23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 023-054612
Offentliggjort
03.02.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udbud af ergonomiske hjælpemidler


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: STUK - Mads Daleng Nielsen
E-mail: mads.daleng.nielsen@stukuvm.dk
Telefon: +45 51723911
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.spsu.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289581&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ergonomiske hjælpemidler

Sagsnr.: 20-1141
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39100000 Møbler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Enhed for Specialpædagogisk Støtte, ønsker at invitere relevante markedsaktører til en markedsdialog vedrørende et forestående indkøb af ergonomiske hjælpemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39121100 Skriveborde
39157000 Dele til møbler
51620000 Installation af kontorudstyr
39112000 Stole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af én rammeaftale med én leverandør om levering af ergonomiske hjælpemidler til elever og studerende med bevægelsesvanskeligheder på uddannelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser.

Gruppen af studerende med funktionsnedsættelse kan som udgangspunkt opdeles i 2 grupper:

— En gruppe, som ikke har forudgående kendskab til produkter, der kan kompensere for deres funktionsnedsættelse.

— En gruppe, som har erfaringer med kompenserende hjælpemidler, f.eks. fordi de har en medfødt funktionsnedsættelse.

Leverancen omfatter følgende varer og ydelser:

— ergonomiske stole

— ergonomiske borde

— tillægsprodukter

— afprøvning

— support og vejledning.

Rammeaftalen omfatter landsdækkende levering i hele Danmark.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil STUK gennemføre en høring vedrørende udvalgte dele af udbudsmaterialet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til materialet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2021

Send til en kollega

0.078