23948sdkhjf
Del siden
Annonce

EU's Taksonomi kan skubbe branchen i en mere bæredygtig retning

Aktører i byggeriet kan vinde fordele ved hurtigt at omfavne EU's Taksonomi-regler om bæredygtighed. Carl Ras står klar med rådgivning og service og er blandt andet en nøglespiller i den banebrydende renovering af DMI's tidligere domicil.

Opgaven med at transformere DMI's tidligere domicil på Lyngbyvej 100 i København, til et moderne kontor- og flerbrugerhus, er en stor totalentreprise til et trecifret millionbeløb.

Men det er ikke kun det, der gør den speciel. Alt skal nemlig også bygges i overensstemmelse med EU’s Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed.

”EU-taksonomien består blandt andet af seks miljømål, og ude på byggepladsen er der især fokus på miljømål 5, som omhandler forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Mere konkret betyder miljømål 5, at vi skal kunne dokumentere, at alle materialer og produkter, som indbygges, ikke indeholder farlige stoffer og kemi i henhold til EU’s forordninger,” forklarer Thea Hørlyk Nielsen, byggeleder hos Enemærke & Petersen. Hun tilføjer:

”Hvor det i andre bæredygtighedscertificeringer kun har omfattet visse produkter, omfatter EU taksonomien nu, at der indhentes dokumentation helt ned til skruer, bolte og beslag. Så den er langt mere omfattende, og derfor er det en kæmpe størrelse at skulle bokse med første gang.”

Det er første gang, at Enemærke & Petersen arbejder på en sag, hvor alt skal bygges i overensstemmelse med EU’s Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed. Thea Hørlyk Nielsen oplyser dog, at Enemærke & Petersen blandt andet har arbejdet med leverandørerklæringer, hvor leverandører, underentreprenører og producenter skriver under på at overholde kravene i EU's Taksonomi.

”Vi ser EU’s taksonomikrav som en kærkommen mulighed for at sætte en ny standard som branche,” tilføjer hun.

Godt forberedt på arbejdet med EU's Taksonomi

Carl Ras er en af nøglespillerne i den lidt usædvanlige byggesag, hvortil engrosvirksomheden har leveret værktøj, beslag, befæstigelse, kemi med videre til det store renoveringsprojekt.

Key Account Manager i Carl Ras, Anders Reimer Nielsen, påpeger, at Lyngbyvej 100 også for Carl Ras er en debut i Taksonomi-sammenhæng.

”Vi er faktisk seks personer hos Carl Ras, der er involveret i arbejdet med EU's Taksonomi. Normen rummer strenge produktkrav uden nogen bagatelgrænser. Enten er produkterne i compliance, eller også er de ikke. Så vi skal være helt sikre på, at alle produkter, der kommer ud på pladsen, lever op til kravene, og det har selvsagt været et stort arbejde,” betoner Anders Reimer Nielsen, som roser Taksonomien for at puffe hele branchen i en mere bæredygtig retning.

Alternative produkter fra Carl Ras

Jacob Bøgvad, projektleder hos Enemærke & Petersen, stod for planlægningen af tømrerarbejdet inden opstart på byggesagen. Også for ham har Lyngbyvej 100 været en anderledes opgave.

”Vi har brugt en del krudt på at finde ud af, hvilke materialer vi overhovedet måtte bruge. Vi har jo gerne nogle favoritter i forhold til anvendelse og pris, men i nogle tilfælde har vi måttet finde alternative produkter - især i forhold til fugemasser,” siger han og tilføjer:

”Carl Ras har været en kæmpe hjælp i det arbejde - de har indhentet leverandørerklæringer fra deres leverandører af skruer, fugemasse med videre, og de har hjulpet med at finde de produkter, der har de datablade, der skal til. Vi er også i gang med at opbygge et kartotek over 'godkendte' produkter på vores brugerprofil hos Carl Ras, så vi ikke får bestilt noget forkert. Når der produceres på en entreprise, kan det ikke nytte noget, man pludselig er i tvivl om, hvorvidt man må bruge bestemte materialer.”

Ud over at leve op til EU's Taksonomi, så der med sikkerhed ikke bygges skadelig kemi ind i ejendommen, kommer Lyngbyvej 100 også til at rumme en masse genanvendte materialer.

Virksomheden Genbyg, som bl.a. ejes af Enemærke & Petersen og Carl Ras, skaber blandt andet tre en halv kilometer radiatorskjulere, akustikplader og møblement af genbrugstræ, orangerier af genbrugsvinduer - ja sågar toiletter sættes i stand og genbruges.

"Det er ret unikt, at bygherre er så progressiv, men der er ingen tvivl om, at den holistiske tilgang til byggeri er på vej frem," påpeger adm. direktør og medejer i Genbyg Jesper Holmberg.

Tæt samarbejde mellem alle parter

Både Thea Hørlyk Nielsen, Jacob Bøgvad og Anders Reimer Nielsen fremhæver det tætte samarbejde mellem parterne som et eksempel til efterfølgelse, når Taksonomi-udfordringer skal tackles.

”Enemærke & Petersen kaldte på et tidligt tidspunkt alle deres leverandører ind til en workshop, hvor de sagde: ’hvordan kan vi sammen sætte en ny standard i branchen?’ Der kom mange gode bud på løsninger, og det var godt at blive taget i ed fra start af. Vi har ikke 'bare' været en leverandør af søm og skruer, vi har været en samarbejdspartner med en åben dialog og gensidig tillid,” bemærker Anders Reimer Nielsen fra Carl Ras.

Han opfordrer entreprenører og byggefirmaer, som står foran at skulle håndtere certificerede projekter, til at indbyde til samarbejde og trække på den ekspertise, som blandt andre Carl Ras har opbygget:

”Man er altid velkommen til at tage fat i os, tage fat i den lokale konsulent og høre, hvordan vi kan hjælpe med at gøre opgaven nemmere for dem. Vi står klar med åbne arme,” lover han.

Ingen tid at spilde

Selv om det foreløbig kun er store børsnoterede selskaber med flere end 500 medarbejdere, som er forpligtet til at rapportere på Taksonomi-dagsordenen, så opfordrer Thea Hørlyk Nielsen også mindre aktører til at forholde sig til emnet i en nær fremtid.

”Det kan godt være, de først skal på vognen i 2026, og man derfor tænker: ’Der er god tid, vi ser det lige lidt an.’ Men hvis jeg skal bruge dem NU, og de er en del af min værdikæde, så dur det jo faktisk ikke at vente - for så risikerer de, at jeg vælger en anden leverandør.”

”Der er ingen tvivl om, at det koster noget tid at sætte sig ind i Taksonomien, og hvad det indebærer. Men når det er gjort, så vil man ligesom Carl Ras stå stærkt, næste gang der skal vælges leverandør, underentreprenør eller producent til en byggesag,” understreger hun.

Fakta om EU's Taksonomi:

EU's Taksonomi er kort sagt et fælles sæt regler, der på tværs af EU definerer, hvornår en økonomisk aktivitet er bæredygtig. Hvordan EU's Taksonomi anvendes i praksis, afhænger af branche og sektor, men seks miljømål er fælles for alle:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

En økonomisk aktivitet skal opfylde disse fire kriterier for at være bæredygtig:

  • Skal bidrage væsentligt til at nå mindst ét af de seks klima- og miljømål (mål nummer 5 for byggeriets vedkommende)
  • Må ikke væsentligt skade nogle af de øvrige klima- og miljømål
  • Skal overholde minimumsgarantierne for menneske- og arbejdsrettigheder
  • Skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier

Læs mere om EU's Taksonomi set fra byggesektoren her

Carl Ras A/S
Mileparken 31
2730 Herlev
Herlev Kommune
Danmark
CVR nummer: DK70587114
P nummer: 1003175074

Kontaktperson

Carl Ras' Kundeservice
Kommunikationsansvarlig
+45 44 85 55 11 firmapost@carl-ras.dk

Send til en kollega

0.047