Certificering i entrepriseret for bygherre og rådgiver

Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse

Nohrcons Certificering i entrepriseret er udviklet med det formål at skabe et målrettet uddannelsesforløb, der højner kompetencen i byggeriet og klæder parterne på til proaktivt og konstruktivt at kunne gennemføre “det gode byggeri”, hvor parterne kender deres rettigheder og forpligtelser og i højere grad kan arbejde bevidst på at undgå unødige, dyre og relationsskadende tvister.

Certificeringsforløbet er orienteret imod praktikere. Du får overblik over de ofte meget komplekse udfordringer, retsområdet indeholder. Kompliceret jura bliver levende og tilgængelig for dig via vores fagligt og pædagogisk stærke eksperter gennem mange, spændende og aktuelle eksempler fra hverdagen og erfaringsudvekslingen mellem deltagerne og underviserne.

Formålet med Nohrcons Certificering i entrepriseret er at sikre byggeriets parter en entrepriseretlig efteruddannelsesstandard, der kan medvirke til at:

- Lette kontraktforløbet for alle involverede parter

- Minimere antallet og omfanget af tvister

- Styrke relationer

- Spare parterne penge, tid og ressourcer

Hvorfor certificering?
Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere overfor kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau er i top. Certificeringen kan desuden bruges til definere de kvalifikationer, jobansøgere skal besidde.

Certificeringsforløbet er opdelt i 3 spor for ansatte hos henholdsvis bygherrevirksomheder, entreprenører og underleverandører, og rådgivervirksomheder. Hvor kurserne er relevante for deltagere på flere spor, er kurserne fælles.

Hvert spor består af 3 spændende moduler med hvert sit overordnede tema – hvortil hører en række underliggende kurser. Modulerne er sammensat, så den indsigt du opnår på hvert modul udnytter og er sammenkædet med den viden og de værktøjer, der er gennemgået på de tidligere moduler. På den måde får du høj værdi ved at tage uddannelsesforløbet som et samlet hele. Hvert kursus styrker dig umiddelbart i din hverdag til at håndtere dine konkrete, entrepriseretlige udfordringer.

Kurser der indgår i certificeringen for bygherrer og rådgivere:

- AB92 for ikke-jurister - intensiv entrepriseret

- Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser

- Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet

- Ekstraarbejder i byggeriet

- Rådgivers ekstrahonorar

- Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar

- Entreprisekontrakter i praksis

- Contract Management i byggeriet


Nohrcons Certificering i entrepriseret for bygherrer og rådgivere gennemføres over 7 kursusdage, fordelt på maks. 2 kalenderår og afsluttes med certificeringstesten.

Har du ikke mulighed for at deltage i hele certificeringsforløbet, kan du tilmelde dig enkelte moduler ad gangen, og de enkelte kurser kan også tages individuelt uden certificering.

Har du allerede deltaget på nogen af Nohrcon-kurserne, fratrækkes prisen for disse.

Læs mere på Nohrcons hjemmeside her:

Certificering i entrepriseret for bygherre og rådgiver


Se alle Nohrcons kurser, konferencer og studieture om byggeri og offentlige udbud

Undervisningsadresse

Afholdes hvert halve år i Aarhus og København. Se datoer og afholdelsessteder via linket her:



Kontaktinformation
Nohrcon ApS
Finsensvej 78, 3. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Peter Green Melgaard
Telefon: +45 70201146
Fax: +45 70201156


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.484