23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-433412
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=faotlmxszw

Udbyder

Arbejdernes Andels Boligforening, AAB

Bindesbøll byen, miljøsanering og nedbrydning


Arbejdernes Andels Boligforening, AAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Arbejdernes Andels Boligforening, AAB
CVR-nummer: 41954817
Postadresse: Langelandsgade 50
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Svend Nielsen
E-mail: sni@aabnet.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aabnet.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=faotlmxszw
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: ERIK Arkitekter
Postadresse: Mindet 2, 2. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Gottfred
E-mail: agp@erik.dk
Telefon: +45 86766194

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.erik.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=faotlmxszw
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=faotlmxszw
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bygge- og anlægsarbejder, miljøsanering og nedbrydning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bindesbøll byen, miljøsanering og nedbrydning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000 Byggearbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet udbydes på vegne af arbejdernes Andels Boligforening, som er ordregiver. Projektet udbydes som hovedentreprise på miljøsanering, indvendig nedbrydning af vægge, lofter, dæk, hultagning og delvis fjernelse af installationer samt udvendig nedbrydning af trappetårne på det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Bygningerne er beliggende på Skovagervej 952B (fremtidigt vejnavn Bindesbølls Allé, husnummer ikke fastlagt). Der er tale om fredede og bevaringsværdige bygninger så arbejder skal ske med stor respekt for de blivende bygningsdele. Bygningerne har et samlet bruttoareal på ca. 20 700 m2 ekskl. kælder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Skovagervej 952B (fremtidigt vejnavn Bindesbølls Allé, husnummer ikke fastlagt).

8240 Risskov

Matrikel:Vejlby By, Risskov - 325

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af hovedentreprisekontrakt på miljøsanering og nedbrydning på det gamle psykiatriske hospital i Risskov for Boligforeningen AAB, som beskrevet i pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til dokumentet "BBS_C09.03_N001 – Udbudsbetingelser" og "BBS_C02.05_N002 - AB92" som er at finde på udbudsportalen, se link under pkt. I.3).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes hus, klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.125