23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316859
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/133850669.aspx

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

Delaftale 3: KUA

(18.11.2020)
Anders Andersen's Rengøring A/S
Rugvænget 40
2630 Taastrup

Delaftale 2: FA

(18.11.2020)
Ottzen & Co I/S
Virumgade 11 A
2830 Virum

Delaftale 1: CSS

(18.11.2020)
Profil Service A/S
Silovej 1
2690 Karlslunde

Vinduespolering ved Københavns Universitet, driftsområde Søndre City 2020


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
Postadresse: Øster Farimagsgade 5
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1365
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj
E-mail: per@m2konsulenten.dk
Telefon: +45 50502799

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133850669.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133850669.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133850669.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation på vinduespolering ved Københavns Universitet, driftsområde Søndre City 2020

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911300 Vinduespudsning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

M2konsulenten udfører udbud af vinduespolering for Københavns Universitet, driftsområde Søndre City. Opgaven skal udføres på bygningerne på "Kommunehospitalet", på adresser i indre by samt på KUA på Amager.

Opgaven er opdelt i 3 delaftaler og ingen tilbudsgiver kan vinde mere end 1 delaftale. Man kan godt søge prækvalifikation og blive udvalgt som tilbudsgiver på flere delaftaler. Det skal angives i ESPD hvilke delaftaler man søger prækvalifikation til.

Opmåling af arbejdet skal foregå i henhold til overenskomst.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133850669.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1, CSS

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vinduespolering på ældre bygningsmasse (ca. 50 000 m2) med mange forskellige vinduer, åbninger, vedligeholdelsesstand etc.

Opgaven er kompleks.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller positivt at opgive relevante referencer som er sammenlignelige med nærværende opgave. Referencernes art og kontraktalder vil blive taget i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opgivne referencer for at indhente udtalelser som ligeledes vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Normalt forekommende opgaver der er relevante for ydelsen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2, FA

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Poleringen skal foregå i en ældre bygningsmasse (ca 20 000 m2) i Indre By. Der er mange forskellige vinduer, adgangsveje, kompleksitet etc.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller positivt at opgive relevante referencer som er sammenlignelige med nærværende opgave. Referencernes art og kontraktalder vil blive taget i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opgivne referencer for at indhente udtalelser som ligeledes vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Normalt forekommende ekstraopgaver der er relevante for ydelsen. Herudover er der option på tagrenderens.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3, KUA

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Poleringen skal foregå i nyere byggeri (ca. 150 000 m2) med store glaspartier. Det vil være tilladt at anvende vaskeanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller positivt at opgive relevante referencer som er sammenlignelige med nærværende opgave. Referencernes art og kontraktalder vil blive taget i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opgivne referencer for at indhente udtalelser som ligeledes vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Normalt forekommende ekstraopgaver der er relevante for ydelsen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal i ESPD angives de seneste 3 års omsætning for vinduespolering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekravet er at ansøger i seneste årsregnskab skal have minimum 1 mio. DKK i omsætning på vinduespolering for henholdsvis delaftale 1 og 2, samt 2 mio. DKK for delaftale 3. Beløbene skal tolkes akkumulerende så hvis man søger på alle 3 delaftaler er omsætningskravet 4 mio. DKK for vinduespolering i seneste årsregnskab.

Ansøgere skal i de 3 seneste regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 10 %, samt positiv egenkapital. Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækning på min. 5 mio. DKK pr. forsikringsbegivenhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/06/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.063