23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 205-497720
Offentliggjort
21.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.11.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1652-433-004_A_-_Krohaven

Udbyder

Boligkontoret Danmark

Opdateringer

Rettelse
(11.11.2020)

II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 136 728 200,00 DKK
Læses:
Værdi inklusiv moms: 100 200 000,00 DKK

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 136 728 200,00 DKK
Læses:
Værdi inklusiv moms: 100 200 000,00 DKK

Opdatering
(27.11.2020)

De prækvalificerede er:   • Adsbøll Entreprise


  • H. Skjøde Knudsen


  • Hansson & Knudsen


  • JFP – Murer og Tømrer


  • Jönsson Entreprise

Totalentreprise af Krohaven, Næstved


Boligkontoret Danmark

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Hjelmbjerg Andersen
E-mail: thha@bdk.dk
Telefon: +45 73762121
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bdk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1652-433-004_A_-_Krohaven
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1652-433-004_A_-_Krohaven
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise af Krohaven, Næstved

 

Sagsnr.: 433-004 A
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape. Området der skal hedde Krohaven, ligger på Præstø Landevej 25, 4700 Næstved ved den tidligere Mogenstrupkro.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 136 728 200.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Præstø Landevej 25

4700 Næstved

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EU-udbud, med prækvalifikationsrunde – hvor af der vælges maks. 5 egnede bydende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 136 728 200.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/04/2021
Slut: 31/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i forbindelse med option på etape 2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på opførsel af yderligere 36 nye almene boliger i en mulig fremtidig etape 2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 18/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes hus, Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2020

Send til en kollega

0.063