23948sdkhjf

Sådan undgår du at blive snydt og indblandet i kædesvig, mester!

Hvis der foregår svindel hos én af dine leverandør eller underleverandører, kan din virksomhed ufrivilligt blive en del af “kæden". Her er otte gode råd til, hvordan du undgår at blive en del af kæden.

Det er aldrig i orden at snyde eller svindle. Men, man kan faktisk godt, uden at vide det, blive en del af snyd og svindel, hvis man pludselig er blevet involveret i det, man betegner som kædesvig.

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og momskriminalitet, der typisk begås af underleverandører i servicebrancher, for eksempel vikar-, bygge-, transport- og rengøringsbranchen.

Det forklarer Dansk Håndværk sine medlemmer i et nyhedsbrev

Kædesvig sker, når din virksomhed køber ydelser af en leverandør, der systematisk svindler med skat eller moms, og din virksomhed dermed bliver en del af svindlen.

En leverandør er for eksempel en virksomhed, du køber arbejdskraft hos til en nedrivningsopgave på byggepladsen. I nogle tilfælde vælger leverandøren at indgå en aftale med en underleverandør, som i praksis løser opgaven, din virksomhed har betalt for. Dermed får din virksomhed endnu en leverandør – måske endda uden, at du ved det.

Hvis der foregår svindel hos én af dine leverandør eller underleverandører, kan din virksomhed ufrivilligt blive en del af “kæden”. Det kaldes kædesvig, og der svindles hvert år for store beløb på den måde, fremhæver Dansk Håndværk.

Det kan skade din virksomhed

Hvis din leverandør udliciterer din opgave til en underleverandør, der ikke følger reglerne, kan det også få konsekvenser for din virksomhed. Det kan skade din virksomheds økonomi, for eksempel ved, at du ikke kan få fradrag for moms og evt. hæfte for ubetalt A-skat og am-bidrag. Det kan selvfølgelig også skade din virksomheds omdømme, og det er som regel ikke noget, der lokker kunder til.

Selvom man som virksomhed kun bruger leverandører, man har tillid til, så kan denne leverandør uden at vide det være kommet til at bruge et ”facadefirma” som underleverandør. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på problemstillingen og tjekker hele kæden, understreger Dansk Håndværk.

Her skal alarmklokkerne ringe, mester!

Dansk Håndværk har med henvisning til skat.dk oplistet otte punkter, som bør få alarmklokker til at ringe i de virksomheder, som ufrivilligt kan blive inddraget i kædesvig:

1. Vær opmærksom på om leverandøren ofte skifter kontonummer, navn eller cvr-nummer

Først og fremmest skal du være særlig opmærksom på, hvis dine underleverandører ofte skifter kontonummer, navn eller cvr-nummer, eller hvis en underleverandør stiller krav om, at I betaler til bankkonti i udlandet. Dine alarmklokker bør også ringe, hvis du fx ikke kan få lov at møde virksomhedens officielle indehaver, eller ikke kan få lov at besøge underleverandørens virksomhedsadresse

2. Er leverandørens pris væsentlig lavere end konkurrenternes?

Når noget er for billigt, er det som regel for godt til at være sandt. Hvis du får tilbudt en pris, som er væsentligt lavere end konkurrenternes, kan det hænge sammen med, at der bliver snydt med moms og skat, for eksempel fordi der foregår sort arbejde. Som minimum bør prisen (ekskl. moms) dække både:

 • Arbejdsløn
 • Feriepenge
 • Sociale omkostninger, fx til feriepenge, ATP mv.
 • Øvrige driftsomkostninger
 • Avance til leverandøren

3. Tjek at fakturaen lever op til lovkravene og betal digitalt

Tjek altid, at fakturaerne, du modtager, lever op til lovkravene. En faktura skal indeholde:

 • Udstedelsesdato
 • Fakturanummer
 • Leverandørens cvr-nummer
 • Leverandørens virksomhedsnavn og adresse
 • Din virksomheds (købers) navn og adressen
 • Mængden (antal timer) og arten af det udførte arbejde
 • Datoerne og stedet for levering af ydelserne
 • Pris pr. enhed (timepris) og momsgrundlaget
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb, der skal betales

Du skal opbevare fakturaer og alle bilag til fakturaerne, fx samarbejdsaftaler, korrespondance, timesedler, oplysninger om underleverandørens ansatte mv., i fem år.

Din virksomhed skal betale alle leverandører via bankoverførsler, så du kan dokumentere, at din virksomhed har betalt, og hvor meget der er betalt for de ydelser, virksomheden har købt.

4. Tjek at din leverandør er registreret for moms

Du bør kræve, at leverandørerne fremlægger et registreringsbevis, der dokumenterer, at de er registreret efter momsloven og kildeskatteloven. Følg løbende op på, hvorvidt underleverandøren fortsat er registreret med de oprindelige pligter ved at søge på deres momsnumre:

5. Bed om identifikation på leverandør og ansatte

Din virksomhed bør få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på den person, der repræsenterer leverandøren. Vær samtidig opmærksom på, om samme person har repræsenteret andre leverandører.

Samtidig bør du kræve at få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på de ansatte, som leverandøren anvender, når de arbejder for din virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere indberetning til Skattestyrelsens e-Indkomstregister om samtlige ansatte. Sådan kan du være sikker på, at leverandøren har indberettet lønoplysninger om bl.a. am-bidrag og A-skat på de ansatte, der rent faktisk udfører arbejdet for din virksomhed.

Hvis det er påkrævet, at alle ansatte har en gyldig arbejdstilladelse, og underleverandørerne ikke kan eller vil dokumentere dette, bør din virksomhed ikke købe ydelser fra dem.

6. Stil krav, hvis den købte ydelse udliciteres

Du skal godkende kontrakterne, hvis den ydelse, din virksomhed køber, udliciteres til andre underleverandører. Du kan også kræve, at den underleverandør, du har indgået aftale med om en opgave, ikke må udlicitere opgaven til en anden underleverandør. På den måde sikrer du dig, at arbejdsopgaven ikke pludselig udføres af en kæde af virksomheder, som du ikke har kendskab til.

7. Undersøg selv forholdene hos leverandøren

Din virksomhed kan gennemføre undersøgelser af underleverandørens forhold (due diligence) og fx anmode om dokumentation for:

 • afregning af moms og A-skatter
 • kapitalforhold
 • ansvarlig ledelse
 • regnskaber
 • kundereferencer

8. Vær opmærksom på særlige regler, hvis du bruger udenlandske leverandører

Der gælder særlige moms- og skatteregler, hvis din virksomhed køber ydelser af en udenlandsk virksomhed. Og dem bør du sætte dig ind i. Du skal endvidere være opmærksom på, at du som organiseret virksomhed ifølge overenskomstens § 7 er forpligtet til at sikre, at udenlandske underentreprenører er overenskomstdækket.

Dansk Håndværk og skat.dk

Læs mere: Når din virksomhed har udendlandske leverandører

Læs mere: Sådan undgår du kædesvig - skat.dk

Læs mere - Det Kriminal Præventiv Råd: Kædesvig er svindel med moms og skat

Artiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078