23948sdkhjf

Fri telefon og internet til svendene: Har du styr på momsen, mester !

Mange betroede svende, byggeledere og andre medarbejdere i håndværks- og entreprenørvirksomheder har arbejdsgiverbetalt mobiltelefon og/eller internet. Det øger både fleksibiliteten og kommunikationen i virksomheden.

Mens det skattemæssige aspekt af begrebet "fri telefon"  for både arbejdsgiver og lønmodtager ligger lige til højrebenet, så er det lidt mere tricky, når det gælder arbejdsgiverens mulighed for at fradrage momsen på disse arbejdsgiverbetalte ydelser i sit regnskab.

- Her er der nemlig i langt de fleste tilfælde tale om en begrænset fradragsmulighed, forklarer Jens Christian Kjærgaard, som er Manager for moms i rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO.

- Mange arbejdsgivere betaler for medarbejderes private internet – for at de kan arbejde hjemmefra – og for mobiltelefoner, som også bruges privat. Det rejser spørgsmål om, hvor stor en andel af momsen der kan fradrages, skriver han således i Depechen, som er BDO’s nyhedsbrev.

Han forklarer videre, at momsreglerne egentlig er ganske klare på området:

- Der kan kun fratrækkes moms af erhvervsmæssige udgifter. En arbejdsgiver, der betaler for en bredbåndsforbindelse til en medarbejders private bolig, vil derfor ikke kunne fradrage den fulde moms, fordi der normalt foreligger en til vished grænsende sandsynlighed for, at internetforbindelsen også anvendes til private formål. Det gælder, uanset at medarbejderen er skattefri af godet, hvis bredbåndsforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk, hvilket normalt altid er tilfældet.

Den begrænsede fradragsret gælder også i forhold til mobiltelefoner, som medarbejderen betaler skat af, fordi den også bruges privat.

For mobiltelefoner, der ikke tages med hjem, eller som medarbejderen har underskrevet en tro-og-love-erklæring om kun at benytte til arbejdsmæssige formål, vil der som udgangspunkt kunne foretages fuldt momsfradrag, fremhæver Jens Christian Kjærgaard.

Fradragsprocenten

- Vi oplever jævnligt, at virksomheder har fastsat en fælles fradragsprocent – ofte i niveauet 90-95 pct – for alle medarbejderes mobiltelefoner og bredbåndsforbindelser. Det er forståeligt, men bestemt ikke tilrådeligt. En sådan fremgangsmåde vil helt sikkert ikke blive accepteret i forbindelse med en momskontrol, hvis der er tale om et frit skøn, som ikke er nærmere underbygget, advarer Jens Christian Kjærgaard.

Han fortæller, at Skattestyrelsens praksis er ganske restriktiv.

- Styrelsen anerkender kun fradrag efter et skøn, hvis dette kan begrundes. I virksomheder med mange ansatte og store udgifter til telefoni og internetforbindelser hos disse, er det derfor stærkt anbefalelsesværdigt, at virksomheden udarbejder en nøje beskrivelse af principperne for, hvordan fradragsprocenten er fastsat for de enkelte medarbejdere eller for grupper af disse.

Det kan i denne forbindelse være en god idé at inddele medarbejderne i forskellige grupper, herunder efter hvor meget eller hvor lidt de bruger deres telefoner og private internetforbindelser til arbejdsmæssige formål. Den markante stigning i hjemmearbejdet i de senere år vil mange steder nok kunne begrunde en højere fradragsprocent end tidligere.

Det er dog vigtigt med jævne mellemrum at foretage efterkontrol af de fastsatte skøn, da uændrede fradragsprocenter over en længere årrække måske kan ses som udtryk for, at der ikke er tale om et konkret skøn, siger Jens Christian Kjærgaard.

 Hvis en virksomhed har fratrukket den fulde moms af udgifterne til medarbejdernes telefoner og internetforbindelser, eller ikke kan underbygge et udøvet skøn, overlades det ultimativt til Skattestyrelsen at fastsætte fradragsprocenten, og det er sjældent til virksomhedens fordel. I denne nylige afgørelse fra Landsskatteretten blev der kun godkendt fradrag for 50 pct. af momsen ud fra en konkret vurdering.

 MÅSKE ÆNDRES REGLERNE

I en nylig rapport fra en arbejdsgruppe i Skatteministeriet om såkaldte ”ubevidste fejl” anbefales det, med henvisning til det administrative besvær som skønsudøvelsen i forhold til mobiltelefoner giver, at der fastsættes en standardsats for momsfradraget.

Umiddelbart er BDO positive overfor forslaget, om end man gerne ser, at satsen også kommer til at gælde for bredbåndsforbindelser, men at anvendelse af standardsatsen i øvrigt gøres frivillig, sådan at virksomhederne stadig kan vælge at bruge et eget skøn i stedet.

Artiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.359