23948sdkhjf

MUS under fire øjne og i fortrolighed

Du behøver ikke at have en HR-afdeling for at holde en god MUS med dine svende, mester!

Det er ikke lovpligtigt (dog er det lovpligtigt på statens arbejdspladser) at holde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der er imidlertid mange virksomheder og medarbejdere som har set fordelen ved, at leder og medarbejder en eller to gange om året lige stikker hovederne sammen og får talt om blandt andet trivsel, udvikling og efteruddannelse.

Selvom det altså ikke er lovpligtigt, så er det nu blevet en del af overenskomsten mellem 3F og virksomhederne i Dansk Håndværk. Det betyder blandt andet, at mestre og svende kan mødes til individuelle medarbejderudviklingssamtaler. Det er der helt sikkert både svende og mestre som synes er en rigtig god idé. Men, det er lige så sikkert, at der er mestre og svende, som mener, at det er spild af tid. Måske mest fordi de står lidt fremmede og over for situationen.

Er MUS også en lønforhandling?

Og hvad er det egentlig man skal tale om, som man ikke lige kan klare i dagligdagen over en kop kaffe i skurvognen eller på værkstedet?

Der er der rigtig mange gode bud på. En lang række organisationer og rådgivningsvirksomheder står klar til at bistår med skemaer til medarbejderudviklingssamtaler og formulering af konkrete emner, spørgsmål, opfølgning og handleplaner. Og det behøver slet ikke være så svært. Og du behøver ikke have en HR-afdeling for at holde en MUS.

Som udgangspunkt handler det mest af alt om, at mester og svende forstår nytten af og styrken i at tage en snak på et lidt mere formelt niveau end snakken i skurvognen eller hen over formatsaven i værkstedet. MUS er en mulighed for at få talt lidt dybere om arbejdsliv, forventninger, præstationer, fælles og individuelle mål, arbejdsmiljø samt forhold til kolleger o.a. Under fire øjne og i fortrolighed.

Det store spørgsmål er ofte, om der ved MUS også skal tales løn. De fleste eksperter på området fraråder det fordi fokus hurtigt flyttes fra nogle lidt mere bløde værdier i medarbejderudviklingssamtalen til hårde kontanter i lønningsposen. Og det er nok et godt råd. Også fordi en lønsamtale jo kan tages til enhver tid og helt uformelt, når svenden banker på mesters dør og vil have mere end i løn. Derudover er der jo de mere centrale overenskomstforhandlinger, som sætter niveauet for lønudviklingen hos svendene.

Få MUS ned på jorden

Som mester er det generelt afgørende, at man hele tiden holde døren åben for de svende, som her og nu ønsker at få en snak om emner, som ellers ville blive taget om ved en MUS. Der er forhold som skal afklares hurtigt og som ikke bare kan skydes til en kommende MUS. Der er også vigtigt, at mester afmystificere MUS-mødet, så svendene ikke føler sig utrygge. Her handler det om kommunikation og information til svendene så de på forhånd har mulighed for at sætte sig ind rammerne for samtalen og forberede sig.

ChatGPT: Vejen til den gode MUS

En lang række erhvervsorganisationer og private rådgivningsvirksomheder står klar til at hjælpe med skemaer, gode råd og konkrete spørgsmål til brug for MUS. Så det er egentlig bare at kontakte din organisation og få hjælp og bistand der.

Mester Tidende har dog også lige fulgt tidsånden og spurgt den kunstige intelligens ChatGPT om, hvad MUS er og hvad en god MUS skal indeholde. ”Maskinen” svarer således:

MUS er en samtale mellem medarbejder og leder, som sædvanligvis gennemføres én gang om året og hvor der drøftes arbejdspræstationer, målsætninger, kompetenceudvikling og eventuelle udfordringer og bekymringer. En god MUS er en værdifuld mulighed for både medarbejdere og ledere til at reflektere over arbejdspræstationer, udviklingsbehov og arbejdsmiljø og samtalen kan bidrage til at styrke samarbejdet og indsatsen på arbejdspladsen. En god MUS er en vellykket medarbejdersamtale som opleves som konstruktiv og positiv for begge parter. En god MUS omfatter bl.a.:

Tydelige målsætninger: Begge parter er enige om målene som skal opnås i løbet af tidsperioden mellem samtalerne

Åben kommunikation: Samtalen foregår i et åbent og ærligt miljø, hvor både medarbejderen og lederen føler sig komfortable med at dele tanker, bekymringer og ideer

Udviklingsfokus: Samtalen fokuserer ikke bare på nuværende præstationer, men også på muligheder for personlig og faglig udvikling

Aktiv lytning: Både medarbejderen og lederen lytter aktivt til hinanden og tager hensyn til hinandens synspunkter og behov

Konstruktive tilbagemeldinger: Tilbagemeldinger gives på en konstruktiv måde med fokus på at fremme læring og forbedring.

Opfølgningsplan: Der udvikles en klar plan for opfølgning og handling baseret på de drøftelser som fandt sted under MUS’en

Gensidig respekt og støtte: Begge parter viser respekt for hinandens synspunkter og samarbejder for at finde løsninger på de eventuelle udfordringer, som er blevet identificeret

Kilde: ChatGPT

Selvom MUS i udgangspunktet er en formel samtale, så gælder det om at få sat et MUS-møde op i venlige omgivelser og holde en god tone over en god kop kaffe. Det er jo ikke et forhør eller en kamp, der skal udkæmpes, men en snak som kan skabe trivsel og fremdrift for både mester og svend – og mesters virksomhed.

MUS er derfor også et strategisk værktøj, som kan sikre mester og mesters virksomhed at han/hun har de rette medarbejdere med de rette kompetencer til at nå virksomhedens mål.

Så, se bare at få kaffen sat over, mester!

Artiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125