23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 108-262497
Offentliggjort
05.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Balle Menighedsråd

Ny Kirke i Hvinningdal


Balle Menighedsråd

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Balle Menighedsråd
CVR-nummer: 22637312
Postadresse: Balle Bygade 162
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Ebbe Jakobsen
E-mail: tej@ballesogn.dk
Telefon: +45 20121411

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ballesogn.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny Kirke i Hvinningdal

Sagsnr.: 14-209
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende ordretildelingsbekendtgørelse vedrører tildeling af tjenesteydelseskontrakt med vinderen af projektkonkurrencen "Ny Kirke i Hvinningdal".

Tildeling af tjenesteydelseskontrakt sker efter udbudsproceduren "udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse".

Tjenesteydelseskontrakten omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Ny Kirke i Hvinningdal.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 425 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hvinningdal, 8600 Silkeborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelseskontrakten omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Ny Kirke i Hvinningdal. Rådgivningen omfatter alle arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser.

Den nye kirke skal erstatte den eksisterende Hvinningdal Kirke, der er opført som en vandrekirke med henblik på at etablere en blivende kirke i Hvinningdal på et senere tidspunkt.

Hvinningdal Kirke er en veletableret kirke med en høj brugsfrekvens, hvor de nye faciliteter skal være med til at understøtte en mere fleksibel og smidig planlægning i hverdagen såvel som ved højtider og konfirmation, ligeledes ønskes det nære samspil styrket mellem kirken og de mange institutioner og foreninger i området. Den nye kirke skal indeholde rum til kirkelige handlinger og undervisning med en kapacitet på op til 400 personer, samt en serie af understøttende funktionsrum for kirkens daglige drift.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence
Forklaring:

Tjenesteydelseskontrakt er indgået med vinderen af projektkonkurrencen "Ny Kirke i Hvinningdal" annonceret ved bekendtgørelse i EUT 2019/S 179-436996.

Vinderforslaget er udarbejdet af Friis & Moltke som totalrådgiver i samarbejde med underrådgiverne Hamiconsult A/S og Møller & Grønborg.

Resultatet af projektkonkurrencen er offentliggjort ved bekendtgørelse i EUT 2020/S 047-111901.

Der er udpeget én vinder af projektkonkurrencen, som menighedsrådet har forhandlet med om indgåelse af kontrakt iht. proceduren "udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse" jf. udbudslovens § 82 (Lov nr 1564 af 15.12.2015).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Friis & Moltke
CVR-nummer: 173 768 45
Postadresse: Åboulevarden 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark

Internetadresse: https://friis-moltke.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 425 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Vinderforslaget er udarbejdet af Friis & Moltke som totalrådgiver i samarbejde med underrådgiverne Hamiconsult A/S og Møller & Grønborg.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagevilkår og -frister følger bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016).

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2020

Send til en kollega

0.079