23948sdkhjf

Ny anvisning om glas i klimaskærmen – nu med 3-lags ruder

| Medlemsnyhed | Indrykket af Glasindustrien

Statens Byggeforskningsinstitut er forfatteren til Anvisning 215, der efter 11 år i sin oprindelige version nu er udkommet i en aktuel og opdateret 2. udgave, støttet af bl.a. GLASINDUSTRIEN

Af Poul Sabroe
 
SBi Anvisning 215 er udkommet i en 2018 version, også kaldet 2. udgave. Anvisningen omfatter nu også energiruder med 3 lag glas.
- I takt med ønsker om at reducere energitab fra bygninger bliver det mere almindeligt at anvende 3-lags termoruder i klimaskærmen, observerer forordet til den nyligt udgivne anvisning.
- Vi har derfor tilføjet en nyudviklet metode for styrke – og stivhedsberegning af 3-lags termoruder, suppleret med en række beregningseksempler, oplyser forskningschef Ruut Peuhkuri, Statens Byggeforskningsinstitut. Desuden er beregningsmetoden for flerlags glas udbygget, så der kan tages hensyn til effekten af store udbøjninger.
Anvisningen er også opdateret med ændringer, der er afledt af overgangen fra danske standarder til Eurocodes som projekteringsgrundlag.
SBi Anvisning 215 forfølger ønsket om fælles sær danske retningslinjer på glasområdet, som har været tilgængelig siden 1.udgaven af anvisningen i 2007.
Glas i klimaskærmen skal dimensioneres efter egenlast, vindlast og snelast og ikke mindst for 3-lags ruder med skyldig hensyntagen til klimalast. Ved klimalast forstår SBi trykændringer i de forseglede hulrum, ofte afledt af temperatursvingninger i forhold til solstråling.
Forudsætningen for dimensioneringen er kendskab til vinduesopbygningens typer og antal af glas, deres belægninger og afstande samt anvendelsen af indesluttede luftarter og gasser. Det er parametre, der typisk er dikteret af krav til energitab og solafskærmning.
Anvisningen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i den europæiske standard for projektering af bærende konstruktioner: Eurocode 0: Projekteringsgrundlag
for bærende konstruktioner (DS/EN 1990) og Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner, Del 1-1, 1-3 og 1-4, med nationale tillæg – in casu Dansk Standard, DS/EN 1991-1-4 DK. Anvisningen er derfor beregnet til anvendelse sammen med disse standarder.
Anvisning 215 behandler almindeligt floatglas, hærdet glas og varmeforstærket glas og beskriver, hvordan flere glaslag samvirker i lamineret glas og termoruder.
Det udnyttes, at der overføres last mellem glaslagene i termoruder via tryk i luften i glasmellemrummet. Det er derfor en forudsætning, at termoruder, der påvirkes af andet end vindlast, udskiftes, hvis de er punkterede.    
I anvisningen er forudsat, at glas sikres mod nedfald efter brud, hvis nedfaldende glas udgør en væsentlig risiko for personskade.
Anvisningen dækker ikke dimensionering af glaskonstruktioner for nyttelast, herunder personstød og last fra andre konstruktionsdele. Den kan derfor ikke anvendes ved dimensionering af for eksempel glasgulve og glasværn. Her henviser GLASINDUSTRIEN til sine aktuelle publikationer GULVGLAS og GLASVÆRN 2008, der netop nu er under opdatering.
Egenskaberne ved brand behandles ikke i SBi Anvisning 215.
Ved projektering af glaskonstruktioner, især glastage, skal det sikres, at rengøring, vedligehold og udskiftning kan ske på forsvarlig måde, tilføjes det i indledningen til anvisningen. 
SBi Anvisning 215 kan bestilles hos SBi.
SBi Anvisning 215 er blevet til virkelighed efter tre års arbejde og med støtte fra en række organisationer, herunder GLASINDUSTRIEN.
Anvisningen følges snarest af et faciliterende beregningsværktøj, der udarbejdes af GLASINDUSTRIEN.
 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Glasindustrien

Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
Danmark
Glasindustrien

Send til en kollega

0.119