23948sdkhjf

Se listen: De største vinduesproducenter har bremset blødningen

Dør- og vinduesindustrien har bremset den blødning, der i 2018 betød en halvering af branchens samlede indtjening.

Det viser en brancheanalyse udarbejdet af Wood Supply på baggrund 2019-regnskaberne fra 22 danske dør- og vinduesproducenter med minimum 50 ansatte.

Det lave indtjeningsniveau fra 2018 fortsatte ganske vist ind i 2019, og vi skal tilbage til 2013, før den samlede indtjening var lavere, end den har været de to seneste år. Men 2019 bød også på lyspunkter.

Forstå brancheanalysen på to minutter

Fem af de otte vindues- og dørproducenter fra segmentet, som oplyser omsætningstal, har vækst på toplinen. Den samlede vækst for de otte virksomheder er på 6 procent.

14 af 24 virksomheder (58 procent) oplever fremgang på bruttoresultatet, der totalt vokser med 3 procent efter et fald i 2018.
Samme andel forbedrer resultatet før skat, mens Krone Vinduer A/S og Frederik Pedersen Alu-Glas A/S er de eneste med røde tal på bundlinjen.

7 ud af 10 sætter mere ind på egenkapitalerne end den det foregående år. Den gennemsnitlige afkastningsgrad stiger marginalt fra 11,0 til 11,1 procent.

Det samlede antal ansatte i branchen stiger med 4 procent og runder dermed 20.000. Fremgangen trækkes bredt, da blot 29 procent af virksomhederne havde færre ansatte i 2019 end i det foregående år.

Note: Analysen er lavet på baggrund af regnskabstal fra 22 vindues- og dørproducenter med minimum 50 ansatte. Fire virksomheder har ”skæve” regnskabslukkedatoer, hvorfor 2019 kolonnen for disse virksomheder dækker over 2018/19. Inwido Denmark A/S og VKR Holding A/S optræder i tabellerne, men er ikke med i analysekonklusionerne til fordel for deres datterselskaber, da de bedst afspejler den danske aktivitet.

Mens omsætningen samlet set blev nogenlunde fastholdt, kunne tre af fem melde om fremgang på bruttoresultatet, der samlet set voksede med 3 pct. efter et fald i 2018. Samlet set vokser resultatet før skat ligeledes en smule, og her har 55 pct. af virksomhederne i analysen oplevet fremgang, ligesom halvdelen af virksomhederne går frem på driftsresultatet.

Dovista og Idealcombi peger begge på usikkerked omkring brexit som en medvirkende negativ faktor. Hertil mener Dovista, at der er en afmatning på det danske projektmarked, mens Idealcombi beretter om en markant priskonkurrence.

Brexit øger konkurrencen
Hos brancheforeningen Vinduesindustrien genkender man billedet af en branche, der har mistet en del af tidligere tiders fart.

- Sidste år havde vi en lillebitte vækst på samlet set 1,3 pct., så overordnet set blev det et år med svag vækst i forhold til 2018, fortæller branchedirektør Johny H. Jensen.

Han peger på, at mens der samlet set var fremgang, var der et fald i eksporten på 4,1 pct.

- Det er selvfølgelig brexit, der har drillet eksportørerne, lyder forklaringen, men faldet i eksporten har også fået betydning for hjemmemarkedet, hvor konkurrencen de seneste år er øget.

- Konkurrencen accelereres jo yderligere, når eksportørerne mister markeder i udlandet, og de så i stedet koncentrerer sig mere om det danske marked, forklarer Johny H. Jensen.

Pandemitid er renoveringstid
Hvor 2019 altså bød på begrænset vækst, har coro‑ napandemien sparket til renoveringslysten i de danske hjem, og det har kunnet mærkes på vinduessalget.

- Vi har oplevet vækst sammenlignet med samme periode sidste år, og det er tydeligt, at hjemsendelserne har betydet, at flere renovere og i den forbindelse for udskiftet vinduer, fortæller Johny H. Jensen.

En opgørelse fra Vinduesindustrien viser, at salget i årets andet kvartal var 3,1 pct. højere end i 2019, og hos landets vinduesproducenter har man også mærket, at renoveringerne fylder mere.

- Vi bilder os ind, at coronakrisen har medført, at flere retter fokus mod hjemmet. Vi har været mere hjemme, og vi har ikke været ude at rejse. Så de penge, man måske skulle have brugt på sommerferien, har man i stedet brugt på at renovere boligen, sagde Jens Sørensen, adm. direktør i nordjyske Outline Vinduer i sensommeren til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Nye krav øger efterspørgslen
Johny H. Jensen peger på, at de frigivne midler fra Landsbyggefonden kan medvirke til at holde gang i den renoveringsbølge, der er begyndt. Det samme kan de nye, skærpede energikrav til døre og vinduer, der træder i kraft den 1. januar, vurderer han.

- I de sidste 10 år er der blevet snakket og snakket om potentialet for energi- og CO2-besparelser ved energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse, men nu er det vores indtryk, at der for alvor er kommet fokus på det, forklarer han.

Konkret betyder ændringerne, at der også i renoveringssammenhænge skal anvendes A-mærkede vinduer, og ifølge Johny H. Jensen bliver det på renoveringsmarkedet, branchen også i den kommende tid skal hente en god del af sin omsætning.

- Nybyggeriet har været et rigtig godt marked de senere år, men det er formentligt aftagende, så vi både tror og håber, at der kommer mere gang i udskiftninger og renoveringer; På det område håber vi, at markedet vil komme til at opleve mere vækst, end det har gjort de seneste 10 år, lyder det.

Læs mere fra brancheanalysen:
Idealcombi savner fordums forudsigelighed

Bruttofortjeneste

(mio. kr.) 2019 2018
VKR Holding A/S* 9318,0 8265,0
Jeld-Wen Danmark A/S 284,3 280,4
A/S Østbirk Bygningsindustri* 280,9 277,8
KPK Døre og Vinduer A/S** 222,0 207,3
Outline Vinduer A/S** 208,4 184,7
Idealcombi A/S 110,6 126,4
Velfac A/S* 85,0 85,0
Rationel Vinduer A/S* 63,3 71,9
Outrup Vinduer & Døre A/S** 61,7 63,4
Krone Vinduer A/S* 59,2 65,0
STM Vinduer A/S 55,1 51,1
Nassau Door A/S 51,8 52,8
Velux Danmark A/S* 51,6 37,6
Unik-Funkis A/S 45,0 38,2
Dan-Doors A/S 39,9 38,4
Kastrup A/S 35,3 31,3
Tormax Danmark A/S 34,4 31,6
Hvidbjerg Vinduet A/S 33,7 38,0
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 26,4 28,4
Trehøje Døre A/S 26,2 24,6
Inwido Denmark A/S** 16,4 26,3
Primo Vinduer A/S 15,9 18,0
Dovista A/S* 8,7 -6,9
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S 0,2 4,8

Driftsresultat

(mio. kr.) 2019 2018
VKR Holding A/S* 2857,0 2617,0
KPK Døre og Vinduer A/S** 113,8 107,8
Outline Vinduer A/S** 86,7 73,3
Idealcombi A/S 28,0 41,1
Outrup Vinduer & Døre A/S** 27,9 28,0
Jeld-Wen Danmark A/S 27,4 27,5
A/S Østbirk Bygningsindustri* 25,4 27,6
Velfac A/S* 23,0 21,7
Rationel Vinduer A/S* 21,4 29,4
Nassau Door A/S 16,8 16,5
Velux Danmark A/S* 13,9 6,5
Unik-Funkis A/S 9,0 4,9
Hvidbjerg Vinduet A/S 7,6 12,1
Kastrup A/S 6,9 5,7
Dan-Doors A/S 6,8 6,2
Tormax Danmark A/S 6,2 2,9
Trehøje Døre A/S 5,6 2,3
STM Vinduer A/S 4,4 -1,1
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 3,7 4,8
Primo Vinduer A/S 1,1 3,1
Krone Vinduer A/S* 0,3 5,7
Inwido Denmark A/S** -0,2 10,5
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S -9,8 -3,7
Dovista A/S* -188,0 -179,2

Resultat før skat

(mio. kr.) 2019 2018
VKR Holding A/S* 4056,0 2355,0
Inwido Denmark A/S** 143,4 125,7
KPK Døre og Vinduer A/S** 116,3 109,9
Outline Vinduer A/S** 84,3 71,9
Outrup Vinduer & Døre A/S** 26,7 26,8
Idealcombi A/S 25,9 37,9
Jeld-Wen Danmark A/S 25,4 25,2
A/S Østbirk Bygningsindustri* 24,6 26,8
Nassau Door A/S 24,5 22,1
Rationel Vinduer A/S* 21,2 38,8
Velfac A/S* 20,4 21,8
Velux Danmark A/S* 13,9 6,4
Unik-Funkis A/S 8,5 4,4
Hvidbjerg Vinduet A/S 8,5 12,8
Dan-Doors A/S 7,4 5,7
Kastrup A/S 6,7 5,6
Tormax Danmark A/S 6,1 2,8
Trehøje Døre A/S 5,6 2,3
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 4,3 5,3
STM Vinduer A/S 2,8 -2,3
Dovista A/S* 1,4 -18,4
Primo Vinduer A/S 0,6 2,3
Krone Vinduer A/S* -0,3 5,2
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S -9,7 -3,7

Afkastningsgrad

(%) 2019 2018
KPK Døre og Vinduer A/S** 56,9% 57,0%
Outline Vinduer A/S** 41,5% 37,3%
Velux Danmark A/S* 29,1% 13,4%
Outrup Vinduer & Døre A/S** 26,4% 25,4%
Unik-Funkis A/S 21,1% 12,1%
Dan-Doors A/S 13,6% 13,3%
VKR Holding A/S* 12,7% 12,8%
Nassau Door A/S 12,6% 11,0%
Trehøje Døre A/S 12,2% 5,4%
A/S Østbirk Bygningsindustri* 10,3% 11,6%
Velfac A/S* 10,0% 7,6%
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 9,5% 13,1%
Kastrup A/S 9,1% 8,5%
Tormax Danmark A/S 8,2% 4,0%
Hvidbjerg Vinduet A/S 7,7% 12,6%
Rationel Vinduer A/S* 7,5% 9,4%
Idealcombi A/S 6,2% 8,5%
Jeld-Wen Danmark A/S 5,0% 5,2%
STM Vinduer A/S 4,9% -1,4%
Primo Vinduer A/S 2,7% 7,9%
Krone Vinduer A/S* 0,5% 10,6%
Inwido Denmark A/S** 0,0% 0,8%
Dovista A/S* -10,6% -10,0%
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S -30,0% -13,2%

Egenkapital

(mio. kr.) 2019 2018
VKR Holding A/S* 19230,0 16914,0
Inwido Denmark A/S** 1031,2 888,0
Dovista A/S* 563,4 544,6
Idealcombi A/S 192,1 181,6
Jeld-Wen Danmark A/S 146,0 127,7
KPK Døre og Vinduer A/S** 129,5 123,8
A/S Østbirk Bygningsindustri* 125,9 106,7
Outline Vinduer A/S** 125,4 115,6
Velfac A/S* 86,0 87,2
Rationel Vinduer A/S* 78,7 97,0
Nassau Door A/S 63,2 67,5
Hvidbjerg Vinduet A/S 61,6 60,9
Outrup Vinduer & Døre A/S** 56,9 56,1
Tormax Danmark A/S 54,7 53,0
Kastrup A/S 39,4 38,2
Trehøje Døre A/S 30,3 27,0
Dan-Doors A/S 23,8 18,2
Velux Danmark A/S* 23,1 17,2
Unik-Funkis A/S 22,8 18,1
Krone Vinduer A/S* 20,2 20,8
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 18,4 19,2
STM Vinduer A/S 16,3 14,1
Primo Vinduer A/S 13,5 15,1
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S 7,0 4,6

Antal ansatte

. 2019 2018
VKR Holding A/S* 16123 15459
Idealcombi A/S 579 573
Jeld-Wen Danmark A/S 554 589
A/S Østbirk Bygningsindustri* 366 356
Outline Vinduer A/S** 263 244
KPK Døre og Vinduer A/S** 244 240
Dovista A/S* 206 203
Kastrup A/S 200 181
Nassau Door A/S 161 156
Hvidbjerg Vinduet A/S 160 151
Outrup Vinduer & Døre A/S** 155 155
Krone Vinduer A/S* 125 124
Velfac A/S* 108 109
Tormax Danmark A/S 107 105
STM Vinduer A/S 107 116
Trehøje Døre A/S 95 94
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S 85 83
Unik-Funkis A/S 79 72
Rationel Vinduer A/S* 70 73
Velux Danmark A/S* 61 54
Ejnar Christiansen Sølsted A/S 59 61
Dan-Doors A/S 55 55
Primo Vinduer A/S 52 55
Inwido Denmark A/S** 32 33

Omsætning

(mio. kr.) 2019 2018
VKR Holding A/S* 21.561,0 19.592,0
Dovista A/S* 1748,0 984,9
Jeld-Wen Danmark A/S 1018,0 1012,2
Velfac A/S* 841,8 803,6
Rationel Vinduer A/S* 782,5 1242,3
A/S Østbirk Bygningsindustri* 682,0 698,4
Idealcombi A/S 612,5 643,2
Outline Vinduer A/S** 478,4 439,7
KPK Døre og Vinduer A/S** 416,4 398,8

Overskudsgrad

(%) 2019 2018
KPK Døre og Vinduer A/S** 27,3% 27,0%
Outline Vinduer A/S** 18,1% 16,7%
VKR Holding A/S* 13,3% 13,4%
Idealcombi A/S 4,6% 6,4%
A/S Østbirk Bygningsindustri* 3,7% 4,0%
Rationel Vinduer A/S* 2,7% 2,4%
Velfac A/S* 2,7% 2,7%
Jeld-Wen Danmark A/S 2,7% 2,7%
Dovista A/S* -10,8% -18,2%
*En del af VKR-koncernen
**En del af Inwido
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109