23948sdkhjf

Partnerskaber, pædagogik og maskiner i brug: Bygherrerådgiver kalder på nytænkning

Med otte konkrete forslag opfordrer bygherrerådgiver Åge Staghøj til, at branchen i fællesskab tager ansvar for, at der også i fremtiden vil være hænder nok i byggeriet.

– Vi har en branche, hvor skolerne, politikerne og virksomhederne hver især arbejder alene, mens fagforeningen lidt polemisk sagt står på sidelinjen og kritiserer, siger Åge Staghøj om den nuværende situation.

I artiklen her fortæller bygeherrerådgiveren om baggrunden for de otte konkrete forslag, han mener, kan afhjælpe problemet med manglende faglærte, mens han nedenfor folder samtlige forslag ud med tilhørende begrundelser.

1. Der skal etableres en række brancheorienterede partnerskaber, der tager ansvaret for, at Danmark får uddannet den kvalificerede arbejdskraft, vi har brug for til den grønne omstilling og i et fortsat velfærdssamfund.

Åge Staghøj: Erfaringerne viser, at når virksomhederne, skolerne, folketinget og interesseorganisationerne tager et ansvar, så kan det lykkes at uddanne de kvalificerede lærlinge, der er brug for, og endda tiltrække personer fra de 20pct. af en årgang, der normalt ikke kommer i gang med en formel uddannelse. Fiskeribranchen er kommet langt, ogstiller sig gerne til rådighed for andre branche, der skal i gang med at lave nationale partnerskaber

2. Der skal etableres forsøg, hvor virksomhederne stiller moderne maskiner og anlæg til rådighed for undervisningen. Til gengæld kan virksomhederne opnå en betaling for at stille moderne udstyr til rådighed for erhvervsskolerne.

Åge Staghøj: De fleste lærlinge er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. Erfaringerne viser, at virksomhederne gerne opretter lærepladser, når det er økonomisk attraktivt. Når virksomhederne kan opnå betaling for at stille moderne udstyr til rådighed i undervisningen, så forøges antallet af virksomheder, der kan oprette lærepladser. Til gengæld kan mange erhvervsskoler formodentlig spare ca. 500 hundrede millioner til indkøb af udstyr, der kun bruges få timer dagligt.

Yderligere vil der kunne etableres et stærkt fagligt miljø, når faglærerne gennemfører en del af værkstedsundervisningen sammen med dygtige håndværkere på virksomhederne. Det vil også være attraktivt for lærlinge at få ”hans on” på maskiner og anlæg, som de mest innovative og konkurrencedygtige virksomheder stiller til rådighed for undervisningen.

3. Der skal etableres attraktive campus på erhvervsskolerne.

Åge Staghøj: Lærlingene efterspørger et campusmiljø, der kan matche gymnasierne, University College og universiteterne. Derved kan det forventes, at flere vil gennemføre en lærlingeuddannelse.

4. Der skal etableres efteruddannelse, så faglærernes pædagogiske kompetencer kan matche den digitalt indfødte ungdoms forventninger til undervisningen.

Åge Staghøj: En del unge kan mod betaling inddrages i faglærernes efteruddannelse, fordi en del unge har et kendskab til brug af mange digitale platforme, der er attraktive i planlægningen og gennemførelse af faglærernes efteruddannelse.

5. Undervisningstrekanten skal bestå af erhvervsskolerne, virksomhederne og interaktive 3D-simulatorer.

Åge Staghøj: Piloter, læger, og terminalkranførere mfl. har flere årtiers gode erfaringerne med uddannelse og træning i interaktive computerbaserede 3D-simulatorer. Derved kan mange forskellige læringsstile anvendes, til betydelig gavn for ordblinde. 

Samtidig kan mange flere deltage i undervisningen, fordi simulatorerne er tilgængelige døgnet rundt på computere og smartphones. Konceptet med undervisningstrekanten kan blive en eksportvare til ilande og ulande, der vil uddanne lærlinge i den grønne omstilling af produktionen. Til genopbygningen af Ukraine kan det undersøges om uddannelsestrekanten kan være en genvej.

6. Lærlingene skal have mulighed for at gennemføre et praktikophold på Færøerne, i Grønland, i Norge eller et andet EU-land eller et uland.

Åge Staghøj: Der er aktuelle muligheder for praktikophold uden for Danmark, men ordningen bruges i beskedent omfang. Det er attraktivt for lærlingene, hvis det systematisk sikres mulighed for praktikophold i udlandet. Universiteterne har med succes i århundreder systematisk udvekslet studerende over alle geografiske og kulturelle grænser.

7. Virksomhederne skal have mulighed for at tiltrække lærlinge fra andre lande.

Åge Staghøj: Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft nu. Det vil være attraktivt, hvis for eksempel en ufaglært fra udlandet kan komme i voksenlære tilknyttet en dansk virksomhed og en erhvervsskole. Der er allerede flere muligheder, som dog bruges i beskedent omfang.

VUC skal lave en kompetenceafklaring af de ca. 100-300 udenlandske ufaglærte der kommer til Nordhavnstunnel. Hvad nu hvis den kompetenceafklaring kan vise en vej til at de ufaglærte kan opnå et svendebrev inden de er færdige her på Nordhavnstunnel i 2027? Det vil være en løsning, hvor alle kan blive vindere, men det kræver et partnerskab – ingen kan løfte den opgave alene.

8. Enhver læring skal have mulighed for en videre uddannelseskarriere

Åge Staghøj: De fleste lærlinge oplever en læreplads som en blindgyde, en endestation. Her har ministeren (Mattias Tesfaye, (S), red) udtalt, at der skal skabes mulighed for, at lærlinge kan fortsætte med kurser og uddannelser, hvilket der formentlig er stor enighed om i Folketingets Uddannelsesudvalget, hvor erhvervsuddannelsernes fremtid drøftes.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109