23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Ånden er ude!

Med det særlige lønløft til særligt udvalgte grupper af offentligt ansatte, er regeringen på vej til at ødelægge den danske model. Også selvom de hævder, de aldrig kommer til at fordele penge til udvalgte grupper igen, siger formand Per Vangekjær i en leder.

Det var jo tæt på at være helt komisk… Knapt havde politikerne indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om re­geringens særlige lønløft til udvalgte grupper af offentligt ansatte, før de som med en mund forsvor, at de nogensinde igen ville gribe ind med lønkroner og dermed sætte den højt besungne danske model ud af kraft.

Men nu er låget skruet af glasset. Ånden er sluppet ud, og politik­erne har med lønløftet på syv milliarder kroner vist, at de, hvis de bliver tilstrækkeligt presset af bestemte faggrupper, er villige til at se stort på, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn-og arbejdsvilkår. Og der er vel ingen i dette land, der forestiller sig, at ikke også andre grupper af offentligt ansatte vil gøre deres yderste for at få Christiansborg-politikere til også at blande sig i netop deres lønvilkår. Og hvorfor skulle politikerne ikke gøre det igen? Det er jo kun første gang, det gør rigtig ondt. Jeg har i hvert fald meget svært at ved at se for mig, at ikke også Politiforbundet, Danmarks Lærerforening eller BUPL i fremtiden kunne finde på et lægge et massivt pres på de folkevalgte for at få dem til at finde en pose penge til deres medlemmer. 

Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg har stor respekt for de faggrup­per, som nød godt af lønløftet. Men jeg har stor respekt for alle faggrupper. Jeg er 100 procent af den opfattelse, at løn-og ar­bejdsvilkår forhandles mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Og det vil være helt sort, hvis den danske model skal afløses af politisk overbud og ønsker om at tilgodese særlige vælgergrupper.

I disse år er tendensen den, at fagbevægelsen mister mange med­lemmer. Det udgør en kæmpestor udfordring for den danske af­talemodel og er på sigt en bombe under vores system, som ikke mindst udlandet er misundelige på. Her er løn nemlig i høj grad et politisk spørgsmål med alt, hvad det indebærer af usaglige hen­syn. Det skal vi bestemt ikke have mere af i Danmark.

Og må jeg så ikke med ønsket om et godt nytår lige nævne den aftale om at sløjfe svendeprøvegebyret. Den aftale kan hele malerfaget være tilfredse med. Den kommer nemlig alle til gode og gør det attraktivt at uddanne de unge – og at være medlem af Danske Malermestre.

Danske Malermestre
Islands Brygge 26, 5.
2300 København S
Københavns Kommune
Danmark
CVR nummer: DK61834710
P nummer: 1003147310

Kontaktperson

Annika Ipsen
Kommunikationsansvarlig
+45 61779770 aip@malermestre.dk

Send til en kollega

0.063