23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-310987
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ljcniildrv

Udbyder

Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Rengøring for DTU


Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Marie Ravn
E-mail: nirav@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ljcniildrv
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udførelse af rengøring for DTU

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder herved varetagelse af rengøringsydelser for DTU.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § § 58-60.

Udbuddet omfatter 2 af DTU’s campusser – DTU Lyngby campus og DTU Ballerup campus. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: DTU Lyngby

— Delaftale 2: DTU Ballerup.

Der kan anmodes om prækvalifikation på en eller flere delaftaler. Ved anmodning om prækvalifikation bedes det oplyst, hvilke(n) delaftale(r), der anmodes om prækvalifikation til.

DTU afholder informationsmøde for alle interesserede onsdag den 5. august 2020, kl. 13.00-14.00. Informationsmødet afholdes i mødelokale S09 (Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101, stuen). Af praktiske hensyn bedes alle interesserede tilmelde sig via mail til Nina Marie Ravn, nirav@dtu.dk. Tilmelding bedes ske senest mandag den 3. august 2020.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet uploadet til iBinder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Lyngby

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

DTU Lyngby

Anker Engelunds Vej 1

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører udførelse af rengøringsydelser på DTU Lyngby.

DTU Lyngby består – ud over park/beplantning, veje og parkeringsarealer – af en række bygninger af varierende omfang og anvendelse. Det samlede ugentlige rengøringsareal omfattet af delaftalen andrager ca. 680 000 m2. Delaftalen omfatter rengøring af lokaler, der anvendes til administration (f.eks. kontor og ekspeditionslokaler), undervisning (f.eks. auditorier og grupperum), forskning (værksteder, renrumsfaciliteter, laboratorier (herunder klassificerede)) og fælles områder (f.eks. toiletter, gange, trapper, indgangspartier, kantine, tekøkkener og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af delaftalen fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af ordregiver forlænges med 3 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis DTU modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil DTU foretage en begrænsning af antallet af ansøgere, der bliver opfordret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere til delaftale 1 vil ske som en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgaven, herunder særligt:

— Tilsvarende ugentligt m2-rengøringsareal

— Tilsvarende rengøringsydelser, herunder særligt laboratorierengøring, rengøring af renrum og rengøring af GMO-laboratorier

— Udførelse af rengøring i henhold til INSTA800.

Ansøger skal i ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som DTU kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 5. Ansøger må gerne vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Ansøger må samlet set oplyse om højst 4 referencer pr. delaftale under ESPD’ens del V.

Vedlægger ansøger mere end 4 referencer pr. delaftale, vil DTU alene se på de første 4 reference-projekter, der er angivet under ESPD’ens del V. I så fald vil der endvidere kun blive lagt vægt på referencer oplyst i ESPD, del V, fra en virksomhed, hvorpå ansøger støtter sin ansøgning efter udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøger har afleveret mindre end 4 referencer pr. delaftale.

Referencerne må højest være 3 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for kontraktudløb.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

d) Hvilken delaftale referencen vedrører (samme reference kan godt vedrøre begge delaftaler)

e) Ordregivers navn

f) Tidspunkt for kontraktstart samt kontraktudløb

g) Ugentligt rengøringsareal

h) Kontraktsum

i) Kort beskrivelse af hvilke konkrete opgaver ansøger varet og under udførelse af opgaven med angivelse af, hvorfor referencen efter ansøgerens opfattelse er relevant i forhold til den udbudte opgave

j) Om referencen er udført i henhold til INSTA800.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen indeholder optioner på en række ekstra opgaver, som DTU har ret til at bestille hos leverandøren. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Ballerup

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

DTU Ballerup

Lautrupvang 15

2750 Ballerup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører udførelse af rengøringsydelser på DTU Ballerup.

DTU Ballerup består – ud over park/beplantning, veje og parkeringsarealer — af en række bygninger af varierende omfang og anvendelse. Det samlede ugentlige rengøringsareal omfattet af delaftale 2 andrager ca. 130 000 m2. Delaftalen omfatter rengøring af lokaler, der anvendes til administration (f.eks. kontorer og ekspeditionslokaler), undervisning (f.eks. auditorier og grupperum), forskning (f.eks. værksteder) og fælles områder (f.eks. toiletter, gange, trapper, indgangspartier, kantine, tekøkkener og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af ordregiver forlænges med 3 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis DTU modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil DTU foretage en begrænsning af antallet af ansøgere, der bliver opfordret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere til delaftale 2 vil ske som en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgaven, herunder særligt:

— Tilsvarende ugentligt m2-rengøringsareal

— Tilsvarende rengøringsydelser, herunder særligt rengøring af undervisningslokaler og værksteder

— Udførelse af rengøring i henhold til INSTA800.

Ansøger skal i ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som DTU kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 5. Ansøger må gerne vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Ansøger må samlet set oplyse om højst 4 referencer pr. delaftale under ESPD’ens del V.

Vedlægger ansøger mere end 4 referencer pr. delaftale, vil DTU alene se på de første 4 reference-projekter, der er angivet under ESPD’ens del V. I så fald vil der endvidere kun blive lagt vægt på referencer oplyst i ESPD, del V, fra en virksomhed, hvorpå ansøger støtter sin ansøgning efter udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøger har afleveret mindre end 4 referencer pr. delaftale.

Referencerne må højest være 3 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for kontraktudløb.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference

d) Hvilken delaftale referencen vedrører (samme reference kan godt vedrøre begge delaftaler)

e) Ordregivers navn

f) Tidspunkt for kontraktstart samt kontraktudløb

g) Ugentligt rengøringsareal

h) Kontraktsum

i) Kort beskrivelse af hvilke konkrete opgaver ansøger varet og under udførelse af opgaven med angivelse af, hvorfor referencen efter ansøgerens opfattelse er relevant i forhold til den udbudte opgave

j) Om referencen er udført i henhold til INSTA800.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen indeholder optioner på en række ekstra opgaver, som DTU har ret til at bestille hos leverandøren. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1: DTU Lyngby

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 1, skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad:

- Nettoomsætning (i 3 seneste regnskabsår): Min. 50 000 000 DKK

- Egenkapital (i seneste regnskabsår): Min. 5 000 000 DKK

- Soliditetsgrad (i seneste regnskabsår): Min. 15 %.

For delaftale 2: DTU Ballerup

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 2, skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad:

- Nettoomsætning (i 3 seneste regnskabsår): Min. 6 000 000 DKK

- Egenkapital (i seneste regnskabsår): Min. 1 000 000 DKK

- Soliditetsgrad (i seneste regnskabsår): Min. 15 %.

Både delaftale 1 og delaftale 2:

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på både delaftale 1 og 2, skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad:

- Nettoomsætning (i 3 seneste regnskabsår): Min. 56 000 000 DKK

- Egenkapital (i seneste regnskabsår): Min. 6 000 000 DKK

- Soliditetsgrad (i seneste regnskabsår): Min. 15 %.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144.

Hvis ansøgers årsregnskaber er frit tilgængelige i en offentlig database, behøver ansøger ikke indsende yderligere dokumentation for sin økonomiske og finansielle kapacitet (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige, idet DTU selv kontrollerer, at ansøger lever op til de anførte krav). Hvis ansøgers årsregnskaber ikke er frit tilgængelige i en offentlig database, vil DTU senere kræve tallene dokumenteret ved årsregnskaber eller revisorerklæring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vedr. delaftale 1 – Lyngby

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren som minimum har 2 referencer, der hver især opfylder følgende mindstekrav:

— Et ugentligt rengøringsareal på minimum 300 000 m2

— Udførelse af rengøring i laboratorier, renrum og GMO-laboratorier.

Ved ugentligt rengøringsareal forstås det areal, der faktisk rengøres ugentligt og ikke bygningsarealet.

Vedr. delaftale 2 - Ballerup

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren som minimum har 2 referencer, der hver især opfylder følgende mindstekrav:

— Et ugentligt rengøringsareal på minimum 65 000 m2

— Rengøring i undervisningslokaler.

Ved ugentligt rengøringsareal forstås det areal, der faktisk rengøres ugentligt og ikke bygningsarealet.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år.

For begge delaftaler gælder, at samtlige af de angivne mindstekrav (ugentligt rengøringsareal og rengøringsart) for den respektive delaftale, skal indgå i en reference.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den tekniske og faglige formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.

DTU vil kræve oplysningerne i ESPD dokumenteret ved at anmode om oplysning om de referenceprojekter, der viser, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen. Ansøger skal aflevere minimum 2 referencer pr. delaftale, der anmodes om prækvalifikation til, der begge opfylder samtlige af de angivne mindstekrav.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen end disse referencer, men DTU forbeholder sig ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se kontraktudførelsesvilkår af udbudsmaterialet, der indeholder udkast til kontrakt om udførelse af rengøringsydelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 og 136. Ansøger vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

Dette gælder dog ikke, hvis ansøger i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøger er pålidelig.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ljcniildrv

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.

For at udfylde ESPD skal ansøger downloade filen ”espd-request.xml” til sin computer.

>> Filen ligger under fanen ”Prækvalifikationsmateriale” i mappen ”2. ESPD”.

>> Når filen ”espd-request.xml” er downloadet til computeren, åbnes fanebladet ”ESPD” i iBinder.

>> Rubrikken ”Jeg er en økonomisk aktør” vælges.

>> Rubrikken ”Importere ESPD” vælges.

>> Filen ”espd-request-xml”, uploades.

>> Det angives, i hvilket land ansøgers virksomhed er beliggende.

>> Der trykkes ”Næste”.

Herefter kan ESPD’en udfyldes med de oplysninger, der er anmodet om i udbudsbetingelserne.

Når ESPD’en er udfyldt vælges ”Oversigt”, hvorefter der er mulighed for at gennemse den udfyldte ESPD.

Herefter vælges ”Download i”, hvorefter ESPD’en kan downloades i xml-format, pdf-format eller begge dele.

Ansøger skal herefter uploade ESPD’en i underskreven stand (gerne i pdf-format) til iBinder under fanebladet ”Anmodning”.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.

Samtidig med klagers fremsendelse til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette ordregiver om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Dette kan lettest ske ved, at klager sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiver. Klagenævnet har brug for at vide, om klager har underrettet ordregiver, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiver til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

Send til en kollega

0.125