23948sdkhjf

Chok efter vanvidskørsel: Værktøjet i bilen beslaglægges også !

De fleste håndværkerbiler har værktøj og udstyr for 20.000- 50.000 kr. eller mere, og det beløb skal mester hurtigt have op af lommen, så han kan udstyre en ny bil med nyt værktøj så hurtigt som muligt, mens han venter på en afgørelse om, hvorvidt den beslaglagte bil ender med at blive konfiskeret.

Hvis svenden kører vanvidskørsel i mesters bil, så bliver bilen i første omgang beslaglagt af politiet med henblik på konfiskation. Og det gælder uanset om mester ejer bilen eller leaser den.

At det forholder sig sådan, er efterhånden gået op for de fleste mestre. Men, det kommer nok som en overraskelse, at mester, ud over at måtte undvære den beslaglagte bil i den daglige drift af virksomheden også må undvære det værktøj, som ligger i bilen.

- Der er endnu ikke så meget retspraksis på området. Men udover at måtte undvære bilen, så må mester - i hvert fald for en stund - også undvære det værktøj og de materialer, som ligger i den beslaglagte bil, forklarer Thorkild Bang, chefforhandler i Tekniq Arbejdsgiverne.

De fleste håndværkerbiler har værktøj og udstyr for 20.000- 50.000 kr. eller mere, og det beløb skal mester altså hurtigt have op af lommen, så han kan udstyre en ny bil med nyt værktøj så hurtigt som muligt, mens han venter på en afgørelse om, hvorvidt den beslaglagte bil ender med at blive konfiskeret.

Ifølge loven skal politiet konfiskere enhver bil, der har været anvendt til vanvidskørsel, uanset om bilen er ejet af føreren eller ej. Mens beslaglæggelse er en foreløbig rådighedsberøvelse, så er konfiskation derimod politiets og statens endelige tilegnelse af det beslaglagte. Om bilen skal konfiskeres, afgøres af en dommer.

Mangler retspraksis

- Der er som nævnt endnu ikke ret meget retspraksis på området. Derfor er Tekniq Arbejdsgiverne sammen med en række fagforbund i gang med at formulere en fælles henvendelse til Rigspolitiet for at få skabt mere klarhed på området, siger Thorkild Bang

Han forklarer, at der faktisk er mulighed for ikke at få konfiskeret sin bil, selv om en anden person har kørt vanvidskørsel i den. Men ejeren kan kun undgå konfiskationen af bilen, hvis ejeren kan godtgøre, at konfiskationen vil være uforholdsmæssigt indgribende.

Med uforholdsmæssigt indgribende menes der i loven, at ejeren skal godtgøre:

  • at ejeren ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende bilen til vanvidskørsel og
  • at ejeren har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

 Kan undgå konfiskation - måske

Selvom færdselsloven og loven om vanvidskørsel gælder, uanset hvem man er, og hvor man er ansat, og uanset hvilken bil man kører i, og hvem der ejer bilen, så kan det altså tilsyneladende være afgørende for mesters retlige muligheder, at han for eksempel har kontrolleret svendens kørekort og straffeattest og/eller har indskærpet svenden, at han ikke må anvende bilen til vanvidskørsel, og at han i så fald er erstatningsansvarlig.

Transportministeren har således under lovens forberedende arbejde lagt op til, at ejeren inden udlån, udleje eller leasing, kan bede om at se førerens straffeattest, eller der er udarbejdet en tro- og love attest på, at føreren ikke har tænkt sig at anvende bilen til vanvidskørsel.

LÆS OGSÅ: Svende afviser at underskrive blanket om vanvidskørsel

Det er dog ikke klart, om den faktiske brug af sådanne tiltag vil medføre, at ejeren har gjort tilstrækkeligt til, at bilen ikke kan konfiskeres. Ejeren risikerer dermed konfiskation af bilen, uanset at ejeren har truffet en række forholdsregler forinden udlån, udleje eller leasing af bilen. 

Arbejder på personalecirkulære

Da mange virksomheder i forvejen får svendene til at skrive under på de særlige regler, som gælder for kørsel i biler på gule plader, opdaterede Tekniq Arbejdsgiverne blanketten for anvendelse af gulplade-biler, herunder regler for privatkørsel o.a., så den også kom til at omfatte de skærpede konsekvenser ved vanvidskørsel foruden de gældende regler om forbud mod privatkørsel.

Men, der er nogle medarbejdere, som ikke vil underskrive denne kombi-blanket, angiveligt fordi de frygter, hvor stort et erstatningsansvar virksomhederne kan pålægge dem.

Thorkild Bang fremhæver, at selvom nogle medarbejdere nægter at skrive under på den nye blanket, behøver det ikke være et problem rent juridisk. I virkeligheden er det nemlig ikke nødvendigt for at sikre sig, at de ansatte er informeret om færdselslovens regler og konsekvenser.

– Man kan faktisk nøjes med at sende et personalecirkulære ud, hvor man informerer om konsekvenserne ved at overtræde færdselsloven og loven om vanvidskørsel, siger Thorkild Bang, som lige nu arbejder på at få sat et fyldestgørende personalcirkulære sammen til medlemsvirksomhederne.

- Sådan et personalecirkulære skal jo ridse reglerne i færdselsloven og loven om vanvidskørsel op, så det står klart, hvornår man overtræder lovene og reglerne og hvilke konsekvenser det i givet fald medfører, siger Thorkild Bang.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094