23948sdkhjf

Er det nu, du skal droppe tante-bestyrelsen, mester !

Find ud af, hvad du er god til, og lad andre hjælpe dig med resten. Læs her om, hvordan du kan få gode råd og sparring fra en bestyrelse eller et Advisory Board

Er du kommet til et punkt i din virksomheds rejse, hvor du eksempelvis ønsker noget mere, mangler kompetencer, har behov for sparring, m.v.?

I det tilfælde er du muligvis begyndt at overveje muligheden for: Bestyrelse eller Advisory Board. Det er to vidt forskellige begreber og ”enheder” med forskellige formkrav og muligheder.

Hvis din virksomhed er et A/S, så har du pligt til at have en bestyrelse. Har du et ApS eller et IVS, så er der ikke krav om en bestyrelse.

Med en bestyrelse følger visse formkrav, og som udgangspunkt er der en stor grad af involvering og ansvar, for eksempel gennem bestyrelsesmøder. En bestyrelse er beslutningsdygtig over virksomheden, og bestyrelsen har et juridisk ansvar, for de beslutninger, der træffes for virksomheden.

For et Advisory Board gælder, at der ikke er juridiske krav, ej heller er der, som udgangspunkt, noget juridisk ansvar for et Advisory Board. Til gengæld er der heller ingen beslutningsdygtighed over virksomheden. Den juridiske involvering er således lavere, men kan sagtens være markant og have en større ”værdi”, da man kan invitere forskellige kompetencer ind til forskellige møder for at drøfte forskellige emner. Et Advisory Board er mere fleksibelt, da der som nævnt ikke er formkrav og du har mulighed for løbende at ”skifte personer/kompetencer ind og ud”. Ofte vil behovet og arten af kompetencer ændre sig og derfor kan et Advisory Board være den rigtige løsning for mange virksomheder.

Kompetencer til virksomheden

For både en bestyrelse og et Advisory Board gælder, at de tilfører kompetencer til din virksomhed og din forretning.

Hovedforskellen på en bestyrelse og et Advisory Board er, at en bestyrelse har et juridisk ansvar over for bl.a. virksomhedens risikostyring, bogføring, finansielle forhold, strategi og kapitalberedskab, mens et Advisory Board ikke har noget juridisk ansvar, og det kan være dit eget ansvar, eventuelt sammen med Advisory Board, at beslutte hvilke emner, der skal behandles på givne tidspunkter.

For dig som virksomhedsejer betyder det, at din virksomheds bestyrelse har det sidste ord, når større beslutninger skal træffes. Det gælder derfor om at finde ud af, hvor høj grad af involvering du behøver eller ønsker fra din bestyrelse/Advisory Board, kontra hvor meget ansvar og beslutningskompetence du er villig til at ”afgive”.

Hvordan griber man det an?

Du kan starte med at se på dit eget netværk, om du har nogle personer, som det kunne give mening at involvere i din virksomhed. Fordelen ved at finde kandidater i dit umiddelbare netværk er, at du sandsynligvis har tillid til personerne, og de har en god formodning om, hvad det er den enkelte kan bidrage med til din virksomhed.

Endvidere findes forskellige bestyrelsesnetværk, hvor du kan finde emner til din bestyrelse eller Advisory Board.

Inden du begynder udvælgelsen af kandidater bør du nøje overveje, hvilke områder eller emner som du mest har brug for hjælpe til og sparring omkring. Det vigtigste er, at din virksomhed får tilført de rette personer med de rette kompetencer.

Udover dette bør du også sørge for, at kandidaterne deler din ide og vision for virksomheden, så der ikke opstår interessekonflikter mellem dig og bestyrelsen om virksomhedens retning.

Til både bestyrelse og til Advisory Board vil du skulle betale et honorar til hvert medlem. Et bestyrelsesmedlem får typisk fra kr.50.000 for 4-5 årlige møder og til Advisory Board betales typisk ca. det halve.

Gode råd og sparring

Typisk for en opstartsvirksomhed vil det være mest naturligt med et Advisory Board, da du så kan få gode råd og sparring fra kompetenceområder, du måske mangler selv, uden at det går ud over din mulighed for at styre virksomheden i den retning, du selv vil. Hvis din virksomhed derimod har eksisteret i nogen tid og er etableret i markedet, kan det være en god idé at formalisere sig gennem en bestyrelse.

Eftersom en bestyrelse er en juridisk ansvarlig enhed, vil det typisk føre til, at medlemmerne er mere involverede og vil bidrage mere til din virksomhed end et Advisory Board.

En bestyrelse vil også typisk lægge klarere rammer for din virksomhed end et Advisory Board, hvilket virkelig kan være til hjælp for en iværksætter med begrænsede økonomiske kompetencer.

DU SKAL TRÆFFE ET VALG

Bestyrelse vs. Advisory Board – hvad skal jeg vælge? Hvad betyder det?

  • Beskriv hvad du ønsker for virksomheden
  • Definer kompetencebehov
  • Findes der relevante kandidater i dit netværk?
  • Tal med Bestyrelsesnetværk, for at finde kandidater
  • Hvad er du villig til at betale?

Gevinst: Råd og sparring samt sætning af rammen for din virksomheds fortsatte rejse.

Artiklen er en del af temaet Casper&Frank.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125