23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 132-324594
Offentliggjort
10.07.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Valgte delegerede bygherrer

(10.07.2020)
Casa Finans A/S
Havnen 3
8700 Horsens

(10.07.2020)
OPP CMØ A/S
Havnen 3
8700 Horsens

(28.07.2020)
CASA A/S (fungerende delegeret bygherre)

Delegeret bygherrekontrakt

(01.12.2020)
Casa Finans A/S
Havnen 3
8700 Horsens

Delegeret bygherrekontrakt

(01.12.2020)
OPP CMØ A/S
Havnen 3
8700 Horsens

Delegeret bygherrekontrakt


Horsens Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Westergaard
E-mail: sawe@horsens.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Delegeret bygherrekontrakt

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indgåelse af delegeret bygherrekontrakt som led i et samlet aftalekompleks vedrørende etablering af rådhus for Horsens Kommune på ejendommen matr. nr. 83C, Horsens Markjorder, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens (blok D, E, F og G).

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Horsens Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indgåelse af delegeret bygherrekontrakt som led i et samlet aftalekompleks vedrørende etablering af rådhus for Horsens Kommune på ejendommen matr. nr. 83C, Horsens Markjorder, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens (blok D, E, F og G).

Horsens Kommune og CASA A/S, OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S har til hensigt at indgå en delegeret bygherrekontrakt vedrørende ombygningen af VIA University College blok D, E, F og G til fremtidigt rådhus for Horsens Kommune.

Baggrunden er, at der mellem Horsens Kommune og OPP CMØ A/S er indgået en OPP-kontrakt vedrørende blok D, E og F samt en betinget købsaftale mellem Horsens Kommune og CASA Finans A/S om salg af blok G til Horsens Kommune.

Begge aftaler er betinget af, at henholdsvis OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S fungerer som delegeret bygherre og videregiver denne opgave til CASA A/S, som på Horsens Kommunes vegne skal sikre overholdelse af de udbudsretlige regler for projektet. Da de omhandlende bygninger tilhører OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S er det nødvendigt, at de påtager sig bygherrerollen på Horsens Kommunes vegne, og dermed ligeledes påtager sig ansvaret for at udbyde entrepriseopgaverne i overensstemmelse med udbudsreglerne.

OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S ønsker at videregive rollen som delegeret bygherre vedrørende ombygningsprojektet til CASA A/S. Det vil således reelt være CASA A/S som kommer til at fungere som Horsens Kommunes delegerede bygherre med ansvaret for at udbyde entrepriseopgaverne, og Horsens Kommune har derfor til hensigt at indgå en delegeret bygherrekontrakt med CASA A/S, OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, vedr. udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Indgåelse af delegeret bygherrekontrakt som led i et samlet aftalekompleks vedrørende etablering af rådhus for Horsens Kommune på ejendommen matr. nr. 83C, Horsens Markjorder, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 4,

8700 Horsens (blok D, E, F og G).

Horsens Kommune og CASA A/S, OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S har til hensigt at indgå en delegeret bygherrekontrakt vedrørende ombygningen af VIA University College blok D, E, F og G til fremtidigt rådhus for Horsens Kommune.

Baggrunden er, at der mellem Horsens Kommune og OPP CMØ A/S er indgået en OPP-kontrakt vedrørende blok D, E og F samt en betinget købsaftale mellem Horsens Kommune og CASA Finans A/S om salg af blok G til Horsens Kommune.

Begge aftaler er betinget af, at henholdsvis OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S fungerer som delegeret bygherre og videregiver denne opgave til CASA A/S, som på Horsens Kommunes vegne skal sikre overholdelse af de udbudsretlige regler for projektet. Da de omhandlende bygninger tilhører OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S er det nødvendigt, at de påtager sig bygherrerollen på Horsens Kommunes vegne, og dermed ligeledes påtager sig ansvaret for at udbyde entrepriseopgaverne i overensstemmelse med udbudsreglerne. OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S ønsker at videregive rollen som delegeret bygherre vedrørende ombygningsprojektet til CASA A/S. Det vil således reelt være CASA A/S som kommer til at fungere som Horsens Kommunes delegerede bygherre med ansvaret for at udbyde entrepriseopgaverne, og Horsens Kommune har derfor til hensigt at indgå en delegeret bygherrekontrakt med CASA A/S, OPP CMØ A/S og CASA Finans A/S.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

 

Delegeret bygherrekontrakt

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: OPP CMØ A/S
CVR-nummer: 38941992
Postadresse: Havnen 3
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Casa Finans A/S
CVR-nummer: 33747527
Postadresse: Havnen 3
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 95 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om klagenævnet for udbud kan klage indgives til Klagenævnet for Udbud i den 10-dages standstill periode, som regnes fra dagen efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse. Efter udløbet af denne 10-dages standstill periode kan klage indgives indtil 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om kontraktens indgåelse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2020

Send til en kollega

0.063