23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-299307
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DAB på vegne af de af DAB administrerede boligselskaber

Vindere

(26.06.2020)
SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Elektricitetsaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023


DAB på vegne af de af DAB administrerede boligselskaber

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DAB på vegne af de af DAB administrerede boligselskaber
CVR-nummer: 55775214
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Plahn-Ovesen
E-mail: mpl@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Elektricitetsaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023

Sagsnr.: DSG-2012-00082
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køb af elektricitet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 på varebørs.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 28 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køb af elektricitet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 på varebørs.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er ikke omfattet af udbudslovens bestemmelser om forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse, da køb af elektricitet på en varebørs via et el-handelsselskab er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 21, stk. 1, nr. 5 og § 81, stk. 1, nr. 3.

Begrundelsen er som følger:

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af elektricitet af den 14. juni 2011, at køb af elektricitet på en varebørs i henhold til direktiv 2004/18/EF er omfattet undtagelsesbestemmelserne i dette direktivs artikel 31, stk. 2, litra c) og artikel 16, litra d). Disse bestemmelser er videreført i Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/24/EF i artikel 10, litra e) og artikel 32, stk. 3, litra c) og implementeret i dansk ret i udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 5 og § 81, stk. 1, nr. 3, hvorfor Konkurrence- og Forbrugsstyrelsens vejledende udtalelse stadig er gældende.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEAS-NVE
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 28 200 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.062