23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 229-564297
Offentliggjort
24.11.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

Elektricitet for årene 2021-2024

(24.11.2020)
SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Indkøb af elektricitet 2021-2024


Helsingør Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Fischer
E-mail: kfischer@world-kinect.com
Telefon: +45 96328940
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://helsingor.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet 2021-2024

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af elektricitet til Helsingør Kommunes forbrugssteder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør Kommunes forbrugssteder.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Elektricitet for år 2021 til og med 2024.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Prisen offentliggøres ikke af hensyn til tilbudsgiver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14. juni 2011 om ordregivende myndigheders køb af elektricitet, at køb på en varebørs er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF. Art. 31, stk. 2, litra c) er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF i art. 32, stk. 3 og er implementeret i dansk ret i udbudslovens § 81. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og der kan derfor støttes ret på udtalelsen af 14. juni 2011.

Helsingør Kommune har i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå aftale med SEAS-NVE Strømmen A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Elektricitet for årene 2021-2024

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEAS-NVE Strømmen A/S
CVR-nummer: 24213528
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Telefon: +45 70292900
Internetadresse: http://seas-nve.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2020

Send til en kollega

0.063