23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316377
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling

(07.07.2020)
Apgar Danmark A/S
Ringager 24
2605 Brøndby

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling

Sagsnr.: 2804
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09344000 Radioisotoper
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 740 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33151400 Artikler til radioterapi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at forlænge kontrakten i 2 omgange af 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Indkøb af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling på Herlev Hospital og Rigshospitalet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse krav vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

- CE godkendt udstyr til behandling af mammacancer.

- En samlet totalløsning med preloaded 18 gauche nål indeholdende jodkorn I-125, inkl. sikkerhedsmæssig korrekt forsendelse af varerne samt opbevaringsløsning i form af godkendte blyposer.

Af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde i forhold til håndteringen af de radiologiske jodkorn har afdelingerne brug for en samlet totalløsning, der foruden selve varen omfatter sikkerhedsmæssig korrekt forsendelse og levering, samt en sikkerhedsmæssigt godkendt opbevaringsløsning af varerne for afdelingerne, inden varerne skal tages i anvendelse.

- Kompatibilitet i forhold til klinisk brug.

De radiologiske jodkorn skal være kompatible med anvendelse i en MR-skanner, i det tilfælde at patienten i en evt. anden sammenhæng skulle få behov for en MR-skanning.

- Jodkornene skal både kunne leveres i en strålingsdosis på 2 og 4 mbq.

Da jodkorne på hhv. 2 mbq og 4 mbq har forskellig klinisk anvendelse, og da afdelingerne af sikkerheds- og patientmæssige grunde ønsker at minimere stråledosis i det omfang, det er muligt, skal leverandøren kunne levere jodkorn med både 2 og 4 mbq.

- I forhold til den praktiske anvendelse og behandlingsmønster på afdelingerne skal jodkornene under forsvarlig opbevaring kunne overholde en sterilisationsperiode på 5 måneder.

- Leverandøren skal foretage oplæring og undervisning i anvendelsen samt efterfølgende servicering af produktet ved en dansktalende produktspecialist, så det sikres, at personalet får en korrekt brug af varen og er i stand til at håndtere varen sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering af radiologiske jodkorn til markering af non-palpable tumors og markering ved neoadjuverende behandling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Apgar Danmark A/S
CVR-nummer: 17533533
Postadresse: Ringager 24
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 740 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.063