23948sdkhjf

En af træets værste fjender borer det hele til støv

Det er vigtigt at lokalisere, bekæmpe og forebygge borebiller

Både eksisterende træ, nye bygningskonstruktioner, inventar og andet sundt træ kan blive angrebet af borebiller. Konsekvensen af et angreb strækker sig fra et skæmmet udseende til alvorlig reduktion af bæreevnen, og derfor er det vigtigt at lokalisere, bekæmpe og forebygge borebiller.

Et angreb af almindelig borebille viser sig ved, at de voksne biller laver 1-2 mm runde huller i træoverfladen, og ved, at larvernes ekskrementer drysser ud som gult støv under det angrebne træ. Almindelig borebille er afhængig af fugtindhold i træ på mindst 11 pct., så for at kunne blive angrebet, skal træværk og inventar derfor enten være udsat for høj luftfugtighed, opfugtning, kondens eller lignende.

- I et aktivt angreb vil billerne blive ved med at lægge æg i det samme træ år efter år. Selvom et angreb af almindelig borebille som regel udvikler sig langsomt, forsvinder skaderne efter et angreb aldrig - hverken huller i overfladen eller larvegange i veddet. Derfor kan det være vanskeligt at vurdere, om et angreb er uddødt, eller om det er mere eller mindre aktivt og alvorligt. Derfor er en løbende vurdering gennem flere år en god ide, siger Morten Hjorslev Hansen, civilingeniør ph.d. i Fonden BYG-ERFA, der netop har udgivet erfaringsbladet ”Angreb af almindelig borebille”.

Kendetegn ved angreb

Angreb af almindelig borebille kan forveksles med et angreb af andre biller, der også laver runde flyvehuller på 1-2 mm. Men tricket er at kigge på deres boremel og/eller larvegange, der vil se anderledes ud, forklarer Morten Hjorslev Hansen og tilføjer, at flyvehullerne ved borebiller er cirkelrunde og 1-2 mm i diameter.

- Mellem dem ses ofte nåletynde flyvehuller fra snyltehvepse, der er udviklet i billelarverne. Hold også øje med, at larvegangene går på kryds og tværs i veddet og gennem årringe. Larvegangene er helt fyldt med boremel, som er larvernes små ekskrementer og afgnavede træpartikler, og boremelet drysser let ud af flyvehullerne. Boremelet er hvidgult og ensfarvet, kan mørkne med tiden og ekskrementerne har facon som citroner.

Læg desuden mærke til, om der fra maj til august kommer nye huller – f.eks. ved at farvemarkere alle gamle flyvehuller i udvalgte områder eller klæbe f.eks. rispapir på træoverfladen, så nye huller kan vise, om angrebet er levende, angiver erfaringsbladet. Også drys af boremel og levende dyr er tegn på et aktivt angreb, siger Morten Hjorslev Hansen.

Bekæmpelse af angreb

Hvilken metode, du vælger, må afhænge af de konkrete forhold, herunder trætype og dimensioner, men BYG-ERFA anbefaler at søge sagkyndig rådgivning, inden der vælges metode, når det drejer sig om bevaringsværdigt træ, der pga. bemaling eller skrøbelighed ikke tåler udtørring, væskebaserede midler, opvarmning eller frysning, angiver erfaringsbladet.

- Bekæmpelse ved fugtreduktion er en effektiv metode, når det kan lade sig gøre uden at skadet det angrebne træ yderligere. En effektiv og holdbar bekæmpelse kan ske ved at sænke træfugtigheden til 10-11 pct. ved hjælp af forbedret udluftning, opvarmning, isolering o.a. fugtbeskyttelse. Selv en sænkning til under 15 pct. gør aktiviteten af et angreb meget lav, hvilket er effektivt, der hvor bæreevnen er intakt og mængden af nye huller uden kosmetisk betydning.

Andre bekæmpelsesmetoder kan være kemisk bekæmpelse, samt bekæmpelse med varme eller kulde, forklarer Morten Hjorslev Hansen.

Forebyggelse af angreb

Erfaringsbladet gennemgår en række måder at forebygge fremtidige angreb af almindelig borebille. Morten Hjorslev nævner her et par:

- Vælg konstruktioner, hvor træværk er sikret mod opfugtning, der kan opstå som følge af f.eks. dårlig ventilering, fugtopsugning fra murværk eller fundament og dannelse af kondens ved kuldebroer. Sørg for vedligeholdelse, som forhindrer vand i at trænge ind pga. eksempelvis utæt tagbeklædning, defekt inddækning og dårligt dræn. Også valg af robuste materialer og ventilation af konstruktioner er en god ide.

Læs meget mere i erfaringsbladet ’’Angreb af almindelig borebiller "(ID-nr.: (29) 21 11 22) 

her: https://byg-erfa.dk/angreb_af_almindelig_borebille_0

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078