23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 101-243532
Offentliggjort
27.05.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme

Totalentreprise - Administrations- og Sundhedsfagligt hus


Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 097-230800)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder Lene Riis
E-mail: lbtri@gribskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalentreprise - Administrations- og Sundhedsfagligt hus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud angår Gribskov Kommunes udbud af totalentreprise vedr. administrations- og sundhedsfagligt hus. Det sundhedsfaglige hus skal indeholde tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemmepleje og sygepleje. Samtidig indeholder udbuddet en option på genoptræning.

I hovedtræk består opgaven af:

Administrationshus:

- Fællesfunktioner og tværgående funktioner

- Kontorarealer/arbejdsfunktioner.

Sundhedsfagligt hus:

- Fælles funktioner og tværgående funktioner

- Base for hjemmepleje og sygepleje inkl. kontorarealer/arbejdsfunktioner

- Sundhedspleje

- Tandpleje.

Udearealer:

- Parkering til biler og cykler

- Belagte udearealer og grønne arealer.

Genoptræning (option)

Yderligere skal der være mulighed for at udvide administration og fælles funktioner med en etape 2. Etape 2 er ikke med i udbuddet, men de bydende skal vise en samlet disponering.

Se i øvrigt det øvrige udbudsmateriale, herunder byggeprogram del 1 og 2 for en detaljeret beskrivelse af opgaven.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 097-230800

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

A. Nettoomsætning på mindst MDKK 250 i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

— Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

B. Egenkapital på mindst MDKK 50 i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Læses:

A. Nettoomsætning på mindst 250 mio. DKK i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

— Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

B. Egenkapital på mindst 50 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Der kræves en nettoomsætning på mindst MDKK 250, da opgavens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk for Gribskov Kommune. Dette skyldes bl.a., at de nuværende lejeaftaler, hvor administrationscenter- og sundhedshus har hjemme, ophører i umiddelbar forlængelse af at nærværende projekt skal være udført.

Læses:

Der kræves en nettoomsætning på mindst 250 mio. DKK, da opgavens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk for Gribskov Kommune. Dette skyldes bl.a., at de nuværende lejeaftaler, hvor administrationscenter- og sundhedshus har hjemme, ophører i umiddelbar forlængelse af at nærværende projekt skal være udført.

Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Udførelse af totalentreprise vedr. nybyggeri af administrations- eller kontorbygning, der enten har minimum 4 000 m2 bruttoetagemeter eller en entreprisesum på minimum MDKK 75 ekskl. moms.

— Udført (afleveret) i 2015 eller senere.

Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:

— Commissioning

— Indeklima og ventilation

— Energi

— Akustik

— DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering

— Færdigprojekteret i 2015 eller senere

— Bruttoetagemeter på minimum 4 000 m2 eller samlede økonomi på minimum MDKK 75 ekskl. moms.

Læses:

Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Udførelse af totalentreprise vedr. nybyggeri af administrations- eller kontorbygning, der enten har minimum 4 000 m2 bruttoetagemeter eller en entreprisesum på minimum 75 mio. DKK ekskl. moms.

— Udført (afleveret) i 2015 eller senere.

Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:

— Commissioning

— Indeklima og ventilation

— Energi

— Akustik

— DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering

— Færdigprojekteret i 2015 eller senere

— Bruttoetagemeter på minimum 4 000 m2 eller samlede økonomi på minimum 75 mio. DKK ekskl. moms.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Denne berigtigelse angår alene en præcisering af, at betegnelsen "MDKK" ændres til "kr. mio. DKK". Der er således ikke ændret i minimumskrav, beløb mv.

Send til en kollega

0.063