23948sdkhjf

Styrk din viden om genanvendelse af murværk

| Medlemsnyhed | Indrykket af Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Gennem tiderne har det været almindeligt at genbruge byggematerialer, heriblandt teglsten. Murværk er et gammelt kendt eksempel på design for adskillelse, men hvad skal man i dagens byggeri være opmærksom på ved genanvendelse?

I juni, oktober eller november, kan du opdatere din viden om genanvendelse af murværk, når Teknologisk Institut holder kursus om emnet.

Om kurset
Kurset dækker emner fra vurdering af det eksisterende murværk før nedrivning med kortlægning af genanvendelsesmuligheder og vurdering af materialekvalitet, til projektering og udførelse med genbrugte mursten. Du får metoder til at sikre tilstrækkelig kvalitet af genanvendte mursten. På dette kursus kortlægges samspillet mellem byggevare- og byggelovgivning, dokumentation af egenskaber og de problematikker, der kan være ved genbrug af f.eks. mursten. I byggebranchen står cirkulær økonomi højt på dagsordenen, en branche som står for ca. en tredjedel af alt affald i Danmark. Byggematerialer skal genbruges eller genanvendes, men rammerne er ikke gearet til at håndtere genbrugte eller genanvendte materialer. Overblikket over mulighederne får du på dette kursus. Herunder hvordan du kan være med til at sikre, at mursten kan genanvendes igen.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med nedrivning, ombygning, renovering og genanvendelse af murværk samt design for dissasembly i nybyggeri.

Udbytte

 • Bliv rustet til at vurdere murværket før det nedrives – hvad er potentialet?
 • Kendskab til delkomponenternes egenskaber i murværk, og hvilke krav der bør stilles
 • Overblik over udfordringer ved genbrug eller genanvendelse, og hvordan det kan imødekommes
 • Praktiske råd og metoder til at sikre genbrugsmaterialernes kvalitet
 • Indblik i lovkrav og normer

Indhold

 • Murværk før nedrivning – metoder til vurdering
 • Hvad kan bygherre forvente af genbrugsmursten – hvad er holdbarheden, og kan samme kvalitet opnås som med nye sten
 • Dokumentation af kvalitet – prøvningsmetoder og -omfang
 • Når murstenene ikke kommer fra et kendt bygværk – hvor kommer materialerne fra, hvad skal man være opmærksom på?
 • Mursten og mørtel – materialeegenskaber og udfordringer ved adskillelse med henblik på genbrug eller genanvendelse
 • Hvad siger loven – Bygningsreglement, CE-mærkning
 • Projektering med genbrugsmursten – opmærksomhedspunkter ved projektering med genbrugssten, f.eks. hvilke styrker skal man regne med at kunne opnå
 • Krav til genbrugsmaterialer – dokumentationskrav, grænseværdier, standarder, og hvordan der bygges bro mellem ydeevnedeklarationer og funktionskrav
 • Design for disassembly inden for murværk – komponentmurværk, efterspændt murværk
 • På byggepladsen – modtagekontrol, mørtler, opmuring

Form
Kurset veksler mellem oplæg og spørgetid, hvor problematikker og cases kan diskuteres. Du må gerne medbringe konkrete udfordringer fra egen praksis. Gennem diskussion rustes deltagerne til at kunne klarlægge udfordringer, f.eks. gabet mellem CE-mærkning og bygningsreglement, træffe de rette valg, inspireres til gode løsninger og får overblik over gældende regler.

Undervisere
Abelone Køster har ekspertviden om alle produkter, der relaterer sig til murværksområdet, baseret på bl.a. DS- standardiseringsarbejde. Hun har fra sin start på Instituttet i 1999 været involveret i drift og udvikling af de uvildige, frivillige kontrolordninger i Danmark for tegl og mørtel. Som rådgiver har hun arbejdet med produktudvikling, CE-mærkning, fabriksproduktionskontrol og prøvning. Abelone har således et indgående kendskab til de virksomheder, der fremstiller og anvender murværksprodukter, både som auditor og rådgiver.

Lars Peter Salmonsen arbejder inden for materialer og processer relateret til murværksmaterialer og fremstillingen heraf. Lars Peter har kompetencer indenfor geologi, geokemi, uorganisk materialevidenskab og moderne teglproduktion. Særligt har Lars Peter erfaring med anvendelse af mikroskopi til skadesudredning samt karakterisering af råstoffer og produkter, der anvendes i murværk (kalk, cement og tilslag samt råler og natursten). Lars Peter arbejder desuden med optimering af energiforbrug og energibesparelser i teglbranchen ved brug af kombineret mikrobølge- og gasbrænding.

Se praktisk information og tilmeld dig her


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Danmark
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Send til en kollega

0.119