherre vælger at gå videre med projektering af jordvarmeanlæg med energipæle, skal en energidesigner involveres for at opnå den bedste ydeevne og sammensætning af systemet.

Centrum Pæle tilbyder at udarbejde indledende energipælescreeninger for alle, som måtte være interesserede i at få dem foretaget for deres byggeprojekt. Screeningerne er omkostningsfrie og uforpligtende.

Vi tager en aktiv rolle i planlægning og projektering af systeminstallationer med energipæle. Dette betyder, at Centrum Pæle vil deltage i hele processen, lige fra dimensionering af projektet til at finde og samarbejde med de mest kompetente varmepumpeleverandører og VVS-installatører. Dette sikrer en vellykket og effektiv installation, hvor alle interessenter er involveret hele vejen.

VIL DU VIDE MERE OMKRING ENERGIPÆLE ELLER ØNSKER DU EN SCREENING AF DIT PROJEKT?


Kontakt Centrum Pæles salgsingeniør:
Jonas S. Henriksen,
Tlf. dir: +45 76 42 09 17
Mob: +45 30 60 21 11
Mail: jonas@centrumpaele.dk


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96
7100 Vejle
Danmark
Centrum Pæle A/S

Kataloger m.v.

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.109