23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 232-571193
Offentliggjort
27.11.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Vejdirektoratet

Busterminal Dybbølsbro, København


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Arend Koefoed
E-mail: nak@vd.dk
Telefon: +45 72442620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Busterminal Dybbølsbro, København

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rådgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning vedr. etablering af busterminal ved Dybbølsbro i København omfattende detailprojektering af terminal anlæg og -bygning, forbindelse til Dybbølsbro samt hardware til wayfindingsystem. Derudover fagtilsyn i anlægsfase.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til fase 2-undersøgelsen.

Link til fase 2-undersøgelse: https://www.vejdirektoratet.dk/udgivelse/busterminal-ved-dybboelsbro

Udbuddet forventes igangsat primo januar 2021 med forventet tilbudsfrist d. 12. februar 2021.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/01/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2020

Send til en kollega

0.062