23948sdkhjf

Millionbesparelse til radonsikring på byggeprojekt

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Mange ved ikke, at det er muligt at måle retvisende in-situ radonniveauer direkte i jorden med avanceret feltudstyr. Målinger kan bruges til at optimere radonsikringen i byggeprojektet, med store besparelser til følge.

Vores hidtil mest optimerede radonprojekt medførte en reduktion i omkostningerne til radonsikrende tiltag fra ca. 5 mio. kr., til ca. 1½ mio. kr. Altså en besparelse på ca.  3.5 mio. kr. ex. moms.

Spørgsmålet omkring radonsikring er sikkert oppe og vende omkring de fleste byggeprojekter, og det kan være svært for rådgiver at vide, hvor omfattende radonsikringen til projektet bør være.

Den åbenlyse udfordring er, at radonniveauet i det konkrete byggefelt typisk ikke kendes. Rådgiver kan i bedste fald sætte sin lid til ”radonkort” eller anden tilgængelig information, men med vished om at informationerne i bedste fald kan betegnes som vejledende.

Rådgiver har derfor ingen anden mulighed end at læne sig op ad teknisk fælleseje.

Den helt store udfordring med teknisk fælleseje er, at den ikke differentierer anbefalingerne til radonsikrende tiltag ift. radonniveauet i jorden. Med andre ord, der projekteres altid efter ”worst-case”, når der projekteres iht. teknisk fælleseje. Radonniveauet i jorden kan imidlertid variere med faktor 100!

Ved kontrolmålinger i nyt byggeri, hvor der er projekteret efter teknisk fælleseje, måler vi ofte nærmest ingen radon i indeklimaet, hvilket i sig selv er positivt, men dette lave radonniveau er ikke kommet uden betydelige økonomiske konsekvenser. Ofte hører vi om radonsikring til 200-400 kr./kvm, hvilket bliver til anseelige summer, hvis byggeriet er på flere tusinde kvadratmeter.

DMR tilbyder at udføre radonmålinger og efterfølgende dialog om projektering og optimering af de radonsikrende tiltag. 

Måling af radonpotentialet kan udføres på 3 forskellige måder

Radonpåvirkningen af det færdige byggeri er en kombination af radonniveauet i selve jorden under bygningen, samt permeabiliteten i jorden, altså jordens evne til at lede den radonholdige luft op til bygningen. Kombineres disse to faktorer, fås et udtryk for radonpotentialet.

Radonpotentialet måles ca. 1 m under terræn, dvs. ca. nær undersiden af et traditionelt stribefundament.

1. Radonmåling i det rå byggefelt

Radonpotentialet, og dermed nødvendig radonsikring, ønskes ofte kendt så tidligt i projekteringsfasen som muligt.

Radonpotentialet kan måles i det ubearbejdede byggefelt, og der måles i ca. 1 m dybde. I de tilfælde, hvor der ikke skal udføres nævneværdige jordarbejder, vil de udførte radonmålinger også være retvisende for den kommende bygning.

Udfordringen opstår, hvis der efter målingerne sker betydelige jordarbejder, f.eks. terrænregulering eller udskiftning af sætningsgivende lag. I disse tilfælde udskiftes den jord, hvori der er målt radon, og der opfyldes med sand. Sand har som udgangspunkt et meget lavere radonniveau end lerholdige jorde, og udskiftningen giver ofte et lavere radonpotentiale, og dermed mulighed for yderligere optimering.

2. Radonmåling i det bearbejdede byggefelt

Udføres målingerne i den færdige jordopbygning under terrændækket, fås den mest korrekte værdi for radonpotentialet.

Radonmålingen udføres i sandpuden, ofte imens beton- og kloakarbejderne udføres. Sandpuden skal blot være udlagt og færdigkomprimeret i mindst 2 uger inden vores målinger, så radonniveauet i jorden har stabiliseret sig.

I mange projekter udføres en kombination af de 2 målemetoder, dvs. der udføres målinger i det rå byggefelt så der opnås viden om ”hvor på skalaen vi ligger”. Dernæst udarbejdes oplæg til radonsikringen. Ved kontrolmålinger i den færdige jordopbygning verificeres de udførte målinger, og projektet optimeres om muligt yderligere.

3. Radonmåling ved ombygning og transformation

En særlig radonudfordring opstår ved transformation fra ældre erhvervsbyggerier til f.eks. boliger og kontorer. Ved mange af disse ombygninger ønskes det eksisterende betondæk bibeholdt. At udføre radonmålinger i indeklimaet i en stor uopvarmet hal, med højt til loftet, vil alene ikke give et repræsentativt resultat for forholdene efter ombygningen.

Ved at måle radonpotentialet gennem betondækket, og afklare omfanget af revner mv., fås et bedre estimat for hvilken radonudfordring ombygningens står overfor. 

Tid og økonomi

Resultaterne af radonmålinger foreligger allerede i forbindelse med målingerne, dvs. at DMR kan udarbejde og fremsende resultaterne hurtigt, så byggeriet ikke skal stå stille.

Radonmåling og rådgivning (optimering) i et byggefelt på ca. 1.000 kvm beløber sig typisk til ca. 20-25.000 kr. ex. moms, men kan rådgivningen medføre en reduktion af de radonsikrende tiltag, fra f.eks. 350 kr./kvm til 200 kr./kvm, er der en gevinst på 125.000 kr. for entreprenør eller bygherren.

Udtalelse fra kunde

Efter endt projekt har kunden skrevet følgende om samarbejdet med DMR:

"På vores projekt i Åhaven i Odense har vi brugt DMR’s kompetencer inden for radonmåling til optimering af den nødvendige radonsikring af fundamenter og terrændæk. I disse tider med stigende priser, udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft samt stramme tidsplaner er det essentielt at kunne optimere mest muligt på arbejdsprocedurerne, og det lykkes vi med sammen med DMR."

Mikael Hansen, Projektchef, Enemærke & Petersen A/S

Læs mere her:

https://bit.ly/3QLf6H7


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.094