23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 108-262260
Offentliggjort
05.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.07.2020 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/131471778.aspx

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgt firma

(23.09.2020)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Opdateringer

Rettelse
(15.06.2020)

II.1.4)
I stedet for:
Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune.
Læses:
Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, kommunale, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune.

II.2.4)
I stedet for:
Københavns Kommune udbyder spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune (herefter "institutioner mv."). Kontrakten har karakter af en rammeaftale, hvor trækket på rammeaftalen bl.a. afhænger af, hvor mange af ovennævnte institutioner mv., som gør brug af tilbuddet om installering af rottespærrer, i hvilket omfang det er teknisk muligt at installere rottespærrer på de pågældende lokationer og bevillingsmæssige forhold. Ordregiver har på nuværende tidspunkt tilsagn fra 111 institutioner mv. Det er Københavns Kommunes forventning, at der kommer yderligere institutioner mv. ligesom øvrige institutioner mv. beliggende i kommunen kan blive tilbudt at anvende rammeaftalen. Ydelsen består overordnet set af følgende 3 dele:
1) Spuling og TV-inspektion: Leverandøren skal udføre spuling og TV-inspektion på de lokationer i Københavns Kommune, hvor institutionen mv. har ønsket at gøre brug af tilbuddet om installering af rottespærrer. Samtlige brønde og ledninger, som skal TV-inspiceres, skal, når det er nødvendigt, spules, så der kan foretages TV-inspektion. TV-inspektionen udføres med henblik på at afdække kloakkens tilstand inden etablering af rottespærrer og udgør undersøgelsen af, om det er teknisk muligt at installere rottespærrer. Inspektionen skal således fokusere på forhold i kloaksystemet (rørbrud, døde stik m.v.), som kan have indflydelse på rotters indtrængen og levevilkår i kloaksystemet.
2) Installering af rottespærrer: Hvis det er teknisk muligt, skal leverandøren installere rottespærrer på den pågældende lokation. Antallet af installerede rottespærrer vil afhænge af størrelse og udformning af kloaknettet på lokationerne, og i hvilket omfang det er teknisk muligt.
3) Drift af rottespærrer: Leverandøren skal fra tidspunktet for installeringen af rottespærren og indtil kontraktens ophør drifte rottespærrerne. Dette indebærer, at leverandøren 2 gange årligt skal føre tilsyn med, at rottespærrerne fortsat er funktionsdygtige samt eventuelt udbedre eller udskifte dem, såfremt de er bortkommet eller ikke er funktionsdygtige. Omfanget af driften vil afhænge af antallet af rottespærrer, som skal installeres.
Læses:
Københavns Kommune udbyder spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, kommunale, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune (herefter "institutioner mv."). Kontrakten har karakter af en rammeaftale, hvor trækket på rammeaftalen bl.a. afhænger af, hvor mange af ovennævnte institutioner mv., som gør brug af tilbuddet om installering af rottespærrer, i hvilket omfang det er teknisk muligt at installere rottespærrer på de pågældende lokationer og bevillingsmæssige forhold. Ordregiver har på nuværende tidspunkt tilsagn fra 111 institutioner mv. Det er Københavns Kommunes forventning, at et antal yderligere institutioner mv. vil give tilsagn om at gøre brug af tilbuddet fra Københavns Kommune, ligesom et antal øvrige institutioner mv. beliggende i Københavns Kommune, herunder kommunale, efterfølgende vil blive tilbudt dette. Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele:
1) Spuling og TV-inspektion: Leverandøren skal udføre spuling og TV-inspektion på de lokationer i Københavns Kommune, hvor institutionen mv. har ønsket at gøre brug af tilbuddet om installering af rottespærrer. Samtlige brønde og ledninger, som skal TV-inspiceres, skal, når det er nødvendigt, spules, så der kan foretages TV-inspektion. TV-inspektionen udføres med henblik på at afdække kloakkens tilstand inden etablering af rottespærrer og udgør undersøgelsen af, om det er teknisk muligt at installere rottespærrer. Inspektionen skal således fokusere på forhold i kloaksystemet (rørbrud, døde stik m.v.), som kan have indflydelse på rotters indtrængen og levevilkår i kloaksystemet.
2) Installering af rottespærrer: Hvis det er teknisk muligt, skal leverandøren installere rottespærrer på den pågældende lokation. Antallet af installerede rottespærrer vil afhænge af størrelse og udformning af kloaknettet på lokationerne, og i hvilket omfang det er teknisk muligt.
3) Drift af rottespærrer: Leverandøren skal fra tidspunktet for installeringen af rottespærren og indtil kontraktens ophør drifte rottespærrerne. Dette indebærer, at leverandøren 2 gange årligt skal føre tilsyn med, at rottespærrerne fortsat er funktionsdygtige samt eventuelt udbedre eller udskifte dem, såfremt de er bortkommet eller ikke er funktionsdygtige. Omfanget af driften vil afhænge af antallet af rottespærrer, som skal installeres.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 03-07-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 06-07-2020
Time: 09:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 03-07-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 06-07-2020
Time: 09:00

Spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Kraftværksvej 25
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kjeld Christensen
E-mail: kjechr@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/131471778.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/131471778.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/131471778.aspx
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/131471778.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90470000 Rensning af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune udbyder spuling, TV-inspektion og installering og drift af rottespærrer til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler i Københavns Kommune (herefter "institutioner mv."). Kontrakten har karakter af en rammeaftale, hvor trækket på rammeaftalen bl.a. afhænger af, hvor mange af ovennævnte institutioner mv., som gør brug af tilbuddet om installering af rottespærrer, i hvilket omfang det er teknisk muligt at installere rottespærrer på de pågældende lokationer og bevillingsmæssige forhold. Ordregiver har på nuværende tidspunkt tilsagn fra 111 institutioner mv. Det er Københavns Kommunes forventning, at der kommer yderligere institutioner mv. ligesom øvrige institutioner mv. beliggende i kommunen kan blive tilbudt at anvende rammeaftalen. Ydelsen består overordnet set af følgende 3 dele:

1) Spuling og TV-inspektion: Leverandøren skal udføre spuling og TV-inspektion på de lokationer i Københavns Kommune, hvor institutionen mv. har ønsket at gøre brug af tilbuddet om installering af rottespærrer. Samtlige brønde og ledninger, som skal TV-inspiceres, skal, når det er nødvendigt, spules, så der kan foretages TV-inspektion. TV-inspektionen udføres med henblik på at afdække kloakkens tilstand inden etablering af rottespærrer og udgør undersøgelsen af, om det er teknisk muligt at installere rottespærrer. Inspektionen skal således fokusere på forhold i kloaksystemet (rørbrud, døde stik m.v.), som kan have indflydelse på rotters indtrængen og levevilkår i kloaksystemet.

2) Installering af rottespærrer: Hvis det er teknisk muligt, skal leverandøren installere rottespærrer på den pågældende lokation. Antallet af installerede rottespærrer vil afhænge af størrelse og udformning af kloaknettet på lokationerne, og i hvilket omfang det er teknisk muligt.

3) Drift af rottespærrer: Leverandøren skal fra tidspunktet for installeringen af rottespærren og indtil kontraktens ophør drifte rottespærrerne. Dette indebærer, at leverandøren 2 gange årligt skal føre tilsyn med, at rottespærrerne fortsat er funktionsdygtige samt eventuelt udbedre eller udskifte dem, såfremt de er bortkommet eller ikke er funktionsdygtige. Omfanget af driften vil afhænge af antallet af rottespærrer, som skal installeres.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 3 000 000 DKK (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 3 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive en (1) reference, som demonstrerer erfaring med spuling og TV-inspektion af kloakledninger på dimensioner mellem 75 og 400 mm. i byzoner. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3. For så vidt angår § 137, stk. 1, nr. 3, er tilbudsgiveren udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis Københavns Kommune kan påvise, at ansøgeren indenfor de seneste 2 år har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv. Den estimerede værdi på 10 000 000 DKK er estimeret under hensyntagen til at trækket på rammeaftalen er behæftet med betydelig usikkerhed, og leverandøren ikke er garanteret en vis omsætning.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2020

Send til en kollega

0.094