23948sdkhjf

Dansk del af norsk teknikentreprenør nærmer sig den halve milliard

Årsregnskabet i den familieejede teknikkoncern GK Gruppen, der i Norden beskæftiger 3.500 medarbejdere er netop blevet offentliggjort. Omsætningen passerede i 2019 6,34 milliarder NOK mod 6,09 milliarder NOK i 2018, og resultatet før skat endte på -215,95 millioner NOK mod -37,25 millioner NOK i 2018.

Efter en årrække med vækst på toplinjen har GK-koncernen med lanceringen en ny ”G-kraft”-strategi iværksat en række tiltag i Danmark, Sverige og Norge således, at fokus såvel i koncernen og i de enkelte lande nu er sat på en væsentlig forbedring af indtjeningen.

Det skriver GK i en pressemeddelelse

Et godt 1. kvartal i 2020
Og de iværksatte tiltag ser ud til at have effekt allerede i 2020. Til trods for en utroligt krævende pandemisituation leverer GK Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat på 23,9 millioner NOK i første kvartal af 2020. Den samlede omsætning endte på 1,64 milliarder NOK. GK Gruppens produktionsreserve var ved udgangen af 1. kvartal 3,77 milliarder NOK.
- Efter tre år med negative samlede resultater for GK Gruppen iværksatte vi sidste år de første af en række tiltag, som skal sikre en bæredygtig og lønsom forretning fremadrettet i alle lande. Det er derfor glædeligt at se, at årets første kvartal viser, at dette arbejde begynder at slå igennem, siger GK Gruppens koncernchef, Kim Robert Lisø.

Danmark leverer for andet år i træk sorte tal
I Danmark er der efter direktørskiftet i 2017 for andet år i træk positive tal på bundlinjen. Den danske forretning bidrager derfor nu igen til de forbedrede resultater, som koncernen også kan fremvise. Siden Jørgen L. Christensens tiltrædelse som dansk topchef er omsætningen steget med godt 40%, så det danske selskab nu har passeret 430 mio. DKK i omsætning samtidig med, at bundlinjen har ændret farve fra rød til sort.

- De seneste to år har vi arbejdet målrettet på en række strategiske indsatsområder. Blandt andet har vi implementeret et nyt ledelsessystem og har indført modeller for skalérbar projektudførelse. Sammen med andre målrettede indsatser som pipelinestyring og opgaveselektering har vi opnået en markant større stabilitet og forøget forudsigelighed, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S.

De ledelsesmæssige greb har tydeligvis haft effekt på nøgletallene. I 2019 er driftsresultatet fordoblet til 10 mio. DKK mod et driftsresultat i 2018 på 5 mio. DKK. Garantiforpligtelser samt afslutning af tidligere projekter fra før 2018 har dog fortsat indvirkning i regnskabet, ligesom konkurs hos en kunde har medført tab. Trods afskrivninger og hensættelser viser den danske virksomheds resultatopgørelse for 2019 imidlertid et overskud på 1,2 mio. DKK mod et overskud på 838 TDKK i 2018, hvilket er en forbedring på 46,2 pct. Egenkapitalen er i regnskabsåret forbedret til 22,4 mio. DKK, og koncernen har ingen rentebærende gæld, så det er en meget velkonsolideret koncern, der nu ruster sig til fremtidens samfundsudfordringer.

Fokus på livscyklus og forebyggende vedligehold
Udover en række interne initiativer og fokuspunkter har den danske topchef sammen med en fornyet ledelse også iværksat tiltag for at få et tættere samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere for at styrke positionen i værdikæden.

- Et strategisk indsatsområde er at komme tidligere ind i et projekt, så GK i højere grad kan anvende virksomhedens interne rådgivningskompetencer end blot udføre dét, som andre har udtænkt, siger Jørgen L. Christensen og uddyber:
- Erfaringen er, at der ved at tænke mere livscyklus ind i et projekt er store gevinster at hente for kunderne, såvel i anlægsfasen som i driftsfasen, hvor GK gennem kundetilpassede serviceaftaler kan sætte ind med forebyggende vedligehold. Det er vores erfaring, at ved tidlig inddragelse kan vi medvirke til at frigøre skjulte værdier både økonomisk og løsningsmæssigt, ligesom vi kan medvirke til at opnå den bedste udgave af bæredygtighed i et projekt, siger Jørgen L. Christensen.

Miljø og bæredygtighed siden 1964
Siden etableringen i Norge for snart 60 år siden har Gunnar Karlsens familievirksomhed haft fokus på miljø og bæredygtighed i løsninger og koncepter. Lanceringen af FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed og stigende krav fra politikere, myndigheder og befolkning om klimabevidsthed og bæredygtighed passer derfor den nordiske teknikkoncern godt.
- GK ønsker at være et klimaforbillede, som sætter nye standarder for, hvad kunderne kan forvente af en teknisk entreprenør og servicepartner. Vi vil være en "pådriver", der bistår kunden med at træffe oplyste, bæredygtige beslutninger til glæde og gavn for samfundet og næste generation, siger Jørgen L. Christensen.

Digitalisering, deleøkonomi og bæredygtighed præger og forandrer hele byggebranchen og udfordrer de traditionelle arbejdsmetoder. Trods Corona er den største udfordring efter GK-ledelsens opfattelse stadig det globale klimamål om at begrænse opvarmningen af jorden til under to grader.
- Det kræver en storstilet omstilling til et bæredygtigt samfund baseret på ny teknologi og vedvarende energi. Den udvikling er vi klar til at understøtte, understreger koncernchef Kim Lisø.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094