23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-327861
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Rettighedserhvervelse Endrup - Idomlund/Endrup-grænsen Ejendomsmæglere


Energinet Eltransmission A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rettighedserhvervelse Endrup - Idomlund/Endrup-grænsen Ejendomsmæglere

Sagsnr.: 20/02291
II.1.2) Hoved-CPV-kode
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet etablerer en 400 kV to-systemluftledning mellem Danmark og Tyskland fra Holstebro til grænsen. Der er tale om 2 projekter, som hver for sig er benævnt Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen. Projekterne udgør samlet set en strækning på 172 km, bestående af strækninger med 400 kV luftledninger og kabler. Etablering af anlægget forventes at ske i 6 etaper, hvoraf Endrup-Idomlund består af Endrup-Karlsgårde, Karlsgårde-Stovstrup og Stovstrup-Idomlund, mens Endrup-grænsen består af Endrup-Ribe, Ribe-Bredebro og Bredebro-grænsen. Til rettighedserhvervelsen har Energinet behov for bistand fra lodsejerforhandlere, ejendomsmæglere og skovkonsulenter. Der udbydes en særskilt kontrakt vedr. skovkonsulenten og lodsejerforhandleren. Opgaven er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Rettighedserhvervelse – Ejendomsmæglere på strækningen Endrup – Idomlund

- Delaftale 2: Rettighedserhvervelse – Ejendomsmæglere på strækningen Endrup - grænsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ejendomsmæglerydelser til strækningen Endrup - Idomlund

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
70300000 Ejendomsmæglervirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
70120000 Køb og salg af fast ejendom
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Endrup-Idomlund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører ejendomsmæglerydelser i forbindelse med vurdering, køb og salg af ejendomme på strækningen Endrup - Idomlund.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option til delaftale 1 og 2 - Ejendomsmæglere

Energinet har valgt at lade rådgiverens merpris pr. fremvisningsdag udover 20 dage pr. ejendom indgå som en option. Endvidere indgår rådgiverens bistand til deltagelse i voldgift-, taksations- og ekspropriationssager indgå som en option. Optionerne betyder, at Energinet er frit stillet i forhold til at lade denne udføre af en anden rådgiver eller indgå som en del af rådgiverens opgaver.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ejendomsmæglerydelser til strækningen Endrup - Grænsen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
70300000 Ejendomsmæglervirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
70120000 Køb og salg af fast ejendom
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Endrup-grænsen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører ejendomsmæglerydelser i forbindelse med vurdering, køb og salg af ejendomme på strækningen Endrup - Grænsen.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option til delaftale 1 og 2 - Ejendomsmæglere

Energinet har valgt at lade rådgiverens merpris pr. fremvisningsdag udover 20 dage pr. ejendom indgå som en option. Endvidere indgår rådgiverens bistand til deltagelse i voldgift-, taksations- og ekspropriationssager indgå som en option. Optionerne betyder, at Energinet er frit stillet i forhold til at lade denne udføre af en anden rådgiver eller indgå som en del af rådgiverens opgaver.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 079-187368
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rettighedserhvervelse Endrup - Idomlund/Endrup- grænsen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

EU-udbud af rettighedserhvervelse - Ejendomsmæglere annulleres, da evalueringsprocessen har afdækket uhensigtsmæssigheder i forhold til evaluering af tilbudslisterne. Energinet vil revidere udbuddet og genudbyder kontrakten igen i august.

Energinet forventer at indbyde alle tilbudsgivere til en kort dialog omkring forhold i tilbuddene, hvor der er mulighed for at forbedre indholdet til næste udbudsrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2020

Send til en kollega

0.062