23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-541524
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Cerius A/S

Vindere

(11.11.2020)
SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug


Cerius A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Cerius A/S
CVR-nummer: 28113285
Postadresse: Hovedgade 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Rosbjerg
E-mail: Radius_procurement@radiuselnet.dk
Telefon: +45 30326106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cerius.dk
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Cerius A/S påtænker at indgå en kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om køb af elektricitet til forbrug på nettab og en række aftagesteder. Leveringsåret er 2021, og det estimerede leveringsomfang er estimeret til 199 GWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 82 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Cerius A/S påtænker at indgå en kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om elektricitet til brug for nettab og en række aftagesteder. Leveringsåret er 2021, og det estimerede leveringsomfang er estimeret til 199 GWh.

Udbuddet blev annonceret på TED i form af en vejledende forhåndsmeddelelse, hvor Cerius A/S opfordrede alle interesserede leverandører til at deltage.

Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Cerius A/S har gennemført et frivilligt udbud på indkøb af elektricitet til forbrug på nettab og en række aftagesteder i 2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23, da kontrakten vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 9, stk. 1.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 200-484273

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: WK00030071
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEAS-NVE Strømmen A/S
CVR-nummer: 24213528
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 82 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 82 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr 593 af 2. juni 2016 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Cerius A/S har fulgt proceduren i lov om Klagenævn for Udbud § 4. En klage over, at Cerius A/S i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal derfor jf. lovens §7, stk. 3, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Cerius A/S har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Cerius A/S har indgået kontrakten.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Radius Elnet A/S om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i perioden på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættendevirkning af klagen i medfør af lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.093