Optimering af indtjening - brug elmarkedet

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
27. september 2018

27. september 2018
Hvilken rolle kan elmarkedet spille i jeres økonomi? Vi gennemgår markedet og mulighederne, så du bliver klædt på til at vurdere jeres fremtid som både producent og forbruger.

Målgruppe
Alle, der beskæftiger sig med elmarkedet hos fjernvarmeselskaber, elselskaber, myndigheder, interesseorganisationer, advokater, revisorer og andre, der har behov for grundlæggende forståelse af dette marked.

Formål
Kurset giver en introduktion til engros markederne for el. Kurset kræver således intet forudgående kendskab til elmarkederne.Kurset gennemgår Energinet.dk’s marked for systemydelser og elproducen-ters mulighed for at tjene penge på dette marked.
Kurset gennemgår desuden spotmarkedet og det finansielle elmarked; og kurset beskriver nabolandenes indflydelse på den danske engros pris for strøm.
Ved at gennemgå elmarkederne gør kurset det muligt for fjernvarmeværker og deres rådgivere at vurdere ny-investeringer og vedligeholdelses-udgifter for perioden efter, grundbeløbet er bortfaldet.
Kurset forklarer også idéen bag Dansk Kraftvarme Kapacitet.

Indhold
• Grundlæggende gennemgang af elmarkedet
• Forsyningssikkerheden
• Balance-energi
• Rollefordelingen mellem produktionsselskaber og Energinet.dk
• Energi, kapacitet og effekt
• Elbørsens spotmarked Elspot
• Blokbud, regulèr-energi
• Sikring af et kraftvarmeværks indtjening
• Det finansielle marked
• Forskellige typer af finansielle kontrakter

Underviser
Anders Plejdrup Houmøller, Houmoller Consulting ApS

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

Hvordan sælger man sin strøm?
Grundlæggende gennemgang af elmarkedet

• Transportsystem og handelssystem for strøm:
– Elnettet og elhandlen. De grundlæggende elementer
• Forsyningssikkerheden: 
– Hvordan sikres det, der altid er strøm i stikkontakten, og hvordan kan et kraftvarmeværk tjene penge på at være med til at sikre forsyningssikkerheden?
• Hvad sker der, hvis et kraftvarmeværk ikke overholder sin el-produktionsplan? 
– Grundlæggende indføring i begrebet balance-energi

• Rollefordelingen mellem produktionsselskaber og Energinet.dk
• Energi, kapacitet og effekt
– Hvad betyder dé begreber for et kraftvarmeværk?
• Energinet.dk’s markeder for kapacitet og regulér-energi (med hovedvægt på Vestdanmark)
– Et kraftvarmeværks muligheder på disse markeder

• Elbørsens spotmarked Elspot
– Set fra et kraftvarmeværks synspunkt.
• Hvordan vil et kraftvarmeværk i praksis sælge strøm til Elspot:
– Blokbud på Elspot
• Hvordan beregnes Elspot-prisen? 
– Udvælgelsen af de salgsbud til Elspot, der kommer med i handelen på elbørsen
• Historiske erfaringer med Elspot-prisen
• Hvilke faktorer spiller en rolle for den nordiske elpris?

Der vil være pauser undervejs.

12.00 Frokost

12.45 Dansk Kraft varme kapacitet
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

13.15 Sikring af et kraftvarmeværks fremtidige indtjening på elmarkedet: Det finansielle elmarked
• Hvordan kan man bruge det finansielle elmarked til at sikre et kraftvarmeværks fremtidige indtjening på elmarkedet?
• Hvordan fungerer en finansiel kontrakt?
• Forskellige typer af finansielle kontrakter
• Elmarkedets langtidskontrakter
• Historiske erfaringer med finansielle elkontrakter
• Clearing af finansielle kontrakter

14.00 Kaffepause

14.20 Sikring af et kraftvarmeværks fremtidige indtjening på elmarkedet: Det finansielle elmarked – fortsat

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

Undervisningsadresse

Fjernvarmens Hus, KoldingKontaktinformation
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark

Lisbeth Aagaard Mountfield
Telefon: +45 2331 8802
Fax: +45 75528962


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.296