23948sdkhjf

Nyt partnerskab ser store muligheder ved nænsom knusning af beton

Ny teknologi skal sikre, at sten og sand i beton erstattes med sekundære råstoffer fra nedrivningsbeton

Seks danske aktører er gået sammen for at udvikle den bedst mulige teknologi til at erstatte jomfruelige råstoffer som sten og sand i beton med sekundære råstoffer fra nedrivningsbeton.

De seks aktører er Norrecco A/S, FLSmidth A/S, Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, MIS Recycling A/S og Pelcon Material & Testing Aps. Projektet løber over en 3-årig periode, og er støttet af MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet. Region Hovedstaden er sparringspartner i projektet og har bidraget med nedrivningsbeton fra Bispebjerg hospital til projektet sammen med nedrivningsvirksomheden P. Olesen.

I en pressemeddelelse fremhæver de seks aktører, at med de knusemetoder og processer, der i dag er tilgængelige, er det kun den grove stenfraktion fra nedrivningsbeton, der bliver genanvendt i ny beton, og det er stadig i begrænset omfang. Størstedelen af stenfraktionen og de mindre partikler af sand og cement på 0-4 mm bliver downcyclet, dvs. brugt som for eksempel fyldmaterialer og bærelag under asfalt.

Finfraktionen udgør 40-50 pct. af al nedrivningsbeton og har – hvis kvaliteten af sand og cement kan bevares – ligesom stenfraktionen potentiale til at blive genanvendt som råmateriale af høj kvalitet i ny beton eller cement.

Skal genbruges igen og igen

- Vi kan ikke fortsætte med at forbruge råmaterialer i det omfang, vi ser i dag. Byggeaffald bør behandles som en ressource til fremtidens byggeri og infrastruktur, siger Jette Bjerre Hansen, udviklings- og bæredygtighedschef hos Norrecco, der er en af Danmarks største behandlere af jord og bygge- og anlægsaffald.

- Kunsten er derfor at udvinde sten, sand og cement fra kvalitetsbeton som fraktioner, der kan genbruges igen og igen i et lukket, cirkulært forløb, hvor de ikke ender deres livscyklus som vejmaterialer før tid, siger Jette Bjerre Hansen.

Hun bakkes op af Bodil Recke, Head of Green Innovation hos FLSmidth:

- Med projektet vil vi udvikle metoder og teknologi til at bevare råstoffernes oprindelige kvaliteter, og samtidigt reducere den samlede CO2-udledning i forhold til konventionel betonproduktion. Derfor har vi sammensat et partnerskab, der både rummer producenter af cement og beton, affaldsbehandlere, leverandører af udstyr og eksperter i betonanalyser og -test.

Der er ifølge Jette Bjerre Hansen og Bodil Recke blandt andet brug for teknologier til en mere nænsom knusemetode og til at adskille nedrevet beton i sten, sand og cement. Projektets seks partnere vil desuden udvikle og afprøve de teknologiske muligheder for at forædle cementfraktionen, så den kan genanvendes i ny cementproduktion med reducerede CO2-emissioner til følge.

Fra affald til værdifulde råstoffer

Baggrunden for projektet er alvorlig nok. Verdens naturlige råstoflagre af sten og sand er nemlig under pres, og det kan fremover blive svært at skaffe råstoffer til bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det behov for at knække koden til at etablere et bæredygtigt forbrug af råstoffer i ny beton og cement. En af vejene er at sikre cirkulært producerede råstoffer af høj kvalitet. I fremtiden vil det kræve, at man kan adskille og oparbejde 100 pct. af råstofferne i den beton, der i dag bliver til affald ved nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Internationalt potentiale

Ifølge Bodil Recke, Head of Green Innovation hos FLSmidth, er der også et stort internationalt potentiale for projektets teknologi og metoder:

- Som udstyrsleverandør til cementindustrien på globalt plan er det nærliggende for os at kunne tilbyde løsninger til at reducere både klima- og ressourcebelastningen. Vi håber på baggrund af projektet at kunne fremme Danmarks eksport af løsninger til den grønne omstilling og være med til at drive udviklingen af sektoren på globalt plan.

På verdensplan anslås det årlige forbrug af beton at nærme sig 30 mia. tons, og i takt med den stigende økonomiske velstand og tilvækst i befolkningen forventes efterspørgslen på beton til byggeri og anlæg også at stige tilsvarende fremover.

Kilde: FLSmidth

Med de knusemetoder og processer, der i dag er tilgængelige, er det kun den grove stenfraktion fra nedrivningsbeton, der bliver genanvendt i ny beton, og det er stadig i begrænset omfang. Størstedelen af stenfraktionen og de mindre partikler af sand og cement på 0-4 mm bliver downcyclet, dvs. brugt som for eksempel fyldmaterialer og bærelag under asfalt.

Finfraktionen udgør 40-50 pct. af al nedrivningsbeton og har – hvis kvaliteten af sand og cement kan bevares – ligesom stenfraktionen potentiale til at blive genanvendt som råmateriale af høj kvalitet i ny beton eller cement.

Der er et betydeligt klima- og ressourcemæssigt potentiale i at finde nye løsninger til genanvendelse af nedrivningsbeton til cirkulær produktion i et ”closed loop” - det vil sige et lukket kredsløb, hvor 100 pct. af nedrivningsbetonen bliver genanvendt igen og igen til produktion af ny beton i stedet for at blive downcyclet. Herhjemme skal de sekundære råstoffer fra oparbejdningsprocesserne for eksempel kunne anvendes i de veletablerede produktioner af både cement og beton hos virksomheder som Aalborg Portland og Unicon.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093