23948sdkhjf

Småbørnskonferencen 2019

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
17. januar 2019

18. januar 2019
Kom og hør om

Konferencen griber – med et sprogfagligt afsæt - fat i nogle af kernebegreberne fra den styrkede pædagogiske læreplan, ligesom konferencen vil have som sigte at formidle ny, relevant forskning inden for området.

Læs hele beskrivelsen Program

17. januar 2019

09.30–10.00 
Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker.

10.00–10.15 
Velkomst og præsentation af programmet.

10.15–12.00
At medskabe en leg: Et blik på betydningen af børns samtaler i legesituationer v. Pia Thomsen, børnesprogsforsker, ph.d., Huset Pia Thomsen

Lego elsker den! Den styrkede pædagogiske læreplan fremhæver den. Pædagoger har altid vidst det: Legen er barnets læringsarena nummer ét. Men hvad er det for noget med leg? Nogle argumenterer for, at legen skal være fri, at voksne ikke må forstyrre, guide eller være med; andre plæderer for, at guidet leg er den bedste. Samtidigt siger forskere, at en stadig større gruppe af børn har ’svært ved at lege’, helst vil ’lege’ med voksne, og ofte ikke kan gøre sig sprogligt gældende i legen.
I oplægget undersøges, analyseres og afprøves forskellige legeforståelser og lege-tilgange. Mit fokus ligger på de lege, hvor sproget er afgørende for deltagelse i og medskabelse af børnefællesskaberne, og hvor et manglende funktionelt sprog, fx erfaringer med argumentation, problemløsning, tidsmæssig progression, kan ekskludere sprogsvage børn og dermed fratage dem de læringsmuligheder, de behøver. 

12.00-13.00 
Frokost.

13.00–14.15 
Kognitive forudsætninger for sprog, leg og fællesskaber v. Jørgen Lyhne, lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Indsatser der fremmer børns sprog, leg og fællesskab er i fokus i den styrkede pædagogiske læreplan. Hvordan kan vi medvirke til at styrke de forudsætninger hos barnet, der baner vejen for sprog, leg og fællesskab? Oplægget vil fokusere særligt på grundlæggende kognitive og non-kognitive funktionsområder, selvregulering og eksekutive funktioner samt mentalisering som afgørende faktorer i et rigt børneliv.

14.15-14.30 
Strække-ben-pause.

14.30–15.45
Børn som ikke leger v. Margareta Öhman, barn- och familjepsykolog, barnkulturvetare och fortbildare med 40 års erfarenhet av arbete med förskolebarn, med särskilt fokus på samspel och lekutveckling.

I förskolan träffar vi ibland på barn som inte leker. Orsakerna kan vara många. Ibland handlar det om att miljön och klimatet inte inbjuder till lek, ibland har barn inte upptäckt sin lekstyrka eller har svårt att komma igång med lek. Hur kan vi stötta dessa barn? Hur skapa en god lekmiljö och ett tillåtande lekklimat? Vad måste till innan det kan bli lek? Att väcka barns leklust och främja barns lekstyrka Lekgrupper som lekstöd
OBS! Oplægget er på svensk! 

15.45–16.30
Eftermiddagskaffe og indskrivning på værelser.

16.30-17.00
Krop, sprog og leg v. Tanja Christensen, Lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Praktisk oplæg med afprøvning af lege, der inviterer til sprog, leg og fællesskaber.

18.00-  
Middag.

18. januar 2018

07.00–09.00 
Morgenmad.

09.00–10.15
Hvor og hvornår taler børn mest i dagtilbuddet? v. ph.d. Justin Markussen-Brown, Sprogklar.

Oplægget tager afsæt i et feltstudium af 12 børn foretaget i et dagtilbud i Odense. Her er det blevet undersøgt hen over en dag, hvornår børnene er sprogligt mest aktive både indendørs og udendørs. Det blev også undersøgt, i hvilke kontekster børnene fik sproginput fra de voksne. Studiet peger på, at børn og voksne er mest sprogligt aktive i forskellige kontekster. Oplægsholderen vil diskutere resultaterne fra forskellige teoretiske vinkler og diskutere potentielle implikationer for praksis. 

10.15–10.30 
Strække-ben-pause.

10.30–11.45
Udviklingsleg – Sproget før sproget v. Tea Thyrre Sørensen, Musikpædagog, certificeret coach og selvstændig pædagogisk konsulent, Thyrre Sørensen Consulting

Udvikling af personlige, sociale og sproglige kompetencer sker bedst gennem leg. Leg, hvor den voksne spiller en særlig rolle, og hvor ’sproget før sproget’ udvikles. Men hvad er ’sproget før sproget’ egentlig? Og hvordan kan legen understøtte den sproglige udvikling, så sproget ’vokser’ helt ind i kroppen og bliver en del af barnets selvregulering?

Med et neuropsykologisk afsæt stilles der skarpt på, hvilken betydning legen har for hjernens udvikling, og hvordan man gennem enkelte lege og aktiviteter kan styrke børns opmærksomhed, energiregulering og evne til at indgå i leg og sproglig kontakt. Der gives ligeledes overblik over, hvilke typer lege der på forskellig vis stimulerer barnets sansemæssige, følelsesmæssige og kognitive udvikling, og der præsenteres lege, der kan bringes direkte hjem til egen praksis.

11.45–12.45 
Frokost.

12.45–14.00
Sprog i legens små rum v. Benedicte Bernstorff, Ph.d.-studerende, Roskilde Universitetscenter.

Oplægget tager udgangspunkt i et igangværende ph.d.-projekt og vil fokusere på børns muligheder for at etablere rum for deres leg, samt på hvordan legefællesskaber og dialog påvirkes af legens små rum.

14.00-
Farvel og på gensyn til næste år.

Læs hele beskrivelsen

Småbørnskonferencen er målrettet forvaltningsfolk inden for daginstitutionsområdet: tosprogskonsulenter, tale-hørekonsulenter, sprogvejledere, sprogpædagoger, pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger og lignende. Samt daginstitutionspersonale: ledere, pædagoger, assistenter og dagplejere.

Pia Thomsen, Huset Pia Thomsen. Jørgen Lyhne, VIA. Margareta Öhman, Stockholms Universitet. Tanja Christensen, VIA. Justin Markussen-Brown, SPROGKLAR. Tea Thyrre Sørensen, Thyrre Sørensen Consulting. Benedicte Bernstorff, Roskilde Universitetscenter.

Undervisningsadresse

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Send til en kollega

0.413