23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Skou Gruppen har offentliggjort sin første bæredygtighedsrapport

Den nordsjællandske byggevirksomhed har gennem flere år haft fokus på, hvordan man kan skubbe sin egen forretning og byggebranchen i en mere bæredygtig retning.  Nu er dette arbejde konkretiseret i en bæredygtighedsstrategi, som Skou Gruppens partnerkreds vedtog før sommerferien – og i forlængelse heraf offentliggør Skou Gruppen nu sin første bæredygtighedsrapport, som dækker 2022.

”Det har været en rigtig god proces at arbejde med at formulere bæredygtighedsstrategien og mærke, at det er noget, som ejerne er ærligt optaget af at konkretisere og forankre i Skou Gruppen,” siger Nickolai Lindberg. Han er projekt- og bæredygtighedsansvarlig hos Skou Gruppen og står bl.a. for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien, implementering af vedtagne tiltag og rapportering samt DGNB-certificeringer. 

Bæredygtighed har længe været i fokus

Skou Gruppen har længe arbejdet aktivt med bæredygtighed, bl.a. ved at bygge DBNG-certificerede byggerier, anvende træ i stedet for stål og beton samt fremme diversitet i byggeriet. 

”Vi ønsker at være med til at skubbe byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning, og vi går gerne forrest på udvalgte områder,” siger Skou Gruppens administrerende direktør Martin Skou Heidemann og tilføjer:

”Nu er vi klar til næste skridt efter en struktureret proces, som Nickolai har været tovholder på. I samarbejde med konsulenter fra SMV:Grøn har vi kortlagt, hvordan Skou Gruppen kan gøre den største forskel, når vi fremover investerer i bæredygtighed. Jeg er glad og stolt over, at vi derfor kan rapportere om vores bæredygtighed, længe før det bliver et krav for en virksomhed som vores.”
 
Verdensmål 5, 7, 8 og 12

Skou Gruppen har udvalgt fire af FN’s Verdensmål, hvor virksomheden vil gøre en særlig indsats, måle og rapportere effekten. Det er på områderne ligestilling, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion samt ansvarlige jobs og økonomisk vækst.

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene

Skou Gruppen ser det som et samfundsansvar at bane vejen for kvinder i byggebranchen. Det bidrager både til mere ligestilling mellem kønnene og til at øge arbejdsudbuddet i byggebranchen. 

Ifølge foreningen Byggeriets Samfundsansvar har andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen være stort set uændret fra 9,2 procent i 2010 til 9,5 procent i 2018. 

Skou Gruppens målsætning er, at mindst 25 procent af lærlingene i virksomheden skal være kvinder. Aktuelt er det 20 procent. 

Inden udgangen af 2024 vil Skou Gruppen finde ud af, hvordan man skaber bedre rammer for at øge kønsdiversiteten på alle niveauer i organisationen. 

I 2023 implementeres spørgsmål i den årlige medarbejdertilfredshedsanalyse, der skal synliggøre, hvordan kvinder trives og opfattes i virksomheden. Med analysens resultater skal Skou Gruppen inden udgangen af 2024 udarbejde en plan for flere kvinder på alle niveauer i organisationen. 

Skou Gruppen har tilsluttet sig DI’s Diversitetsløfte (DI's indsats for diversitet, inklusion og ligestilling - Dansk Industri). 

Derudover implementeres der i 2023 en whistleblower-ordning.

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

Skou Gruppen mener, at vedvarende energi bør udgøre en større andel i fremtiden. Skou Gruppen bruger energi på egen matrikel, til transport i firmabiler og sidst men ikke mindst, på byggepladserne. 

Skou Gruppens energiforbrug og CO2-udledning på byggepladserne udgør klart den største andel (Scope 3). Alligevel er virksomheden startet på egen matrikel og har undersøgt muligheden for at dække hovedkontorets og fremtidige elbilers energiforbrug ved at etablere et solcelleanlæg.

Skou Gruppen har besluttet, at firmabiler på funktionærniveau fremadrettet bliver el-biler. Den første 100 procent eldrevne håndværkerbil blev anskaffet i 2014. Virksomheden ser frem til, at flere eldrevne håndværkerbiler bliver stærke nok til at kunne transportere tungt udstyr og materialer, så firmaet også her kan overgå til udelukkende eldrevne.

I Skou Gruppens bæredygtighedsrapporter fra ultimo 2024 og frem vil der blive målt på energiforbrug og CO2 udledning på scope 1+2+3, herunder udledningerne fra de tidligere nævnte kategorier. 

Det er målsætningen, at udledningen målt i CO2 udledning pr. millioner kroner i omsætning, skal reduceres. 

Verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det har altid være en af Skou Gruppens mærkesager at skabe rammerne for, at flere kan deltage på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt fortsat at skabe plads til personer med nedsat arbejdsevne i virksomheden. 

Skou Gruppens mål er, at et antal medarbejdere har et job, som tager hensyn til deres nedsatte arbejdsevne. Målet er opfyldt.

Det er Skou Gruppens mål at have flere lærlinge, end man er forpligtet til. Målet er opfyldt.

Det er Skou Gruppens mål, at flere mennesker udenfor arbejdsmarkedet skal have mulighed for jobprøvning på virksomhedens byggepladser. Målet er opfyldt

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Ifølge Regeringens klimapartnerskaber (bygge- og anlægssektoren) står byggebranchen for 30 procent af CO2 udledningen i Danmark. Desuden er byggebranchen en stor faktor, når det kommer til at producere affald. 

Skou Gruppen vil gå foran og bidrage til at nedsætte CO2-forbruget og affaldsmængden på sine byggepladser mærkbart. Det opnås med tre tiltag:

Som det første vil affaldssorteringen på byggepladser og kontorfaciliteter blive styrket. Skou Gruppen forhandler med en fast samarbejdspartner, der kan hjælpe med sorteringen og gøre Skou Gruppens sortering og affaldsmængder målbar. 

Dernæst vil Skou Gruppen stille større krav til sine underleverandører, i takt med at kendskabet til ESG-rapportering vokser. Skou Gruppen bruger fremover Klimakompasset til at styrke kendskabet til energiforbruget på byggepladsen. P.t. er der for mange mørketal til, at rapporteringen kan være retvisende. Samtidigt er virksomheden i gang med at udarbejde et byggepladskatalog, som skal vejlede projekt- og byggeledere til at tage andre valg på byggepladserne. Kataloget vil beskrive alternative metoder/værktøjer, end dem Skou Gruppen benytter i dag, og opstille +/- økonomi og påvirkning af CO2-forbruget.

Som det tredje tiltage vil Skou Gruppen insistere på at have dialogen med bygherre om, hvordan CO2-udledningen og affaldsmængden kan reduceres, i tilbudsfasen og inden opstart af nye projekter. I den forbindelse har flere medarbejdere internt fået yderligere kompetencer, og Skou Gruppen har en bæredygtighedsansvarlig, der kan facilitere samtalerne med bygherre og dennes organisation med henblik på at afdække muligheder og behov.

Bæredygtighedsrapportering to år før det bliver et krav

”Vores første bæredygtighedsrapport er netop offentliggjort, men rent faktisk forventer vi, at virksomheder af vores størrelse først får pligt til at rapportere om bæredygtighed i 2025,” siger Nickolai Lindberg.

”Den næste bæredygtighedsrapport fra Skou Gruppen kommer i forbindelse med vores årsregnskab i begyndelsen af 2024 og kommer til at dække hele 2023. Det betyder, at vi har tid til at øve os og blive meget mere præcise – længe før det bliver et krav,” tilføjer han.

”Med vores bæredygtighedsstrategi og rapportering vil vi også gerne understrege, at vi vil bidrage til at rykke byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Og vi vil være en kompetent sparringspartner for vores kunder, når det gælder bæredygtighed. Der er også et element af efteruddannelse for vores medarbejdere i det,” siger Martin Skou Heidemann.

Bæredygtighedsrapporten ligger på Skou Gruppens hjemmeside ligesom Skou Gruppens regnskaber for de seneste 15 år findes her.

 

Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm
Hørsholm Kommune
Danmark
CVR nummer: DK26654653
P nummer: 1002020845

Kontaktperson

Martin Skou Heidemann
Adm. direktør, Partner
+45 28358015 ms@skougruppen.dk

Send til en kollega

0.047