23948sdkhjf

Ansatte skal sikres mod krænkelser, mester!

Du skal sikre dine ansatte mod krænkende handlinger – både fysiske og verbale
Arbejdstilsynet er klar med ny vejledning om psykisk arbejdsmiljø, som blandt andet skal sikre, at arbejdsgiverne forebygge krænkende handlinger. Og Arbejdstilsynet er klar til hurtig indgriben, hvis nogen føler sig krænket af ironisk kommentar fra chefen eller et klap bagi fra ens tætte kollega.

Selv om intentionen kan være sjov, kan det opleves som krænkende for den enkelte. Og fremover vil det centrale i sager om mobning eller sexchikane være den mobbedes oplevelse af forløbet.

Håber på dialog
Psykolog Mille Mortensen fra Københavns Universitet har forsket i krænkende adfærd på arbejdspladsen. Hun har været inde over den nye vejledning, som netop er trådt i kraft, og mener, at der er tale om en stor forbedring.

- Det var tidligere nemmere at sige, at det ikke var meningen, eller at det bare var for sjov og på den måde pacificere den krænkedes oplevelse. Den, der bliver krænket, skal have lov til at føle sig krænket, siger Mille Mortensen.

Tidligere kunne Arbejdstilsynet gribe ind i sager med systematisk mobning over længere tid. Fremover kan en enkelt grov krænkelse være nok.

Mille Mortensen håber dog ikke, at reglerne skal bruges til at udskamme folk.
- Vi kommer alle til at krænke hinanden indimellem, fordi vores grænser varierer rigtig meget. Jeg håber, at det her vil skabe mere dialog ude på arbejdspladserne om krænkende handlinger. Det skal ikke være tabuiseret, og enhver, der har oplevet det, skal have modet til at stå frem og sige det, siger Mille Mortensen.

Jord- og betonarbejdere mobbes
Knap 11 procent af alle lønmodtagere svarede sidste år, at de blev udsat for mobning i 2018. I underkanten af fire procent har oplevet seksuel chikane.
Andelen har været faldende de seneste år. Det viser en rapport fra Nationalt Center for Arbejdsmiljø.
De oftest mobbede var blandt andet jord- og betonarbejdere og montører, mens sygeplejersker, kokke og tjenere er blandt de faggrupper, som oftest oplever seksuel chikane.

Hos fagforeningen 3F er arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen glad for den nye vejledning.
- Det har stor betydning, at vejledningen præciserer, at det er arbejdsgiverens opgave at forebygge krænkende handlinger. Så det er vigtigt at få talt om, hvilken kultur man ønsker på arbejdspladsen, og hvordan man håndterer mobning og krænkende handlinger, siger hun.

Ulla Sørensen peger på, at arbejdsgiverne skal udvikle politik på området i samarbejde med lønmodtagerne.
- Man skal aftale med hinanden, hvad man ikke accepterer, hvordan man opfører sig over for hinanden, og så skal de spilleregler gøres kendt på arbejdspladsen.
Hos Dansk Arbejdsgiverforening påpeger chefkonsulent Christina Raby, at de danske virksomheder allerede gør en stor indsats for at forebygge.
- De danske virksomheder skal fortsætte med at arbejde med en høj grad af tillid og retfærdighed. Det forebygger konflikter, og det forebygger krænkende handlinger.
- Hvis nogen oplever noget, som ikke er okay, så er det vigtigt, at virksomheden går ind og finder ud af, hvad det handler om og vurderer, om der skal gøres noget, siger hun.

KRÆNKENDE HANDLINGER
Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.
Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan f.eks. omfatte:
• Tilbageholdelse af nødvendig information
• Sårende bemærkninger
• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
• Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
• At blive råbt ad eller latterliggjort
• Fysiske overgreb eller trusler herom
• Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
• Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
• Krænkende telefonsamtaler
• Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
• Ubehagelige drillerier
• Nedvurdering, f.eks. på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
• Udnyttelse i jobbet, f.eks. til private ærinder for andre.
Kilde: Arbejdstilsynet. Læs mere på amid.dk


SÆRLIGT OM SEKSUEL CHIKANE
Krænkende handlinger kan forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan f.eks. være:
• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
• Sjofle vittigheder og kommentarer
• Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale.
• Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.
Kilde: Arbejdstilsynet.Kilde: Arbejdstilsynet. Læs mere på amid.dkArtiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.156