23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
16.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.12.2020 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/285276

Udbyder

DIN Forsyning Varme A/S

Opførelse af skurvogne og pavilloner til byggeplads - Lot K14


DIN Forsyning Varme A/S

Opgavebeskrivelse DIN Forsyning Varme A/S har brug for midlertidige kontorarealer (pavilloner) og skurby på byggepladsen ved Citycentralen, Stikvejen 5 6700 Esbjerg. Pavillonen skal kunne opføres hurtigt dvs. modulbaseret og dels, ikke syne af at være opbygget af moduler. Pavillonen skal opføres i 2 etager og udbydes som en entreprisekontrakt.

Skurvogne skal kunne opføres i standard moduler og antallet af moduler skal være fleksibelt under hele byggeperioden, hvor antallet af håndværkere vil variere, hvorfor dette udbydes som en rammeaftale.

Pavilloner og skurvogne skal opføres i overensstemmelse med kravspecifikationer og leveringsomfang.

For så vidt angår Skurby (delaftale 1) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Skurbyen skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, bemandingsoversigt og beskrevne Skurby lejerleverancer. Skurbyen forventes at stå i ca. 3-5 år. Antallet af moduler i skurbyen skal følge bilag 2.5 bemandingsoversigt og placeringen af skurvogne skal være umiddelbart i nærheden af den pågældende entreprise. Derudover skal der i hele kontraktperioden kunne bestilles og afmeldes moduler i modulsystemer som går ud over bilag 2.5, bemandingsoversigt.

For så vidt angår Pavilloner (delaftale 2) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Pavillon skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, rumskema og beskrevne lejeleverancer for Pavillon. Pavillon forventes at stå i ca. 3-5 år.

Der henvises i øvrigt til mængder og ydelser, der er defineret i tilbudslisten. Yderligere beskrivelse af entrepriserne samt vilkår for Kontrakten og Rammeaftalen fremgår af Aftaleudkastene, kravspecifikation og leveringsbeskrivelser samt tegninger.

Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. En Tilbudsgiver kan godt få tildelt begge delaftaler. Arbejdet skal udføres i henhold til AB 18 med DIN Forsynings Særlige Betingelser samt Aftaleudkastene med tilhørende bilag.
Annonceret 6. november 2020 17:30:00 CET
Deadline 9. december 2020 10:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 44211100, 44110000, 44112100, 44210000, 45212600, 70310000
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/285276

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Delaftale 1 (skurby) Pris 60 %; Kvalitet 40 %; Delaftale 2 (pavilloner) Pris 55 %; Kvalitet 45 %
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal oplyse ”Gennemsnitlig bruttofortjeneste” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.
- Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige bruttofortjeneste er på mindst 3.000.000 DKK i de anførte afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal oplyse ”soliditetsgraden” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
- Egenkapitalen der danner grundlag for beregningen, skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).
- Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er gennemsnitlig 25 % for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Kontaktperson

Navn Line Sørensen
Telefon +45 53383697
E-mail kontakt@tohv.dk

Ordregiver

Navn DIN Forsyning Varme A/S
Adresse Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
DK
Telefon +45 74747530
E-mail kontakt@tohv.dk
WWW http://www.dinforsyning.dk

Send til en kollega

0.109