23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Samarbejde om biodiverst klitlandskab giver gensidig læring

OKNygaard har mange erfaringer at trække på, men i en branche i udvikling er der altid mulighed for at lære mere. Resultaterne af et nyt samarbejde med HF & VUC FYN om driften af et klitlandskab er særligt spændende, da det er en ny tilgang for alle.

Hos HF & VUC FYN er der opstået et nyt landskab med strandklitter, der toner frem som små grønne øer i et hav. Nogle af klitterne er beklædt med muslinger, mens andre får anlagt biodiverse planteplugs - små, planteklare planter, der er udplantet både enkeltvist og i grupper. Dermed får området det mest naturlige udtryk som muligt, da visse planter fra naturens side står grupperet for at højne deres overlevelse. Det er kunstneren Lea Porsager, der står bag landskabsværket KLIT (2022), og ideen er at skabe et nyt, grønt uderum for skolens elever og lokalsamfund, der samtidig fremmer plante- og dyreliv i området.  

Det er ikke tilfældigt, at muslinger og sand udgør en væsentlig del af landskabet. Det nye område er nemlig inspireret af havet og bølgernes bevægelse. Klitterne danner et bølgemønster og med tiden vil landskabet blive mere vildt og bevæge sig i sit eget mønster – ligesom havet. 

En læring om biodiversitet 
OKNygaard har i forvejen kendskab til HF & VUC FYNs område, da de står for den konventionelle grønne drift, men klitlandskabet bliver ikke en helt almindelig driftsopgave.

’’Da vi ikke i forvejen ved, hvordan et klitlandskab vil fungere i netop disse omgivelser, må vi gå mere undersøgende til værks. Derfor kan vi heller ikke forudse, hvordan planterne vil trives, hvilke dyr, de vil tiltrække eller hvilke invasive eller aggressive arter, der vil dukke op. Vi skal ligeledes løbende vurdere, hvordan landskabet kommer til at blive påvirket af brugerne i området’’, fortæller Kirstine Kot, rådgiver for OKNygaard på Fyn. 

Kirstine Kot glæder sig over det nye samarbejde, da opgaven byder på vigtig læring om nye landskabstyper, samarbejde og en udfordring af, hvad man som anlægsgartner ”plejer at gøre”. 

Vidensudveksling som del af samarbejdet 
Udover driftsopgaven skal OKNygaard formidle viden til skolens elever om, hvordan de kan styrke naturen og biodiversiteten i et område, der samtidig bliver brugt til forskellige aktiviteter. Derfor har OKNygaard bl.a. planlagt en arbejdsdag i foråret 2023, hvor de stiller værktøjer og rådgivere til rådighed. Her kommer OKNygaards elever også på banen, så de kan få førstehåndserfaring med både biodiversitet og interessentinvolvering.

For Kirstine Kot byder samarbejdet på en spændende mulighed for at lære fra sig, men også at få videreudviklet virksomhedens kompetencer inden for biodiversitet:

”Det bliver spændende for os som anlægsgartnere at følge med i dette særegne landskabs udvikling, og vi kommer til at tage god læring om biodiversitet og plantetrivsel med os. Samtidig er vi glade for at kunne dele vores faglige viden og erfaringer med både skole- og anlægsgartnereleverne, så de får udvidet deres forståelse for biodiversitet og samspil mellem natur og mennesker”, udtaler Kirstine Kot. 

Partnerskaber giver bedre markedskendskab
Som anlægsgartner er det en integreret del af en opgave at udforme en plejeplan. Men hvordan forholder man sig, når opgaven lyder på at lade naturen forme sig selv og følge med fra sidelinjen?  Hos OKNygaard har man ikke et endegyldigt svar. Der er tale om en ny naturtype, så man vil i stedet rådgive HF & VUC FYN løbende gennem tæt dialog og besigtigelse undervejs. 

Gennem partnerskabet får OKNygaard samtidig også bedre kendskab til markedet og kan fremadrettet indgå i samme typer partnerskaber eller byde på lignende opgaver, nu hvor de får udvidet deres viden om biodiverse landskaber. Ideen for OKNygaard med at indgå i partnerskaber er at dele ud af sin viden, men samtidig også øge sit eget kendskab til anlægsgartnerområdet og ikke mindst få nye perspektiver på sin kerneforretning.  

OKNygaard vil som et led i sin nyligt opnåede B Corp-certificering og som del af sin bæredygtighedsstrategi opsøge flere partnerskaber, der skaber gavn for lokalmiljøerne. Det kan være inden for både det miljømæssige og det sociale med fokus på at øge eksempelvis biodiversitet, skabe lokal vækst, bedre trivsel for borgere og lignende. 

Fakta om Landskabsværket KLIT

KLIT kan tilgås med både sanser og intellekt. Udover biodiversitet refereres et af kvante-fysikkens mest omtalte og beundrede eksperimenter centralt i værket.

Doneret til HF & VUC FYN af Ny Carlsberg Fondet

Indviet september 2022

Kunstner: Lea Porsager
Planterådgiver: BG Byggros
Arkitekt: Rasmus Strange Thue Tobiasen

OKNygaard A/S
Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Århus Kommune
Danmark
CVR nummer: DK35394818
P nummer: 1018616285

Send til en kollega

0.054