23948sdkhjf

Den usynlige trussel: Kampen mod forurening af drikkevand

Vand er fundamentet for al menneskelig aktivitet, men hvis  det bliver forurenet, omdannes denne vitale ressource til en potentiel sundhedsrisiko. Forurenet drikkevand kan have vidtrækkende konsekvenser, ikke kun for menneskers sundhed, men også for hele erhverv. 

Forureningsproblemer kan tvinge hele erhverv til at nedlægge produktionen midlertidigt, hvilket kan have store økonomiske omkostninger. Dette skyldes strenge regler og normer for drikkevandskvalitet, som skal overholdes for at beskytte folkesundheden og for at virksomhederne kan operere lovligt og effektivt.

I denne sammenhæng spiller moderne VVS-virksomheder en afgørende rolle. Virksomhederne er blevet moderne vogtere af vandkvalitet. Med avanceret teknologi og faglig ekspertise arbejder de for at sikre, at drikkevand ikke blot er tilgængeligt, men også er  sikkert og rent. 

Ved at implementere innovative vandrensnings- og filtreringssystemer kan VVS-virksomheder effektivt bekæmpe forurening og sikre, at både private hjem og erhverv har adgang til rent drikkevand. Dette bidrager ikke kun til sundere liv, men også til en mere stabil og bæredygtig erhvervsdrift.

En af de førende aktører i denne essentielle kamp er Agesen & Koldsgaard VVS Teknik. Gennem deres dedikation til kvalitet og innovation, sikrer de, at deres kunders vandforsyning opfylder alle standarder for renhed og sikkerhed. Dette engagement gør dem til en uvurderlig partner i bestræbelserne på at beskytte vores mest værdifulde ressource - drikkevand.

Sådan undgår du bakterievækst i dit drikkevand

For at undgå bakterievækst i drikkevand er det afgørende, at VVS-installationer håndteres korrekt, især i bygninger, der har stået ubrugte over længere tid. Det kan eksempelvis være skoler efter en lang sommerferie eller butikker efter længere renoveringsprojekter. 

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik understreger vigtigheden af at være opmærksom på risikoen for alvorlig bakterievækst i brugsvandsinstallationerne under sådanne forhold. Det er afgørende, at vandet ved tappestedet opretholder samme kvalitet, som når det leveres til matriklen, i overensstemmelse med Drikkevandsbekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning.

For at sikre dette anbefales det at udarbejde en risikovurdering baseret på, hvor længe bygningen har været lukket ned, og hvad den anvendes til. Det vil danne grundlag for retningslinjer, der sikrer drikkevandskvaliteten, tilpasset specifikke bygningstyper som fødevareproduktion, badefaciliteter, tandklinikker, institutioner og kontorbygninger.

Nogle konkrete tiltag for at bevare vandets kvalitet inkluderer:

  • Regelmæssig gennemskylding af brugsvandsinstallationer, inklusiv de fjerneste tappesteder, mindst én gang om ugen for både koldt og varmt vand.
  • Sikre, at varmtvandsbeholdere bliver udslammet minimum én gang ugentligt.
  • Vandet i varmtvandsbeholderen skal opvarmes til mindst 70°C for at eliminere bakterier effektivt.
  • Kontrollere, at varmt vand når helt frem til tappestedet med en temperatur på maksimalt 57°C ved tapstedet og minimum 50°C i cirkulation.
  • Inspektere og eventuelt udskifte perlatorer og strålesamlere, før bygningen tages i brug igen.
  • Gennemgå og kontrollere kontra- og tilbageløbssikringsventiler for at forhindre tilbagestrømning og sikre gældende lovkrav til bygningens vandinstallationer.

Ved at følge disse anbefalinger kan man effektivt forebygge udviklingen af skadelige bakterier i drikkevandet og sikre, at vandkvaliteten opretholdes på et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt niveau.

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik - Din sikkerhed for rent drikkevand

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik er en moderne VVS-virksomhed, der har samfundets interesser og velfærden for lokalsamfundet i Thy, Han Herred og Himmerland samt Aalborg og omegn som en integreret del af deres forretningsmodel. 

Virksomheden spiller en afgørende rolle i forhold til rent og sikkert drikkevand, hvilket er essentielt for både sundhed og levestandarder i regionen. Du kan læse mere om ambitionerne for rent drikkevand her.

Med en dybdegående viden og avancerede teknologiske løsninger tilbyder Agesen & Koldsgaard alt fra enkelte forbedringer til totalløsninger inden for VVS-området, hvor rent drikkevand er en topprioritet. 

Virksomheden excellerer også i at implementere og servicere energibesparende løsninger, der understøtter en bæredygtig udnyttelse af ressourcer, herunder vand. Dette inkluderer avancerede filtreringssystemer og regelmæssige tjek af installationerne for at forebygge problemer såsom bakterievækst eller forurening, der kan kompromittere vandkvaliteten.

Gennem deres arbejde sigter Agesen & Koldsgaard VVS Teknik efter at skabe merværdi for de lokalsamfund, de betjener, ved at se disse samfund som mere end blot kunder, men som partnere i en fælles indsats for at fremme sundhed og bæredygtighed i lokalområdet.

Send til en kollega

0.031