23948sdkhjf

Fyld ordrebogen: Her er der nye byggeopgaver på vej

REGION MIDTJYLLAND

HADSTEN

Ungdomsklub
Favrskov Kommune planlægger at etablere en ungdomsklub i Hadsten Kulturhus Sløjfen, og der skal i den forbindelse tages stilling til et kommissorium, der beskriver rammerne for udarbejdelsen af et projektoplæg.

Byrådet skal ligeledes tage stilling til en bevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektoplægget.

I Budget 2019-22 er der afsat 19 mio. kr. til udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub.

Af budgettet fremgår det, at Sløjfen ud over sine nuværende funktioner skal indeholde en ungdomsklub, udvidede køkkenfaciliteter, erstatningslokaler til musikskolen og eventuelt andre kulturelle aktiviteter.

I forbindelse med om- og udbygningen af Sløjfen skal muligheden for på længere sigt også at placere en biograf i eller ved Sløjfen beskrives.

Teknik og Kultur foreslår, at Arkitektfirmaet C.F. Møller, som i sin tid tegnede huset, antages til at udarbejde projektoplægget.

Sagen var på kultur- og fritidsudvalgets dagsorden forleden, og udvalget anbefaler en godkendelse af kommissoriet.

REGION SYDDANMARK

NØRRE AABY

Tilbygning til plejehjem
Domea har bedt Middelfart Kommune godkende renovering og ombygning af Kongshøj Plejehjem i Nr. Aaby, og det har foreløbig social- og sundhedsudvalget gjort.

Plejehjemmet, der ejes af Nørre-Aaby Ældreboligselskab og administreres af Domea, rummer 28 plejehjemsboliger.

Plejehjemmet er oprindeligt bygget som ældreboliger, men er senere ombygget til plejehjem. Ombygningen har betydet, at boligerne ligger på lange, snoede gange, som er svære for beboerne at færdes i.

Der findes ingen køkkenalrum / fællesrum, hvor beboerne kan leve deres hverdagsliv i fællesskab med andre. Ønsket er at skabe et plejehjem med tre bo-enheder med hver deres køkkenalrum / fællesrum med plads til, at maden laves og spises i bo-enhederne og hvor der er plads til det nære samvær. Desuden er det planen at indrette et personalerum og et lederkontor.

Tre boliger inddrages til køkkenalrum/fællesrum, og til gengæld opføres der tre nye boliger.

Byggearbejdet forventes påbegyndt i maj 2020.

NØRRE AABY

Rehabiliteringscenter
Middelfart Kommune planlægger at etablere et nyt rehabiliteringscenter som erstatning for Kongshøjcentret i Nr. Aaby.

Det fremgår af referatet fra seneste møde i social- og sundhedsudvalget, hvor et oplæg blev drøftet.

Det nye rehabiliteringscenter skal være et sted, der understøtter et godt, aktivt og dynamisk liv for både borgere, brugerne og medarbejdere, og indretningen skal appellere til at være fysisk aktiv på alle tidspunkter af døgnet - både inde og ude i attraktive og inviterende omgivelser.

Det anbefales at samle de nuværende 16 midlertidige boliger på Kongshøj med de otte midlertidige boliger fra Egebo på det nye rehabiliteringscenter.

Centret skal således indeholde 24 midlertidige boliger med tilhørende medarbejderfaciliteter, træningsfaciliteter til rehabiliteringscenteret og til borgere fra eget hjem med genoptræningsplaner samt til selvtræning. Dertil kommer undersøgelsesrum, klinikker, samtalerum, kontorer og undervisningsrum med mere. Eventuelt etableres der også et sundhedshus.

Det vurderes, at der er behov for en byggegrund på 8.000 - 10.000 kvm, og der er tre placeringsmuligheder i spil. Det er Æblehaven i Nr. Aaby, hvor det nuværende center ligger, Søndermarken i Nr. Aaby og Middelfart Midtby.

Der er i 2019 afsat 500.000 kr. til nærmere analyse af fremtidige muligheder for Kongshøj.

BOV

Daginstitution
Aabenraa Kommune planlægger at opføre en ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov, og der skal nu tages stilling til udbudsformen. Økonomiudvalget tager stilling i sagen på mandag.

Der ønskes opført en integreret daginstitution, der skal dække hele Lyreskovskolens skoledistrikt i Bov, og dette opnås ved at sammenlægge Vestermarkens Børnehus inklusive Kornblomsten og Børnehuset Kruså. Daginstitutionen skal dimensioneres til 150 børn på et dertil disponeret areal øst for Lyreskovskolen.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at opgaven udbydes i totalrådgivningsudbud med forudgående prækvalifikation og med efterfølgende udbud i fagentreprise.

REGION SJÆLLAND

SUNDBY

Skole
Guldborgsund byråd har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Sundby som erstatning for den nuværende Sundskolen, og der søges nu om en anlægsbevilling på i alt 148,748 kr. til skolebyggeriet.

Sagen behandles i første omgang i børn, familie og uddannelsesudvalget på tirsdag.

SLAGELSE

Udbygning af skole
Efter endt høring indstilles lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse nu til endelig vedtagelse i Slagelse byråd med miljø-, plan- og landdistriktsudvalgets anbefaling.

Lokalplanen gør det muligt for Lindholm Dagskole at anvende naboejendommen Rosenkildevej 44 til skoleformål. Skolen købte naboejendommen i foråret 2018 med henblik på at kunne øge elevtallet fra 20 til cirka 30.

REGION HOVEDSTADEN

FREDERIKSBERG

Ombygning til studieboliger
Copi Group ApS har købt ejendommen på Finsensvej 15 på Frederiksberg med henblik på at omdanne den til studieboliger. Ejendommen er en kontorbygning i fem etager med et areal på 5.567 kvm samt en kælderetage på 2.416 kvm. I dag huser bygningen Styrelsen for Patientsikkerhed, som forventes at flytte til september.

Der er udarbejdet et projektforslag, ifølge hvilket der indrettes i alt 187 boliger fordelt på dele af stueetagen og alle øvrige etager. Den del af stueetagen, der ikke bruges på boliger, indrettes til fællesformål med café, studieområde, fælleskøkken, opholdsrum og lignende.

Der indrettes fælleskøkkener på hver etage. Kælderetagen indrettes primært til parkering- og depotformål samt vaskeri og træningsfaciliteter.

By- og miljøudvalget godkendte forleden projektforslaget på betingelse af, at der opnås en tilfredsstillende detaljeringsgrad med hensyn til materialer og proportioner i en tæt dialog med forvaltningen.

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, idet der er tale om en eksisterende bebyggelse, der omdannes, og ikke en ny bebyggelse.

FREDERIKSBERG

Altaner og udskiftning af vinduer
Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om udskiftning og nyopsætning af altaner samt vinduesudskiftning på ejendommen Sankt Markus Plads 8-10 / Forchhammersvej 4-6. Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 107 samt registreret med høj bevaringsværdi, og der skal derfor dispenseres fra lokalplanen, hvis projektet skal gennemføres.

By- og Miljøudvalget vedtog forleden at meddele dispensation til det ansøgte.

Du kan hver dag se en opdateret liste over nye byggeopgaver (kræver abonnement) i Licitationen-Byggeriets Dagblad. Se hvordan du abonnerer her

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094