23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-490532
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Svendborg Affald A/S

Transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald


Svendborg Affald A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Affald A/S
CVR-nummer: 33 05 46 96
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Hauggaard Nyrop
E-mail: tka@samaqua.dk
Telefon: +45 20425334
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/128814684.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald

Sagsnr.: P-000471
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald til ordregiver.

For nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder de krav der skal være opfyldt, henvises til bilag 1. -

Kravspecifikation og bilag 2. - Tilbudsliste samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Transport af husstandsindsamlet glas/metal

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Transport af hustandsindsamlet glas/metal fra ordregivers adresse, Miljøvej 10 Svendborg til endnu ukendt modtageanlæg (vinder af delaftale 2). Det skønnes, at strækningen der skal køres, er et sted mellem 40-150 km.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Behandling af husstandsindsamlet glas/metal

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Behandling af husstandsindsamlet glas/metal fra ordregiver. Behandlingen i denne delaftale forstås som sortering af fraktionen samt sikring af den efterfølgende behandling og genanvendelse. Den maksimale indsamlingskapacitet for denne delaftale er 1 800 ton pr. år, hvorfor det vil skabe rammen for delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Transport af kildesorteret organisk affald

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Transport af KOD fra ordregivers adresse, Svalbardvej 9 Svendborg til endnu ukendt modtageanlæg (vinder af delaftale 4). I denne delaftale skal der gives pris på en option på en ekstra container, se mere i kravspecifikationen bilag 1A. Det skønnes, at strækningen der skal køres, er et sted mellem 30-200 km.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ekstra container til KOD, som overholder alle krav beskrevet i kravspecifikationen - bilag 1A.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Behandling af kildesorteret organisk affald

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Behandling af KOD fra ordregiver. Behandlingen i denne delaftale forstås som pulpning af KOD'en. Den maksimale indsamlingskapacitet for denne delaftale er 5 600 ton pr. år, hvorfor det vil skabe rammen for delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 086-204635
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Transport af husstandsindsamlet glas/metal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EKJ Renovation & Containerudlejning A/S
Postadresse: Rødeledsvej 75
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
E-mail: bj@ekj-renovation.dk
Telefon: +45 62211826
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 93 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Behandling af husstandsindsamlet glas/metal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DanBørs A/S
Postadresse: Rosenkæret 13, 2sal
By: Søborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 240 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Transport af kildesorteret organisk affald

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Marius Pedersen A/S
Postadresse: Ørbækvej 851 A
By: Ferritslev Fyn
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5863
Land: Danmark
Telefon: +45 63909909
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 313 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4: Behandling af kildesorteret organisk affald

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ragn-Sells Danmark A/S
Postadresse: Maglemølle 46
By: Næstved
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 4700
Land: Danmark
E-mail: info@ragnsells.dk
Telefon: +45 70702555
Fax: +45 39156660
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 810 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2020

Send til en kollega

0.109