23948sdkhjf

Byggeteknikken

Når man bygger tagboliger bevæger man sig ofte på kanten af det mulige. Som nævnt andetsteds er forholdet til lovgivningen ikke altid afklaret, men lige så udfordrende kan byggeteknikken være
De fleste ældre byejendomme kan bære en udnyttet overetage. Det kan dog komme på tale at bygge i lette materialer. Nyere 60’er og 70’er ejendomme med fladt tag kan til tider have sværere ved at bære en hel ny overetage, det kommer i alle tilfælde an på en konkret vurdering.

Afstivningen

Også afstivningen skal vurderes nøjere idet man ikke undgår at bryde ind i det eksisterende afstivende system ved gennembrydninger for kviste, ovenlys og lignende. Omkring trapper og, måske nye, elevatorer er der særlige hensyn at tage, men måske også konstruktive gevinster ved for eksempel at forhøje trappetårne.

Omkring gennembrydninger skal der på normal vis udveksles, men man kommer ofte i den situation at det bedre kan betale sig at udskifte hele tagfladen og spærkonstruktionen for at gøre det muligt også at etablere en tidssvarende isolering, som jo som udgangspunkt kræves i tagrenoveringssager. Dette både fordi spærene kan være for spinkle til alle udvekslingerne og den nye isolering, men derudover kan de også være nedbrudte af skimmel og råd.

Dækket

Etagedækket, det gamle gulv i tagetagen kræver særlige foranstaltninger. Nu bliver det til et vandret lejlighedsskel, og det stiller helt nye krav til brand- og lydisolering. Det skal bære meget mere og endelig bliver det jo til vådrumsgulve under eventuelle nye badeværelser. Mange af disse ting kan undgås hvis blot man udvider de øverste lejligheder. Både lyd- og brandkrav er lavere hvis man holder sig inde i en lejlighed, samtidig kan man jo sørge for at lade de våde rum blive nede i den eksisterende lejlighed.

Efterisolering

Nye vinduer (pas på arkitekturen) og et efterisoleret tag giver nok mest i energibesparelser. Samtidig føles indeklimaet også rarere når det ikke trækker, og kuldebroer fjernes. Anden efterisolering er mere kompliceret, da en indvendig efterisolering er problematisk, og en ydre efterisolering ofte ændrer arkitekturen radikalt. Kun på 60’ernes og 70’ernes ensformige byggerier vil en sådan facadeændring til tider kunne opfattes som en forbedring. (Se i øvrigt SBi-anvisning 221 ’Efterisolering af etageboliger’).

De tekniske fornyelser

Mange ejendomme, også ganske nye, har varmeanlæg der kan forbedres ved at optimere styring og fordeling. Varmevekslere fra fjernvarmeanlæg kan ligeledes ofte optimeres. Man kan ligefrem bygge energivenlige jordvarmeanlæg ved at grave lodret ned, det kræver ikke megen plads. Så kan man komme igennem BR08’s krav til energioptimering uden at ændre på facaderne.

De tekniske installationer er ikke de vanskeligste. Hvis man ikke af andre årsager vælger at lægge el-, vand-, afløb- og varmeforsyningerne om er det tit blot et spørgsmål om at forlænge de eksisterende anlæg, og så sørge for at udføre gennemføringerne efter lyd- og brandkravene.

Der er også penge at spare på at individualiserer målingen af vandforbruget, ligesom vi kender det fra varmemålingerne. Der er netop fremsat lovforslag om det. Inden for en ikke så fjern fremtid bliver det sikkert et krav at vi skal have vandmålere på hver lejlighed. Hvorfor ikke gå i gang nu hvis man er i gang med at pille ved de tekniske installationer alligevel.

Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet har udført et projekt ’Anvisning om tagboliger’, Projektet består af:

SBi-anvisning 225, ’Etablering af tagboliger’, der som bog koster 260, kroner plus moms, men frit kan læses på: www.sbi.dk/tagboliger.

SBi-anvisning 226, ’Tagboliger – byggeteknik’, der koster 380,- kr. plus moms.

Begge anvisninger indgår i SBi’s anvisningsserie og kan købes digitalt eller som trykte bøger.

www.sbi.dk/tagboliger indeholder yderligere et antal eksempler på gennemførte tagboligprojekter, der kan inspirere til nye projekter.

Tagboligprojektet er udført i samarbejde med SBS og har modtaget økonomisk støtte fra en række fonde og virksomheder.

Yderligere har SBi udgivet anvisning 221 ’Efterisolering af etageboliger’.

I forbindelse med udgivelsen af anvisningerne afholdes en række tagbolig- og efterisoleringsseminarer. På seminarerne gennemgås byggeteknikken med udgangspunkt i en række konkrete eksempler. Det næste tagboligseminar afholdes d. 23. september, og efterisoleringsseminaret d. 21. november. Se mere på www.sbi.dk/seminarer.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079