23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 176-424064
Offentliggjort
10.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/809

Indlevering af tilbud

Til
05.10.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/809

Udbyder

Hedensted Kommune

Indkøb af affaldsbeholdere, miljøkasser og køkkenspande


Hedensted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29189587
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8722
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fikm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/809
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/809
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af affaldsbeholdere, miljøkasser og køkkenspande

 

Sagsnr.: 88.00.00-P00-14-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

4 separate delaftaler udbydes.

Udbuddet vedrører køb og levering af hhv. 2- og firehjulede affaldsbeholdere til udlevering ved de omfattede af udbyders institutioner, enheder samt private husholdninger, fritidsejendomme samt, for så vidt angår restaffaldsbeholdere, virksomheder i Hedensted Kommune.

Desuden indkøb af miljøkasser og køkkenspande til anvendelse af borgerne i Hedensted Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 932 832.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tohjulede affaldsbeholdere

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
44617000 Kasser
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Hedensted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af ca. 43 000 tohjulede affaldsbeholdere, samt udlevering af disse og indsamling af de eksisterende affaldsbeholdere ved husstande i Hedensted Kommune.

Der skal leveres vareprøver af de tilbudte produkter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Garantiperiode / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 839 210.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på suppleringskøb i en periode på 6 år fra levering af de første beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Firehjulede affaldsbeholdere

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
44617000 Kasser
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Hedensted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af ca. 1 300 firehjulede affaldsbeholdere, samt udlevering af disse og indsamling af de eksisterende affaldsbeholdere ved adresser i Hedensted Kommune.

Der skal leveres vareprøver af de tilbudte produkter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Garantiperiode / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 803 660.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på suppleringskøb i en periode på 6 år fra levering af de første beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Miljøkasser

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
44617000 Kasser
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Hedensted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af ca. 20 000 miljøkasser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på suppleringskøb i en periode på 6 år fra levering af de første beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Køkkenspande

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
44617000 Kasser
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Hedensted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af ca. 22 000 køkkenspande til brug for poser med kildesorteret organisk dagrenovation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 489 962.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på suppleringskøb i en periode på 6 år fra levering af de første beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’et erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et erklære at overholde alle krav til udvælgelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Samlet årsomsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samlet årsomsætning:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers samlede årsomsætning for det senest afsluttede regnskabsår er på minimum 2 gange den tilbudte kontraktsum for den pågældende delaftale.

Egenkapital:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital er positiv for det senest afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers soliditetsgrad for det senest afsluttede regnskabsår er på min. 8 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise mindst én sammenlignelig reference for en levering af det udbudte for hver enkelt delaftale, der afgives tilbud på.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Der er for delaftale 1, delaftale 2 og delaftale 3 krav om sikkerhedsstillelse.

- Der er indarbejdet arbejdsklausul i kontrakten.

- Der skal opretholdes erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Horsens

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der skal leveres vareprøver på delaftale 1 og delaftale 2.

For delaftale 1 og delaftale 2 skal vindende tilbudsgiver indsamle de eksisterende beholdere, der er i drift i kommunen, og sikre, at de genbruges eller indgår i en produktion med min. 80 % genanvendelse.

Kontraktlængderne på 12 måneder er estimeret, idet kontrakten på hver delaftale udløber når denne er fuldført; forventeligt lige omkring 1. maj 2021. Leverandørens forpligtelser i medfør af leverancen af de konkrete produkter består dog, for så vidt angår garanti, garantiperiode, suppleringskøb mv. i de perioder, der fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2020

Send til en kollega

0.109