23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 209-510522
Offentliggjort
27.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Se link i udbudsteksten

Anmodning om deltagelse

Til
24.11.2020

Addresse
Se link i udbudsteksten

Udbyder

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Opdateringer

Annullering
(23.11.2020)

Udbuddet annulleres, da udbudsbekendtgørelsen fejlagtigt ikke indeholdt angivelse af oplysninger om krav og mindstekrav til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen. Herudover havde ordregiver angivet at ville lægge vægt på cv’er i forbindelse med både udvælgelse og tildeling.

Totalrådgivning


Andelsboligforeningen Odinsgaard

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andelsboligforeningen Odisngaard
CVR-nummer: 42405213
Postadresse: Spedalsø Torv 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Frederiksen
E-mail: kf@odinsgaard.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odinsgaard.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NiConsult ApS Bygherrerådgivning
CVR-nummer: 33775733
Postadresse: Holmboes Alle 1.10
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Hansen
E-mail: EH@NiConsult.dk
Telefon: +45 23627577
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.NiConsult.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning iht udbudsmaterialet.

Nuværende forhold:

- Andelsboligforeningen Odinsgaard ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 18, Odinsparken i Gedved, og afdeling 21 Humleballe i Søvind

Odinsparken:

- Bebyggelsen består af 14 længehuse i 1 etage indeholdende 54 boliger.

Humleballe:

- Bebyggelsen består af 12 længehuse i 1 etage indeholdende 45 boliger.

Fremtidige forhold:

Odinsparken:

- Etape 1 ombygges/sammenlægges til 24 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 26 eksisterende boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

Humleballe:

- Etape 1 ombygges til 22 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 11 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

Etape 3: de 12 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalrådgivning iht udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Iht udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Iht udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

Send til en kollega

0.078